Aktuality

PF 2022
31.12.2021

PF 2022

Vážení občané, přejeme Vám a Vašim blízkým vše dobré v novém roce. Zároveň děkujeme za Vaši přízeň v roce letošním a věříme, že se nám i v roce novém podaří realizovat připravené projekty a nové nápady na zlepšení života v Hlučíně.

Petra Řezáčová, místostarostka a Pavel Paschek, starosta
PROJEKTY OBČANŮ SE DOČKAJÍ REALIZACE
30.12.2021

PROJEKTY OBČANŮ SE DOČKAJÍ REALIZACE

Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo podáno 7 návrhů, 2 nebyly podány kompletní a navrhovatel odmítl jejich doplnění. 3 byly vyřazeny, protože byly posouzeny jako nerealizovatelné. Do hlasování veřejnosti postoupily 2 nápady. Jejich veřejná prezentace proběhla 8. 9. 2021 na Mírovém náměstí, čímž bylo také zahájeno hlasování. Občané města Hlučína a jeho městských částí Darkoviček a Bobrovníků mohli podpořit svého favorita do 22. 10. 2021. Každý občan starší 15 let mohl udělit maximálně dva kladné a jeden záporný hlas. Hlasování bylo možné v písemné formě do boxů umístěných v Infocentru a v budově A MěÚ Hlučín nebo elektronicky zasláním hlasovacího lístku na e-mail. Komise Zdravého města Hlučína zasedala 1. 11. 2021, zkontrolovala odevzdané hlasovací lístky a provedla kontrolu platnosti udělených hlasů. Celkem bylo odevzdáno 123 hlasovacích lístků, 9 z nich bylo vyhodnoceno jako neplatné (nízký věk hlasujících, duplikované hlasovací lístky). Celkem bylo uděleno 169 kladných hlasů a 18 záporných. S ohledem na kladný výsledek u obou projektů a celkovou finanční alokaci, budou realizovány oba projekty. V roce 2022 se tak můžete těšit na Dětské hřiště ”22” a Naučnou stezku na Malánky! Děkujeme všem předkladatelům i hlasujícím, kteří se tímto aktivně zapojili do zlepšení života v Hlučíně.

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT
29.12.2021

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT

Hlučínská základní umělecká škola Vás srdečně zve na Novoroční koncert, který se uskuteční dne 16. 1. 2022 ve 14:30 v kostele svatého Jana Křtitele v Hlučíně. Můžete se těšit na skladby Vivaldiho, Bacha, ale také Bártoka i mnohých dalších v podání žáků, bývalých žáků, učitelů a přátel školy. Koncert připomene i odložené výročí Komorního orchestru Vejvanovský, které nemohlo být z důvodu pandemie uskutečněno v předmětném roce. Věříme, že se v daném termínu budeme moci setkat a společně prožít krásné okamžiky během koncertu tak, jak jsme bývali zvyklí. Těšíme se na Vás.

Jan Huszár, ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského

MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI OCENĚNI
28.12.2021

MĚSTŠTÍ STRÁŽNÍCI OCENĚNI

Strážníci Městské policie Hlučín obdrželi od starosty města Pavla Paschka, v rámci 30. výročí vzniku MP v Hlučíně, plaketu. Ta je vyrobena ze stříbra a je na ní z jedné strany vyryt znak MP Hučína a z druhé strany uvedení události 30. výročí vzniku MP Hlučín s letopočtem 1991 - 2021. Zároveň byl oceněn Josef Placzek, za jeho 30 leté působení u MP Hlučín.

HLUČÍN SENIORŮM
27.12.2021

HLUČÍN SENIORŮM

Za podpory dotace z KÚ MSK „Kvalitní život seniorů v Hlučíně“ se podařilo v letošním roce uskutečnit spoustu zajímavých akcí pro naše hlučínské seniory. Město Hlučín od roku 2005 aktivně působí v oblasti práce se seniory v rámci komunitního plánování. Podporou různorodých aktivit se snaží přispět k eliminaci negativních jevů, které se vyskytují ve věkové skupině 60+, jako např. izolace od společnosti či nedostatek sociálních kontaktů. Nabízené aktivity jsou pestré a slouží k obohacení společenského života a k podpoře fyzického i duševního zdraví našich nejstarších občanů. “Město každoročně nabízí vzdělávací kurzy, poznávací zájezdy, kulturní i sportovní akce tak, aby si každý občan vybral svou oblast zábavy a seberealizace,” uvedla místostarostka Petra Řezáčová. V letošním roce byly z krajské dotace uskutečněny akce: Den senior legionáře, přednášky trénování paměti v hlučínských klubech seniorů, přednášky na téma zdraví, divadelní představení, kurz latinskoamerických tanců pro dámy seniorky, poznávací zájezdy na Jižní Moravu, doprovodný program na kulturních akcích. Pro příští rok plánujeme nové aktivity k udržení dobré kondice a k obohacení či zpestření běžných dní. Již nyní se na vás těšíme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
26.12.2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Je jisté, že sbírku i v roce 2022 ovlivní protiepidemická opatření. Pevně věříme, že v lednu budou moci koledníci vyrazit do ulic. Pokud to opatření umožní, může dle pravidel sbírky probíhat koledování od 1. do 16. ledna 2022. U nás na Hlučínsku se budeme snažit koledování soustředit do víkendu 7. – 9. ledna 2022. Vzhledem ke složité situaci je ale možné v každé obci či městě termín koledování přizpůsobit a koledovat déle, než bylo v minulosti obvyklé. V předchozím ročníku se osvědčily alternativní možnosti, jak přispět do sbírky. I nyní bude moci každý přispět elektronicky prostřednictvím online koledy na www.trikralovasbirka.cz nebo bezhotovostní platbou přes unikátní QR kód či var. symbol, a to až do 31. 1. 2022. Bez ohledu na to, zda budou moci koledníci vyrazit či nikoliv, budou připraveny i tzv. statické pokladničky umístěné ve veřejných místech (kostely, městské a obecní úřady, prodejny apod.). Pokud fyzické koledování nebude možné, budou tato místa výrazně posílena.MIKASA POMÁHÁ UŽ 12 LET
25.12.2021

MIKASA POMÁHÁ UŽ 12 LET

Mikasa je nezisková organizace, která už 12 let pomáhá lidem s autismem a těžkým mentálním postižením najít cestu ke štěstí. Působí výhradně v Moravskoslezském kraji. Mezi její klienty patří i lidé z Hlučína a blízkého okolí.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
24.12.2021

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Přejeme Vám radostné, pohodové a hlavně ve zdraví prožité svátky vánoční.

Petra Řezáčová a Pavel Paschek

NOVÉ ZÁHONY NA JAŘE ROZZÁŘÍ ULICE
23.12.2021

NOVÉ ZÁHONY NA JAŘE ROZZÁŘÍ ULICE

Začátkem listopadu založili pracovníci TS Hlučín nový záhon trvalek a keřů podél chodníku u hřbitova k hlavní silnici na ulici Ostravské. Je zde vysazeno téměř 180 kusů trvalek. Jsou mezi nimi levandule, šalvěje, třezalky či mochny a mnohé další rostliny. Dalších 240 kusů trvalek a keřů, kde nechybí i komule či tavolníky, bylo vysazeno již v říjnu podél chodníku u křižovatky ulic Celní a Opavská. Zároveň byl v této lokalitě připraven záhon pro jarní výsadbu letniček. Zatím jsou sazeničky ještě drobné, ale když budeme trpěliví a opatrní, třeba při “zkracování si cesty” či venčení “mazlíčků”, dočkáme se nádherných rostlin a keřů, které budou lákadlem pro drobný hmyz a motýly.

NADACE ČEZ PODPOŘILA DOMOV PRO SENIORY
22.12.2021

NADACE ČEZ PODPOŘILA DOMOV PRO SENIORY

Za podpory Nadace ČEZ jsme získali nadační příspěvek v hodnotě 90 000 korun na zakoupení 4 kusů speciálních lůžek pro uživatele domova pro seniory a k tomu potřebné matrace. Tato lůžka mají vysoký komfort a bezpečnost. Uživatelé především ocení nízký dojezd lůžka, který zaručí pohodlné sezení či vstávání. Pomocí ručního ovladače si mohou sami nastavit, v jaké výšce chtějí lůžko mít a dále nastavení dalších 5 různých poloh pro pohodlné trávení volného času v posteli. Matrace pak sníží riziko vzniku dekubitů. Realizace tohoto projektu se uskutečnila díky mobilní aplikaci EPP – pomáhej pohybem, kdy aktivním pohybem přispívatelů, kteří v rámci své sportovní aktivity (chůze, běh, jízda na kole aj.) přeměnili své údaje o rychlosti či čase na body. Tyto body pak byly přiděleny právě námi zadanému projektu. V okamžiku, kdy bylo dosaženo potřebného počtu bodů, Nadace ČEZ projekt podpořila stanovenou částkou. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do našeho projektu a Nadaci ČEZ za možnost zakoupení speciálních lůžek pro naše uživatele a tím nastavení kvality poskytovaných služeb zase o krok výše.

novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 106 starší
load