Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Aktuality

mince
14.01.2022

ZÍSKEJTE DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA

Zastupitelstvo města Hlučína na svém zasedání dne 16. prosince 2021 schválilo Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2022. Součástí schváleného rozpočtu běžných výdajů města Hlučína na rok 2022 je částka 6,5 milionů korun, účelově určená na veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Hlučína, poskytovanou žadatelům formou dotace. O dotaci mohou požádat fyzické nebo právnické osoby, působící v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. 

 
Via Montessori dělá radost 1
13.01.2022

VIA MONTESSORI DĚLÁ RADOST

Je to již více než půl roku, co jsme vznikli jako samostatná základní škola. Za tu dobu se toho mnoho událo, od adaptačního kurzu, přes sjíždění řeky s rodiči, až po společné bruslení… Dovolte mi však, abych vyzdvihla tři události, které mě osobně zasáhly nejvíce: První z nich byla spontánní charitativní akce, která vznikla během pár hodin a byla zcela v režii našich nejstarších žáků. Mnozí z nich se zúčastnili sázení ovocných stromků v novém hlučínském sadu. Zatímco někteří pomáhali se sázením, jiní připravili pro všechny přítomné kotlíkový guláš. Povedl se a hlavní šéfkuchař Andrej ze 6. třídy získal velkou pochvalu. Kdo chtěl, mohl za gulášek dát dobrovolný příspěvek. Vybralo se krásných 2400,- Kč, které druhý den žáci poslali na konto Mary´s meals, aby tak přispěli na obědy pro školáky v chudých zemích. Druhou krásnou akcí bylo vánoční dárkování. Děti vyrobily nádherné dárky, které chtěly rodičům předat v rámci vánočního jarmarku. S ohledem na covid situaci se ale nakonec rozhodly jarmark raději přesunout do online prostředí. Sedmáci výrobky nafotili a vložili na facebookovou skupinu. Rodiče, babičky a dědečkové si poté jedním kliknutím dáreček zamluvili. Následně si ho vyzvedli přes výdejové okénko v krásně (a ekologicky) zabaleném provedení. Děti s dobrými skutky nebudou zahálet ani po Vánocích. V rámci tříkrálové sbírky napsaly rodičům informační mail, aby na Tři krále vybraly do kasičky potřebné finance. Současně probraly a nachystaly oblečení, které již samy nepotřebují, aby je poskytly pro rodiny v nouzi. Všem dětem ze srdce děkuji a jsem na ně moc pyšná. Těšíme se na další krásné akce v novém roce!


 
DJI 0216
12.01.2022

MS KRAJ PODPOŘIL 4 PROJEKTY DOMOVA

V průběhu roku 2021 se naší příspěvkové organizaci povedlo získat z dotace vyhlášené Moravskoslezským krajem s názvem: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MS kraji na rok 2021 částku 489 500 korun. Z toho pro službu Domov pro seniory Kč 368 000 korun na pořízení nové průmyslové pračky, zvedáku s váhou a třemi vaky pro snadnější manipulaci s imobilními klienty a velmi důležitou větší vanu pro komfortnější koupání uživatelů, kteří jsou odkázáni na naši péči. Pro službu Domov se zvláštním režimem jsme pak získali 121 500 korun. Za tyto peněžní prostředky se pořídila také nová vana, která bude sloužit klientům s demencí a jinými typy psychiatrických diagnóz. Prostornější vana umožní klientům jak vyšší komfort koupání, tak využití relaxačních programů. Spoluúčast organizace na pořízení tohoto investičního majetku je pak 546 000,41 korun. Děkujeme MS kraji, který nám prostřednictvím dotačního programu umožnil zvýšit kvalitu péče našich služeb.

 
odběrové místo
11.01.2022

VYUŽIJTE MOŽNOST TESTOVÁNÍ V HLUČÍNĚ

Od 17. ledna je možné se v Hlučíně otestovat na COVID-19 v odběrovém místě na adrese Hornická 3. Registraci proveďte na www.reservatic.com.

 
cena vody
11.01.2022

HLUČÍNSKÉ VODÁRNY DRŽÍ CENU NA UZDĚ

Stejně jako občané, tak i naše společnost je součástí dramatických změn na trhu s el. energií a plynem. Zažíváme turbulentní období a obrovský tlak na veškeré výdajové stránce společnosti. Jen pro dokreslení celkové situace, co to pro naší společnost znamená, je téměř 80% růst nákladů na el. energii pro rok 2022. Všechny další režijní náklady společnosti, jsou pak ve vleku bezprecedentního růstu cen a inflace. I přes všechnu tuto záplavu nepříznivých zpráv, tak naše společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, přináší pro své odběratele jednu, a to velice příznivou zprávu. Cena vodného a stočného se pro příští rok 2022 udrží v cenové úrovni roku 2019. Cena vodného a stočného se stanovuje pro rok 2022 ve výši rovných 78 korun za metr krychlový včetně DPH, kde meziroční růst je ve výši 1,89%, tj. 1,45 Kč. Vodné je 37,20 korun a stočné 40,80 korun za metr krychlových včetně DPH.

 
včelí plástev
10.01.2022

DOTACE PRO VČELAŘE JE TU

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" (RRC/06/2022). Ten je zaměřen na poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2022, kterým může být: 1. obnova včelích úlů, 2. pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn, 3. podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství. Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 3. 1. 2022 od 9:00 hodin do dne 14. 1. 2022 do 12:00 hodin. Více informací jsou uvedeny na webových stránkách http://www.msk.cz/cs/temata/%20dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/ .

 
Jmenování prezidentem České republiky do hodnosti brigádního generála, říjen 2020
07.01.2022

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR MÁ NOVÉHO VELITELE

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky má nového velitele. Dne 1. 12. 2021 generální ředitel HZS ČR generálmajor Vladimír Vlček uvedl do funkce nového velitele Záchranného útvaru HZS ČR. Stal se jím brigádní generál David Kareš, dosavadní zástupce velitele útvaru pro záchrannou činnost. „Je pro mě čest, že jsem byl jmenován do funkce velitele Záchranného útvaru HZS ČR. Kromě výrazu důvěry to vnímám také jako velký závazek. Jsem přesvědčen, že mým jmenováním se pro směřování útvaru nic podstatného nezmění, a i nadále bude útvar pevnou součástí HZS ČR. Pevně věřím, že přestože před námi stálo v uplynulém období nemálo úkolů, a to jak ve spojitosti s tornádem na jižní Moravě, tak s pandemií Covid-19, naším společným cílem vždy bylo a nadále zůstane to, aby se veřejnost na nás mohla i v těch nejtěžších chvílích spolehnout,“ uvedl nový velitel ZÚ HZS ČR brig. gen. David Kareš.

 
hodnocení grantu na rok 2022
06.01.2022

ŽÁDOST O GRANT JE MOŽNÉ PODAT DO POLOVINY LEDNA

Podání žádostí o granty k podpoře jednorázových kulturních a sportovních akcí pro veřejnost ve městě je možné v termínu od 21. prosince 2021 do 15. ledna 2022. Z rozpočtu města je určen předpokládaný celkový objem peněžních prostředků ve výši 350 000 korun na poskytnutí dotací formou grantů na konkrétní projekty. Žádost je nově nutné podat ve dvou podobách, a to v tištěné podobě na podepsaném originále (včetně příloh) a také elektronicky e-mailem na granty@hlucin.cz. Na jeden projekt je možno poskytnout maximálně 30 000 korun. O grant mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, jiné právnické a fyzické osoby, vykonávající činnost na území města Hlučína, případně realizující projekt na území města Hlučína. Bližší informace lze získat na odboru rozvoje a školství MěÚ Hlučín, budova B, 2. patro, na emailu krejzlova@hlucin.cz, telefon 595 020 295. Program pro hodnocení a poskytování grantů, včetně příloh, je uveden na internetových stránkách města www.hlucin.cz.

 
POHÁDKOVÝ KARNEVAL S HOPSALÍNEM 9  1  2022
05.01.2022

KDYŽ NA KARNEVAL, TAK S HOPSALÍNEM

Oblíbený maškarní ples pro děti s klaunem Hopsalínem opět v kulturním domě v Hlučíně! Začínáme v 15:00 hod. Vstupenky jsou v předprodeji v pokladně kulturního domu nebo na místě.

 
cosestaloukafeA3leden2022
04.01.2022

Co se stalo, u kafeja povědalo...

Dvě lednové středy od 9:30 hodin se můžete těšit na setkání a autorské čtení s paní Janou Schlossarkovou.  
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 106 starší
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load