Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o použití loga města Hlučína

Logo města Hlučína je tvořeno ze tří částí – obrazové, textové a doplňkového sloganu. Obrazová část je stylizovaný prvek, který vychází z půdorysu hlavního městského náměstí, do kterého je vloženo písmeno „H“. Textová část obsahuje název města Hlučín. Slogan „Naše město“ doplňuje identitu organizace.

Základní barevnost loga města tvoří zelený přechod a šedá barva. Pro jednobarevný tisk lze použít logo v černé a šedé barvě. Barevné a výtvarné provedení loga včetně předpisů, příkladů a doporučení, jak postupovat při jeho aplikaci, obsahuje Manuál jednotného vizuálního stylu dostupný na www.hlucin.cz.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické osoby, právnické osoby.

Podmínky a postup řešení:

Logo města je chráněno ochrannou známkou, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví. Logo lze používat pouze na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí podlicence k užití loga města Hlučína. V ostatních případech je používání loga města porušením zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. a autorského zákona č. 121/2000 Sb. Neoprávněné použití loga města Hlučína, které je v rozporu s právními předpisy, je zakázáno.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti a přiložení vyplněné Smlouvy o poskytnutí podlicence k užití loga města Hlučína v listinné podobě ve dvou vyhotoveních včetně podpisu. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel do své žádosti a do Smlouvy o poskytnutí podlicence k užití loga města Hlučína vyplní požadované kontaktní údaje včetně účelu a způsobu použití. Žádost pak doručí na odbor rozvoje. Po podpisu smlouvy oběma stranami je možné si logo stáhnout ve zvolené variantě a formátu z webu www.hlucin.cz.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny lhůty. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou na adresu barankova@hlucin.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • ---

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load