Potřebuji si vyřídit - životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nájem, pacht, výpůjčka a výprosa nemovitých věcí

Jedná se o nájem, pacht a výpůjčku a výprosu pozemků, staveb, nebytových prostor, atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zájemce o nájem, pacht, výprosu, výpůjčku nemovitých věcí ve vlastnictví města Hlučína. 

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu Městského úřadu Hlučín. Písemná žádost je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada města). Žadatel je o závěrech jednání písemně informován. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné nabídky se specifikací jejího předmětu na podatelnu Městského úřadu Hlučín, Mírové nám. 23, 748 11 Hlučín. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné – jenom vědět určit nemovitost (pozemek, stavbu, nebytový prostor,…) 

Formuláře:

 • Neformalizovaná písemná žádost, ve které bude uveden konkrétní požadavek-nabídka žadatele.

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné, 

Lhůty pro vyřízení:

V závislosti na jednání rady města a zajištění příslušných dokladů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další odbory Městského úřadu Hlučín, popř. jiné další subjekty.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokumentů bude nabízející vyzván písemně nebo telefonicky. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.
  http://portal.gov.cz/

Další informace:

 • Osobní návštěvou na Městském úřadě Hlučín, odboru městského majetku.

Datum poslední aktualizace: 6.1.2021

load