Aktuality

Cyklostezka Hlučín-Darkovičky
09.03.2020

Cyklostezka Hlučín-Darkovičky

Město Hlučín vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro akci s názvem "Cyklostezka Hlučín-Darkovičky".

Kulturní dům Hlučín představuje snímky Martina Popeláře
05.03.2020

Kulturní dům Hlučín představuje snímky Martina Popeláře

Ostravský umělec Martin Popelář je spoluzakladatelem známé Fotografické galerie Fiducia a profesní obživou je mu rovněž fotografie. Nejčastěji přitom pracuje na jevištích ostravských divadel, neboť patří ke dlouholetým kmenovým fotografům Národního divadla moravskoslezského. Potkáte ho však i v Galerii PLATO, v Domě umění, na literárním festivalu ProtmluvFest i na mnoha dalších akcích, které na objednávku pořadatelů profesionálně dokumentuje. Na výstavě v Kulturním domě Hlučín, která bude zahájena ve čtvrtek 19. března v 17.00 hodin, se ale Popelář nebude prezentovat zmiňovanými „pracovními výkazy“, nýbrž představí volnou tvorbou. To je docela výjimečná událost, na spočítání jeho autorských výstav volné tvorby za posledních dvacet let by totiž stačily prsty jedné ruky. Popelář prostě nepatří k fotografům, kteří za každou cenu usilují o sebeprezentaci či slávu, a také výstavu v Hlučíně se uvolil uspořádat jen díky přesvědčování jednoho z přátel a zároveň hybatele hlučínského kulturního dění. Martin Popelář nezapírá, že je žákem Jindřicha Štreita, s nímž kdysi pracoval na projektu Lidé Hlučínska. Jeho fotografické vidění je ale poněkud syrovější (někdy až surrealistické) a na rozdíl od svého učitele pracuje více s náhodou. Takový je třeba vystavený snímek kamionu, který po ledu sklouzl do příkopu a v husté chumelenici pomalu zapadá sněhem, kolem ale nezúčastněně prochází dědeček s vnukem. Zatímco Štreit přistupuje k fotografování jako psychoterapeut, Popelář je spíše reportér, však se léta živil jako fotograf deníku Mladá fronta DNES. A také v rámci volné tvorby nikdy neváhá, a hned mačká spoušť, byť napřed musí dostat vnitřní zprávu od fotografických múz, že právě tohle zmáčknutí se má šanci proměnit v umění. A většinou také promění. Výstava trvá do 1. května 2020.

Koncert v kostele je zážitek!  Nejlepší polský varhaník rozezní kostel sv. Jana Křtitele
04.03.2020

Koncert v kostele je zážitek! Nejlepší polský varhaník rozezní kostel sv. Jana Křtitele

Hlučínské jaro opět obohatí mimořádně zajímavý koncert celoročního cyklu Hudebních výletů, které realizuje Svatováclavský hudební festival. Na neděli 15. března od 16 hodin přichystal varhanní recitál jednoho z nejvýznamnějších evropských varhaníků, polského profesora Andrzeje Białka, který dlouhodobě spolupracuje s Krakovskou filharmonií a polskou Národní filharmonií a na svém kontě má neuvěřitelných 20 CD.

Dětská rehabilitace je nominována na cenu hejtmana
02.03.2020

Dětská rehabilitace je nominována na cenu hejtmana

Hejtman MSK spolu s Radou kvality ČR každoročně vyhlašují „Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“. Cílem soutěže je ocenit organizace, firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti organizací. Rada města Hlučína rozhodla navrhnout na Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost - veřejný sektor - Dětskou rehabilitaci, příspěvkovou organizaci města. Ta je ojedinělým zařízením pro děti s širokým spektrem postižení fungující v podmínkách malého města, jehož hlavní devízou je propojení intenzivních rehabilitací s poskytováním zdravotně výchovné péče, ambulantních sociálních služeb v rámci denního stacionáře. Na práci s hendikepovanými dětmi se specializuje již více než 25 let a zájem o nabízené služby je z řad veřejnosti dlouhodobý.


Výtěžek z obrazu podpoří klokánek v Dolním Benešově
29.02.2020

Výtěžek z obrazu podpoří klokánek v Dolním Benešově

V rámci dne Zdraví a sociálních služeb se v roce 2019 Dům dětí a mládeže Hlučín společně s nízkoprahem Na Hraně a odborem rozvoje a školství MěÚ Hlučín, podílel na programu pro veřejnost. Nedílnou součástí byly pro kolemjdoucí připravené rozmanité aktivity, do kterých se mohli zapojit. Jedna z těchto aktivit zahrnovala i vytvoření prodejního obrazu k charitativním účelům, který společně tvořili návštěvníci akce. Kdokoliv z veřejnosti mohl na tomto obraze zanechat barevnou stopu a zároveň tak připravit podklad v podobě abstrakce, jež se stala inspirací pro další dokončení. Finální zpracování obrazu má konkrétní vyobrazení krajiny a lesa, jako symbol přirozenosti a energie, kterou v přírodě můžeme čerpat a předávat jí všem, kteří ji potřebují. Konečnou podobu obrazu dokončila Michaela Kostelňáková pedagožka volného času Domu dětí a mládeže Hlučín. Tento obraz byl zakoupen za 11 tisíc korun a částka byla předána pro děti z instituce Klokánek v Dolním Benešově, který nabízí pomoc rodinám a dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci.

„Co u kafeja se povědalo“ pravidelně zaplňuje Logr cafe
28.02.2020

„Co u kafeja se povědalo“ pravidelně zaplňuje Logr cafe

JANA SCHLOSSARKOVÁ

Od narození žije a bydlí v Hlučíně. Svého otce nikdy nepoznala, neboť padl v bojích druhé světové války. Vyrůstala tak pouze s matkou, svojí sestrou a tetou (Marií Hrbáčovou, sestrou otce). Po základní škole pokračovala v Opavě na Střední zdravotnické škole. Následně se stala dětskou sestrou v obci Ludgeřovice. Věnuje se také literární tvorbě, k níž získala vlohy po svém otci a od jeho sestry Marie Hrbáčové. Jana Schlossarková zaznamenávala příběhy, které si pamatovala jak ze svých dětských let, nebo z dospělosti, například od pacientů ze svého zaměstnání v lékařské ordinaci. Po sametové revoluci začala svými povídkami přispívat do místního periodika Hlučínsko. Posléze začala svou tvorbu vydávat i knižně. Vedle literární činnosti hraje na varhany v hlučínském kostele. A připravuje kurzy pečení.Nominujte osobnosti Hlučína za rok 2019
11.02.2020

Nominujte osobnosti Hlučína za rok 2019

Město Hlučín spolu s Komisí pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže a Komisí pro kulturu, školství a vzdělávání zveřejňuje výzvu k nominaci na ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností města Hlučína v oblasti sportu, kultury a dalších součástí veřejného života za rok 2019.

FC Hlučín předali dar dětské rehabilitaci
09.02.2020

FC Hlučín předali dar dětské rehabilitaci

Stejně, jako v loňském roce se rozhodli uspořádat dobročinnou sbírku na dobrou věc a pomoc tam, kde se to nejvíc potřebuje. Uspořádali tedy akci, na které měli svůj stánek na náměstí a během čtyř adventních nedělí rozdávali na své náklady lidem svařené víno a punč. Celkem se vybralo 36 tisíc 322 korun, které byly předány Dětské rehabilitaci v Hlučíně.

První vítání občánků v roce 2020
08.02.2020

První vítání občánků v roce 2020

Vážení rodiče, slavnostní vítání nových občánků města Hlučína proběhne dne 13. 3. 2020 odpoledne v obřadní síni MěÚ Hlučín. Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem nahlášené děti, jejichž rodiče obdrží pozvánku s pokyny.


Knihovna zve na přednášku o Černobylu
07.02.2020

Knihovna zve na přednášku o Černobylu

Dne 26. dubna 1986 v 1:23 ráno se na Ukrajině odehrála jedna z největších jaderných katastrof v dějinách lidstva. Čtvrtý blok jaderné elektrárny v Černobylu explodoval a do ovzduší se dostaly kilogramy radioaktivního materiálu. Zemřelo 31 lidí, stovky byly zraněny a desetitisíce evakuovány. Na několik let byla třicetikilometrová zóna kolem elektrárny uzavřena. Nyní se do ní vrací život a s ním i lidé. Jak to vypadá v místech, odkud před více jak třemi desítkami let lidé utíkali v hrůze z jaderného záření? Přednáška Jiřího Kaláta vás provede nejenom katastrofou samotnou, ale i tím, co po ní zbylo. Akce se bude konat v úterý 18. února od 17 hodin v Zámeckém klubu hlučínského zámku. 

Lucie Kostková
vedoucí knihovny


Tříkrálová sbírka
04.01.2020

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 10. až 12. ledna 2020 se uskuteční i v Hlučíně dvacátý ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným. Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc a podporu.
Děkujeme Vám za ni.

Charita Hlučín

novější1 [...] 20 [...] 35 36 37 38 39 40 41 [...] 60 [...] 80 [...] 100 starší
load