Aktuality

Technika v DDM Hlučín obdržela dotaci
27.10.2019

Technika v DDM Hlučín obdržela dotaci

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace, obdržel neinvestiční dotaci  od Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Technika nás baví“ ve výši Kč 69 tisíc korun. Cílem projektu je modernizace technologických pomůcek, které mohou využívat všichni účastníci zájmového vzdělávání v technických kroužcích a tím dopomoci k rozšíření manuální zručnosti a zvýšení zájmu o technický svět. Zájem o technické obory v současnosti stoupá a i v našem zařízení bychom chtěli být schopni dětem nabídnout takové technologie, které jim mohou být nápomocny i v budoucnu (např. při výběru oboru studia, zaměstnání atp.). 


Vyzkoušejte nové portálové řešení Úřadu práce ČR
26.10.2019

Vyzkoušejte nové portálové řešení Úřadu práce ČR

Začátkem října 2019 byly původní internetové stránky Úřadu práce ČR, které jsou součástí integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, nahrazeny novým portálovým řešením. V souvislosti s tím může dočasně docházet k občasnému výpadku některých funkcí (například při zadávání evidence náhradního plnění). Na odstranění případných technických potíží se intenzivně pracuje. Tak, aby v co nejkratší možné době mohli uživatelé najít informace, na které byli dosud zvyklí.


Ostrá hůrka - 11. setkání majitelů historických vozidel
23.10.2019

Ostrá hůrka - 11. setkání majitelů historických vozidel

V pondělí 28.10.2019 se koná ke 101. výročí vzniku samostatného Československého státu polední setkání historických vozidel na Ostré hůrce u obce Háj ve Slezsku. Zde byl v roce 1929 postaven pomník od J. Wagnera, zničen nacisty a znovu obnoven v roce 1969. Ostrá hůrka - symbol boje o národní obrodu slezských Čechů. Toto setkání je součástí celodenní akce "Zavírání šoupátek" Českého klubu historických motocyklů Ostrava a hvězdicového turistického pochodu z Ostravy-Poruby, Hlučína, Dolního Benešova a Kravař k pomníku na Ostré hůrce - připomenutí dne vzniku Československé republiky. Pořádá: ČKHM Ostrava z.s. a Oldracing club z.s. z Hlučína ve spolupráci s obcí Háj ve Slezsku.


Cestovatelský festival OZVĚNY
21.10.2019

Cestovatelský festival OZVĚNY

Ve dnech 8. až 10. 11.2019 pořádá spolek Miniscéna Bez pódia pro všechny milovníky cestování, outdoorových aktivit a výprav za poznáním cestovatelský festival OZVĚNY. Komentovaná promítání proběhnou vždy v odpoledních hodinách v prostorách Zámeckém klubu hlučínského zámku. Zveme Vás na pestrou směs cestovatelských zážitků z celého světa: Sokotra – Galapágy Indického oceánu, Patagonie – na konec světa, Himaláje – výstup do zóny smrti, Tři šašci a princezna na cestě po Balkánu, Do Santiaga portugalskou pobřežní, Tři tváře Asie, Sjezd Lysé hory, Uganda – perla Afriky, Významné švýcarské zubačky, Gruzie a Kavkaz, Sedm týdnů na Balkáně. Součástí festivalu bude výstava fotografií a hudební vystoupení.


HAZARD a T.A.B.U. v Dobré Notě
20.10.2019

HAZARD a T.A.B.U. v Dobré Notě

Přijměte pozvání na koncert v Dobré Notě Hlučín kapel HAZARD a T.A.B.U., který se uskuteční 26. října 2019 při příležitosti 101. výročí od založení Československé republiky. Start v 19 hodin.

Představení (Ne)prodejné manželky v KD Darkovičky
19.10.2019

Představení (Ne)prodejné manželky v KD Darkovičky

Osadní výbor Darkovičky pořádá 26. listopadu 2019 v KD Darkovičky výjimečné divadelní představení. Vstup je zdarma na základě volné vstupenky. Financování představení je hrazeno ze zdrojů OV Darkovičky.

Svatomartinská jízda zručnosti
17.10.2019

Svatomartinská jízda zručnosti

Dne 16. 11. 2019 odstartuje v Hlučín z parkoviště u Sportovně rekreačního areálu (SRA) a z plocha uvnitř SRA, či od Stavebnin Gacík Svatomartinská jízda zručnosti. Pořádatel AOS klub ÚAMK – AMK Hlučín, Celní 4 vyzívá všechny zájemce o účast a pro vítěze má připravenou pečenou Svatomartinskou husu.


Den za obnovu lesa – Šilheřovice - Černý les
16.10.2019

Den za obnovu lesa – Šilheřovice - Černý les

V jeden den, 19. října, pomůže veřejnost ve všech krajích na dvanácti místech v zemi obnovit lesy postižené kůrovcovou kalamitou. Jedná se o největší akci svého druhu v historii státního podniku. Přijďte taky. Lesy České republiky, s.p., vás zvou na Den za obnovu lesa. Je to den, který nás spojí v úsilí čelit mimořádné kalamitě v našich lesích tím, že společně tento den symbolicky zahájíme výsadbu nových lesů, které budou růst po další generace. Lidé 19. října vysadí pod vedením lesníků a studentů lesnictví tisíce dřevin, uklidí vytěžené plochy a postaví oplocenky, které sazenice ochrání před zvěří. Nářadí bude k dispozici. 

Přijďte nás i se svými blízkými podpořit v Den za obnovu lesa. Kromě výsadby sazenic si můžete vyzkoušet i lesnické dovednosti, prověřit si své znalosti a v příjemném prostředí se také určitě dobře pobavíte. Rádi bychom upozornili, že osoby mladší 15 let mohou sázení a další práce v lese provádět jen se souhlasem zákonného zástupce.

Spolu s našimi lesáky i známými osobnostmi z vašeho regionu přidáte svůj první stromek ke společnému úsilí nazvanému Sázíme lesy nové generace.

Svoji účast pro Moravskoslezský kraj potvrdila i Adolfína Tačová (gymnastka, olympijská medailistka).

Skupinám nad 10 zájemců doporučujeme předem kontaktovat koordinátora: vaclav.langer@lesycr.cz


Krásných 100 let života
15.10.2019

Krásných 100 let života

Péče o rodinu a pomoc potřebným – to bylo a je motivací pro naplněný život stále usměvavé, milé a srdečné Kamily Berkové, která dnes slaví 100 let od svého narození. Vychovala dvě báječné dcery – Kamilu a Marcelu. Má čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. I přes láskyplnou a pečlivou výchovu svých dcer měla ve svém srdci místo i pro děti, o které se starala ve své profesi vychovatelky na hlučínské Základní škole Tyršova. Zvláště pak velkou péči věnovala těm méně sociálně i emocionálně zabezpečeným dětem. Rodnou vsí jí byly Benkovice u Opavy, manžel pocházel z Kravař. Po studiu na Rodinné škole v Brně nastoupila jako vychovatelka na ZŠ Tyršova, kde působila celý svůj profesní život. Vychovala, směrovala a ovlivnila mnoho rodáků z Hlučína. Svůj život věnovala druhým a za to jí patří velký obdiv a poděkování. 

Její pozitivní přístup k životu, skromnost a střídmost, podpora její rodiny a také stálá aktivita stojí podle pečovatelů z Domova pod Vinnou horou za dlouhověkostí této sympatické dámy. 

K přání všeho nejlepšího paní Berkové se připojují její bývalí studenti, známí i kolegové, rodina a také zástupci vedení města.Darkovičky mají ve svém novém znaku svatého Kryštofa
14.10.2019

Darkovičky mají ve svém novém znaku svatého Kryštofa

Darkovičky představily na letošních dožínkách svůj zbrusu nový znak, jehož vznik na jaře letošního roku inicioval osadní výbor této městské části. Jeho smyslem je podnítit sounáležitost obyvatel s místem, ve kterém žijí. Současný znak odkazuje na historii lokality a vychází z nejstaršího dochovaného pečetidla tehdy samostatné obce z období konce první poloviny 17. století, které se používalo téměř do konce 19. století.

novější1 [...] 20 [...] 40 41 42 43 44 45 46 47 [...] 60 [...] 80 [...] 100 101 starší
load