Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Informace o parcelních číslech nemovitostí na území města

Všechny pozemky ve skutečnosti mají své grafické zobrazení v mapách. Je třeba si uvědomit, že v různých mapách a tedy i různé parcelní čísla, které reprezentují jediný skutečný pozemek. Proto je nutné vždy kromě parcelního čísla vnímat zdali je to číslo aktuální katastrální mapy nebo dřívějších mapování (starých map). Většinou občané potřebují poslední, aktuální parcelní číslo, které získají z aktuálního snímku katastrální mapy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům. 

Podmínky a postup řešení:

Komunikace mezi žadatelem a MěÚ může probíhat osobně, písemně nebo elektronicky. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání ústní žádosti na odbor městského majetku, či písemné žádosti na podatelnu Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné, jenom „umět“ určit polohu pozemku na mapě. 

Formuláře:

  • Neformalizovaná písemná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek žadatele.

Správní a jiné poplatky:

Žádné. 

Lhůty pro vyřízení:

Minimální dle momentální činnosti jednotlivé oslovené pracovnice. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádní.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení oprávněnosti získat požadované informace (žadatel je účastníkem řízení). 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

  • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru městského majetku.

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load