Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení veřejné hudební produkce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 „O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku“ (viz www.hlucin.cz, sekce „právní předpisy obce“)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Pořadatel veřejné hudební produkce. 

Podmínky a postup řešení:

Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen oznámit tuto skutečnost odboru školství a kultury Městského úřadu v Hlučíně minimálně 21 dnů před jejím konáním. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemného oznámení o konání veřejné hudební produkce (vzor oznámení viz příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 „O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku“). 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pořadatel v oznámení o konání veřejné hudební produkce uvede veškeré skutečnosti v souladu s ustanovením článku č. 4 a 4a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 „O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku“. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

Lhůty pro vyřízení:

Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen oznámit tuto skutečnost Městskému úřadu v Hlučíně minimálně 21 dnů pře jejím konáním. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Oznámení je nutné odevzdat v listinné podobě opatřené podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 „O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí k zajištění veřejného pořádku“.

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě v Hlučíně, odbor rozvoje a školství.

Datum poslední aktualizace: 15.9.2021

load