Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Mapa webu

Město Hlučín - Úvodní strana
 Město Hlučín a DSO
  Hlučínské noviny
  Hlášení rozhlasu
  Veřejné projednávání
  O městě
  Městská policie
   Aktuality Městské policie
  Organizace ve městě
  Historie
  Úřady a instituce
  Ztráty a nálezy
  Svazek obcí mikroregionu Hlučínska
 Úřad a samospráva
  Pracovní příležitosti
  Městský úřad
   Povinně poskytované informace
   Poskytnuté informace
  Samospráva
   Rada města Hlučína
   Zastupitelstvo města Hlučína
   Nakládání s majetkem
   Osadní výbor Bobrovníky
   Osadní výbor Darkovičky
   Osadní výbor Rovniny
   Osadní výbor sídliště OKD
   Komise
    Komise výstavby a rozvoje města
    Komise dopravní
    Komise pro tělovýchovu, sport a mládež
    Komise pro regeneraci MPZ
    Komise pro kulturu, školství a vzdělávání
    Komise sociální
    Komise pro městskou zeleň
   Výbory
    Finanční výbor
    Kontrolní výbor
   Výroční zprávy
  Potřebuji si vyřídit - životní situace
  Volby, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, evidence obyvatel
  Pro řidiče
  Školství
   Školy zřizované městem
  Památková péče
  Územní plánování, inženýrské sítě
   Územní plán Hlučína
   Údaje o územních plánech obcí
   Projednávané územní plány
   Územní studie
   Územně analytické podklady
   Architektonické soutěže
  Investice
  Studie a projekty
  Životní prostředí
  Sociální věci
  Krizové řízení
 Kultura a sport
 Pro návštěvníky
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load