Potřebuji si vyřídit - životní situace

Dotace z rozpočtu města Hlučína

Na základě Programu pro hodnocení a poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Hlučína se poskytují dotace jako podpora fyzických nebo právnických osob působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Důvodem podpory těchto výše stanovených jednotlivých účelů je dlouhodobá snaha a úsilí města Hlučína co nejlépe, nejefektivněji a adresně podpořit rozvoj aktivit těch subjektů, věnujících se jednotlivým oblastem rozvoje mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Hlučína č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“). Předmětem poplatku je zpoplatnění systému zavedeného městem Hlučín podle § 10d odst. 1 písm. a zákona565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, o místních poplatcích ve městě Hlučně, v platném znění, (dále jen „vyhláška“). Předmětem poplatku je zpoplatnění zvláštního užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích ve městě Hlučíně, v platném znění, (dále jen „vyhláška“). Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců.
load