Aktuality

SE ZIMOU PŘICHÁZÍ FOTBALOVÝ KEMP
15.12.2021

SE ZIMOU PŘICHÁZÍ FOTBALOVÝ KEMP

Ve dnech od 27. do 30. 12. se v nafukovací hale a na venkovní umělé trávě areálu FC Hlučín koná zimní příměstský fotbalový kemp pro děti od 6 do 13 let. Děti se mohou během čtyřdenního kempu těšit na 4 tréninkové jednotky denně pod vedením licencovaných trenérů FC Hlučín a Můj Fotbalový Trenér.cz, pod jehož hlavičkou byl kemp uspořádán. Přihlásit se mohou nejen mladí fotbalisté z FC Hlučín, ale také hráči z okolních klubů. Více informací a přihlášky naleznete na stránce www.mujfotbalovytrener.cz/zimni-kemp/.

ZASTAVTE SE NA (NE)VÁNOČNÍ KONCERT NA OKD
14.12.2021

ZASTAVTE SE NA (NE)VÁNOČNÍ KONCERT NA OKD

Zveme Vás na tradiční Vánoční (ne)koncert na OKD, který se uskuteční v sobotu 18. prosince 2021 odpoledne na travnaté ploše u Rodinného Centra Apoštolské církve Hlučín na ulici 1. máje 1258/2. V rámci čtvrtého ročníku se můžete těšit nejen na skvělé pohoštění s vánočním punčem a opékáním klobásek, ale také na bohatý odpolední program. Připravili jsme si pro vás od 16 hodin netradiční betlém, jehož součástí budou i živá zvířátka. Libé melodie a rytmus houslovo - klavírního koncertu vás vánočně naladí od 16:30 hodin. Potěchou pro váš zrak pak bude od 17 hodin ohnivá show od skupiny Phoenix group s motivemGrinch. Odpolední program uzavře ukázka moderního tance v 17:30. Vstup na akci je zdarma a občerstvení bude v prodeji na místě. Těšíme se na každého z vás!

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022 JE PŘIPRAVEN NA SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM
13.12.2021

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2022 JE PŘIPRAVEN NA SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM

1. Zhodnocení vývoje aktuálního rozpočtu roku 2021 

V druhém roce pandemie covidu se rozpočet města v roce 2021 vyvíjel nepředpokládaně, především v příjmové části rozpočtu. Původní zcela negativní či většinově negativní predikce vývoje z prosince 2020 se v příjmech rozpočtu města zcela nepotvrdily. Lépe řečeno, pokles v příjmech nebude výrazně nižší oproti letům 2019-2020. To je určitě pozitivní skutečnost. Na druhé straně ve výdajích poměrně velmi akceleroval rychlý nárůst především běžných výdajů, a to určitě výrazně více, než se původně předpokládalo. Tento nárůst byl tažen především růstem mezd a platů, zvýšenými výdaji spojenými s časově dlouhou pandemií covidu, ale i výrazným nárůstem cen stavebních prací již v průběhu roku 2021 a pak ve 4. čtvrtletí nárůstem cen především energií, ale i ostatního zboží a služeb. Dovolte mi alespoň letmý pohled na vývoj rozpočtu letošního roku.

HLUČÍNSKÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO OPRAVENO
11.12.2021

HLUČÍNSKÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO OPRAVENO

V nedávné době jsme opravili sochu našeho hlučínského Pražského jezulátka z kostela sv. Jana Křtitele, která je zhotovená ze sádry. Hlavu zdobí korunka vytvořená z mosazi a z barevných skleněných kamínků. Součástí korunky je křížek se skleněnými kamínky a perletí. Koruna byla značně zkřivená a chybělo jí, stejně jako křížku, několik kamínků. Také perleť byla ve špatném stavu. Korunku a křížek restauroval pan Pavel Orság. Socha byla rekonstruovaná paní Mgr. art. Olgou Sopčákovou, která sádrou vytmelila poškozená místa a následně je vyretušovala. Celý inkarnát tak dostal nový nádech. Roucho dostalo bílou lazuru a tím z ikonografického hlediska čistotu. Jablíčko bylo pozlaceno plátkovým zlatem a barevně dozdobeno tmavší modrou lazurou, která je příznačnější pro říšské jablko. Socha byla následně zalakována šelakovým lakem. Velké poděkování patří paní Mgr. art. Olze Sopčákové z Opavy a panu Pavlu Orságovi z Hrabyně. Celková renovace proběhla za finanční podpory farníků z Hlučína. Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať.

ZAŽÁDEJTE SI O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA
10.12.2021

ZAŽÁDEJTE SI O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA

K podpoře jednorázových kulturních a sportovních akcí pro veřejnost ve městě je z rozpočtu města určen předpokládaný celkový objem peněžních prostředků ve výši 350 000 korun na poskytnutí dotací formou grantů na konkrétní projekty. Podání žádostí o granty je možné v termínu od 21. prosince 2021 do 15. ledna 2022. Žádost je nutno podat ve dvou podobách, a to v tištěné podobě na podepsaném originále (včetně příloh) a také elektronicky e-mailem na granty@hlucin.cz. Na jeden projekt je možno poskytnout maximálně 30 000 korun. O grant mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, jiné právnické a fyzické osoby, vykonávající činnost na území města Hlučína, případně realizující projekt na území města Hlučína. Poskytnutí grantů je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2022 zastupitelstvem města.


REGULUJEME OSVĚTLENÍ
09.12.2021

REGULUJEME OSVĚTLENÍ

Od dnešní noci bude v čase od 22:30 do 5:00 trvale vypnuto osvětlení lávky mezi Malánkami a hřbitovem Březiny. Přispějeme tak ke snížení světelného smogu i snížení spotřeby elektrické energie. Děkujeme TS Hlučín za výborný nápad i za jeho realizaci.
Dotace pro včelaře je tu
09.12.2021

Dotace pro včelaře je tu

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" (RRC/06/2022). Ten je zaměřen na poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2022, kterým může být:

  1. obnova včelích úlů,

  2. pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn,

  3. podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství.

Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 3. 1. 2022 od 9:00 hodin do dne 14. 1. 2022 do 12:00 hodinVíce informací jsou uvedeny na webových stránkách https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/ .

 NA KUS ŘEČI S DONUTILEM
08.12.2021

NA KUS ŘEČI S DONUTILEM

AKTUÁLNÍ TERMÍN ZRUŠEN A PŘESUNUT NA JARO!
Vstupenky je možné vrátit v místě zakoupení.
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil Vás navštíví 10. 12. od 19 hodin v KD Hlučín, se svojí one man show Na kus řeči. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů. Umělec bude nejen vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze svého života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.
Autorské čtení Hedviky Jandové
07.12.2021

Autorské čtení Hedviky Jandové

Ve středu 8. prosince od 17 hodin se můžete těšit na autorské čtení Hedviky Jandové z její prvotiny nazvané "Za štreku". Knížka obsahuje drobné povídky a vzpomínky na dětství. Autorka ji doplnila o postřehy, které doprovázely zvláštní atmosféru roku 2021. Na místě bude možné si knihu také koupit. Akce se bude konat v Zámeckém klubu hlučínského zámku.
ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
06.12.2021

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Zimní údržba místních komunikací v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách bude v zimním období 2021 - 2022 probíhat podle Operačního plánu zimní údržby, který schválila na svém zasedání Rada města Hlučína dne 18. října 2021. Zimní údržbu zajišťují TS Hlučín s.r.o., Úzká 3, Hlučín. Dispečerská služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně, včetně dnů pracovního klidu. Pro zvýšení operativnosti při řešení případných nenadálých kalamitních situací uvádíme kontaktní telefonní čísla, na která můžete volat. V pracovní dny volejte v čase od 7 do 14 hodin na tel.: 595 043 591 (dvůr TS Hlučín), nebo 595 041 445 (správa TS Hlučín). Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu volejte na číslo 595 020 202 (Městská policie Hlučín). Zimní údržbu na státních komunikacích Technické služby nezajišťují. Na silnici Ostravské (I/56) a Opavské zajišťuje zimní údržbu ŘSD ČR a na silnicích ČS. armády, Vřesinská, Jandova, Celní, Písečná a Osvoboditelů Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje. Všechny řidiče motorových vozidel, tak jako každoročně, důrazně žádáme, aby v zimním období neodstavovali svá vozidla na komunikacích mimo vyznačená místa pro parkování a na chodnících, protože tímto značně ztěžují a často i znemožňují správcům komunikací řádné provádění zimní údržby.

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
05.12.2021

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsou letošní plánované hlučínské adventní oslavy omezeny, kulturní program byl zcela zrušen. Zachována je pouze tradiční zapálení 2. adventní svíce panem starostou Pavlem Paschkem v 16:30 hodin na Mírovém náměstí.

novější1 [...] 14 15 16 17 18 19 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 101 starší
load