Aktuality

Výtěžek z obrazu podpoří klokánek v Dolním Benešově
29.02.2020

Výtěžek z obrazu podpoří klokánek v Dolním Benešově

V rámci dne Zdraví a sociálních služeb se v roce 2019 Dům dětí a mládeže Hlučín společně s nízkoprahem Na Hraně a odborem rozvoje a školství MěÚ Hlučín, podílel na programu pro veřejnost. Nedílnou součástí byly pro kolemjdoucí připravené rozmanité aktivity, do kterých se mohli zapojit. Jedna z těchto aktivit zahrnovala i vytvoření prodejního obrazu k charitativním účelům, který společně tvořili návštěvníci akce. Kdokoliv z veřejnosti mohl na tomto obraze zanechat barevnou stopu a zároveň tak připravit podklad v podobě abstrakce, jež se stala inspirací pro další dokončení. Finální zpracování obrazu má konkrétní vyobrazení krajiny a lesa, jako symbol přirozenosti a energie, kterou v přírodě můžeme čerpat a předávat jí všem, kteří ji potřebují. Konečnou podobu obrazu dokončila Michaela Kostelňáková pedagožka volného času Domu dětí a mládeže Hlučín. Tento obraz byl zakoupen za 11 tisíc korun a částka byla předána pro děti z instituce Klokánek v Dolním Benešově, který nabízí pomoc rodinám a dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci.

„Co u kafeja se povědalo“ pravidelně zaplňuje Logr cafe
28.02.2020

„Co u kafeja se povědalo“ pravidelně zaplňuje Logr cafe

JANA SCHLOSSARKOVÁ

Od narození žije a bydlí v Hlučíně. Svého otce nikdy nepoznala, neboť padl v bojích druhé světové války. Vyrůstala tak pouze s matkou, svojí sestrou a tetou (Marií Hrbáčovou, sestrou otce). Po základní škole pokračovala v Opavě na Střední zdravotnické škole. Následně se stala dětskou sestrou v obci Ludgeřovice. Věnuje se také literární tvorbě, k níž získala vlohy po svém otci a od jeho sestry Marie Hrbáčové. Jana Schlossarková zaznamenávala příběhy, které si pamatovala jak ze svých dětských let, nebo z dospělosti, například od pacientů ze svého zaměstnání v lékařské ordinaci. Po sametové revoluci začala svými povídkami přispívat do místního periodika Hlučínsko. Posléze začala svou tvorbu vydávat i knižně. Vedle literární činnosti hraje na varhany v hlučínském kostele. A připravuje kurzy pečení.Nominujte osobnosti Hlučína za rok 2019
11.02.2020

Nominujte osobnosti Hlučína za rok 2019

Město Hlučín spolu s Komisí pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže a Komisí pro kulturu, školství a vzdělávání zveřejňuje výzvu k nominaci na ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností města Hlučína v oblasti sportu, kultury a dalších součástí veřejného života za rok 2019.

FC Hlučín předali dar dětské rehabilitaci
09.02.2020

FC Hlučín předali dar dětské rehabilitaci

Stejně, jako v loňském roce se rozhodli uspořádat dobročinnou sbírku na dobrou věc a pomoc tam, kde se to nejvíc potřebuje. Uspořádali tedy akci, na které měli svůj stánek na náměstí a během čtyř adventních nedělí rozdávali na své náklady lidem svařené víno a punč. Celkem se vybralo 36 tisíc 322 korun, které byly předány Dětské rehabilitaci v Hlučíně.

První vítání občánků v roce 2020
08.02.2020

První vítání občánků v roce 2020

Vážení rodiče, slavnostní vítání nových občánků města Hlučína proběhne dne 13. 3. 2020 odpoledne v obřadní síni MěÚ Hlučín. Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem nahlášené děti, jejichž rodiče obdrží pozvánku s pokyny.


Knihovna zve na přednášku o Černobylu
07.02.2020

Knihovna zve na přednášku o Černobylu

Dne 26. dubna 1986 v 1:23 ráno se na Ukrajině odehrála jedna z největších jaderných katastrof v dějinách lidstva. Čtvrtý blok jaderné elektrárny v Černobylu explodoval a do ovzduší se dostaly kilogramy radioaktivního materiálu. Zemřelo 31 lidí, stovky byly zraněny a desetitisíce evakuovány. Na několik let byla třicetikilometrová zóna kolem elektrárny uzavřena. Nyní se do ní vrací život a s ním i lidé. Jak to vypadá v místech, odkud před více jak třemi desítkami let lidé utíkali v hrůze z jaderného záření? Přednáška Jiřího Kaláta vás provede nejenom katastrofou samotnou, ale i tím, co po ní zbylo. Akce se bude konat v úterý 18. února od 17 hodin v Zámeckém klubu hlučínského zámku. 

Lucie Kostková
vedoucí knihovny


Tříkrálová sbírka
04.01.2020

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 10. až 12. ledna 2020 se uskuteční i v Hlučíně dvacátý ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným. Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc a podporu.
Děkujeme Vám za ni.

Charita Hlučín

Přejeme úspěšný rok
01.01.2020

Přejeme úspěšný rok

S první vteřinou nového roku končí staré příběhy a začínají nové. Ať ten následující je plný štěstí a lásky. Přejeme vám do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů. Děkujeme vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a i v tomto roce jsme tady pro vás.

Na zdraví!

Pavel Paschek a Petra Řezáčová


Přejeme úspěšný rok 2020
01.01.2020

Přejeme úspěšný rok 2020

S první vteřinou nového roku končí staré příběhy a začínají nové. Ať ten následující je plný štěstí a lásky. Přejeme vám do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů. Děkujeme vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a i v tomto roce jsme tady pro vás.

Na zdraví!

Pavel Paschek a Petra Řezáčová


Nechte se unést libými tóny
31.12.2019

Nechte se unést libými tóny

Novoroční koncert ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, pod záštitou starosty Pavla Paschka, se uskuteční 19. ledna 2020 v kostele svatého Jana Křtitele v Hlučíně, začátek v 16 hodin. Vystoupí žáci a pedagogové ZUŠ, komorní orchestr Vejvanovský, smyčcový soubor Strunka, hosté, sbor základní umělecké školy, sbory Nezmar, Rozmar a chrámový sbor sv. Matouše a sv. Hedviky. Vstup volný. Na programu Pavel Josef Vejvanovský, Antonín Skácel, Norbert Studnitzký a další. Koncert je podpořen finančním darem Rady města Hlučína.
Jan Huszár, ředitel školy Základní umělecké školy P. J. Vejvanovského, Hlučín

novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 100 101 starší
load