Aktuality

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA
01.09.2022

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Přehled prací začneme u nového mostu z Kozmic do Jilešovic přes řeku Opavu. Zde byly vybudovány základové betonové opěry, kolem kterých byla provedena úprava břehů lomovým kamenem. Samotná ocelová konstrukce mostu byla připravována samostatně v těsné blízkosti a po dokončení byla jeřábem umístěna na připravené opěry. Na opačné straně jezera je prováděna úprava stávajícího mostního objektu nad korytem bezpečnostního přelivu, jejímž záměrem je rozšíření stávající mostní konstrukce pro převedení plánované cyklostezky podél komunikace II/469 z Hlučína směrem do Děhylova. Na objektech v prostoru břehů jezera, což je bezpečnostní přeliv a výpustný objekt, budou dokončeny práce po letních měsících, kdy bude opět snížena hladina na výšku potřebnou k dokončení prací. Tyto části břehů jezera jsou uzavřeny a proto apelujeme na návštěvníky jezera, aby dodržovali zákaz vstupu do označených a zajištěných částí staveniště. Během následujícího měsíce budou opět zahájeny práce v prostoru koryta bezpečnostního přelivu, který bude oddělen betonovým výškovým stupněm od potoka Vařešinka, v jehož spodním úseku ústícím do řeky Opavy bude provedeno zkapacitnění stávajícího koryta odstraněním nánosů sedimentů. Postup prací je i nadále zaznamenáván pomocí dronu a záběry z něj jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hlučína www.hlucin.cz. 

HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ JIŽ ZA 3 DNY
31.08.2022

HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ JIŽ ZA 3 DNY

Krmáš bude i letos realizován na dvou místech – na Mírovém náměstí, kde bude připraveno posezení pro návštěvníky, stánky nejen s občerstvením a také velké pódium pro naše hudební hosty, kterých ani letos nebude málo. Druhá část Krmáše bude probíhat u Hlučínského jezera, kde najdete spoustu zábavných atrakcí, střelnice a stánky, které k tradiční pouti patří. Více informací s časovým harmonogramem najdete na našich stránkách www.sak-hlucin.cz nebo na sociálních sítích.


ZVEME NA VERNISÁŽ VÝSTAVY DAVIDA PEŠATA
30.08.2022

ZVEME NA VERNISÁŽ VÝSTAVY DAVIDA PEŠATA

Vernisáž výstavy Davida Pešata se uskuteční 1. září v 17:00 v Červeném kostele. Malíř David Pešat je absolventem pražské AVU (2007) u profesora Jiřího Sopka. "Výstava je ohlédnutím do budoucnosti.“ Pešatova gestická malba plná rozporných významů i hutné barvy je pastvou pro divákovo oko i duši. Výstava potrvá do 30. září, a to vždy ve středy, pátky a neděle od 15 do18 hodin. 

BLÍŽÍ SE VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
29.08.2022

BLÍŽÍ SE VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou konat volby do zastupitelstev obcí. První den voleb proběhne v pátek 23. září 2022 od 14 do 22 hodin. Druhý den voleb proběhne v sobotu 24. září 2022 od 8. do 14 hodin. 

UŽ NÁM TO ZASE ZPÍVÁ
26.08.2022

UŽ NÁM TO ZASE ZPÍVÁ

V tomto roce se náš sbor konečně dočkal „normálního stavu“. Mohli jsme se běžně scházet na zkouškách, hromadně zpívat a připravovat vystoupení. Městský úřad v Hlučíně nám udělil ocenění Reprezentant města Hlučína v oblasti kultury za rok 2021. A také jsme zase vyjeli do Luhačovic, kde tamější Orel každoročně pořádá přehlídku hudebních souborů Cantate.

NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘÁD JE POTŘEBA ÚŘADU OZNÁMIT
25.08.2022

NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘÁD JE POTŘEBA ÚŘADU OZNÁMIT

S ohledem na probíhají odkanalizování městských částí Hlučína - Bobrovníků a Darkoviček upozorňujeme občany na povinnost oznámení záměru stavebnímu úřadu ohledně změny likvidace splaškových vod z objektu, z důvodu napojení na veřejný kanalizační řád. 

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
25.08.2022

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že na Hlučínsku bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

ZAZNÍ KRÁSA BAROKNÍ ITÁLIE
22.08.2022

ZAZNÍ KRÁSA BAROKNÍ ITÁLIE

Jedinečné okamžiky v rámci svého motta „koncert v kostele je zážitek“ slibuje jeden z pěti největších festivalů klasické hudby v Česku, Svatováclavský hudební festival (SHF). Jeho 19. ročník proběhne od 2. do 28. září a nabídne 33 koncertů po celém Moravskoslezském kraji. VIVALDI / HÄNDEL / TARTINI – Souboj titánů. Pondělí 5. 9. 2022, 18:00, Hlučín – Kostel sv. Jana Křtitele.

MĚSTO NABÍZÍ POZEMEK PRO VÝSTAVBU RD
17.08.2022

MĚSTO NABÍZÍ POZEMEK PRO VÝSTAVBU RD

Rada města Hlučína rozhodla o záměru prodeje pozemků parc.č. 42/8 a 42/29 v k.ú. Bobrovníky formou obálkové metody, s minimální nabídkovou cenou 1,5 milionů korun, za podmínky kolaudace stavby rodinného domu do 5 let od prodeje. Termín ukončení podávání obálek je stanoven na 31. 8. 2022.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ V ZÁŘÍ
15.08.2022

SETKÁNÍ JUBILANTŮ V ZÁŘÍ

V letošním roce oslavili či oslaví mnozí naši spoluobčané svá krásná životní jubilea. Setkání jubilantů patří mezi pravidelné akce s vysokou návštěvností a kladným ohlasem. Proto v této pěkné tradici vedení města pokračuje. Setkání oslavenců, kteří v letošním roce dovrší osmdesáti a více let, uspořádá město Hlučín ve středu 14. září 2022 od 15 hodin v Kulturním domě Hlučín. 

novější1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 105 starší
load