Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nahlížení do sbírky zákonů

Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou v úředních hodinách povinny umožnit každému, kdo o to požádá, nahlížení do Sbírky zákonů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý občan. 

Podmínky a postup řešení:

Požádání o nahlédnutí do sbírky zákonů při osobní návštěvě. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Neformálně. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

Žádné. 

Lhůty pro vyřízení:

Ihned, případně dle pořadí zájemců. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zák. č. 309/1999 Sb., ze dne 11. listopadu 1999 o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů (§ 13)

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load