Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Informace z územního plánu

Výstavba rodinného domu je možná jenom na pozemcích pro tenhle účel určených (v územním plánu). Podobně i ostatních staveb různého určení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Všichni, kteří mají zájem o postavení různých staveb na území města Hlučína. 

Podmínky a postup řešení:

Žádné. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání ústní, písemné i elektronické žádosti na odbor městského majetku, či písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné jenom vědět určit polohu pozemku pomocí parcelního čísla (dle současné katastrální mapy), nebo osobním určením v katastrální mapě na odboru městského majetku. 

Formuláře:

  • Neformalizovaná písemná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele.

Správní a jiné poplatky:

Žádné. 

Lhůty pro vyřízení:

Minimální dle momentální činnosti jednotlivé oslovené pracovnice. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádní.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokumentů bude žadatel vyzván k doplnění případné nejednoznačnosti vstupních údajů. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Ano. Pokud je jednoznačně určen pozemek (parcelním číslem dle aktuálního snímku katastrální mapy).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru městského majetku.

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load