Investice

PARK ROVNINY

Ilustrace 1

Termín zahájení prací: 30.8.2021
Předpokládaný termín ukončení prací: dle SOD do 31.12.2021, stavba prodloužena do 31.3.2022 z důvodu klimatických podmínek
Rozpočet pro I. etapu: 
6 307 068,43 Kč vč. DPH

Technický dozor stavby: Ing. Pavla Holibková

E-mail: holibkova@hlucin.cz

10.1.2022 13:17:59 - aktualizováno 22.2.2022 9:00:31 | přečteno 143x | pavla.holibkova | Celý článek
 

VÝTAHOVÉ ŠACHTY V BD SEVERNÍ 2 A 1. MÁJE 1

Termín zahájení prací: 3-4/2022
Předpokládaný termín ukončení prací: 10/2022
Rozpočet: 5 401 392,00
Technický dozor stavby: Hana Pitříková
E-mail: pitrikova@hlucin.cz

12.1.2022 11:08:58 | přečteno 116x | hana.pitrikova | Celý článek
 

OPRAVA CHODNÍKU V. VANČURY

OPRAVA CHODNÍKU NA UL  VLADISLAVA VANČURY   SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Termín zahájení prací: 03/2022
Předpokládaný termín ukončení prací: 
Rozpočet: 5 006 966,00
Technický dozor stavby: Hana Pitříková
E-mail: pitrikova@hlucin.cz

12.1.2022 13:35:17 | přečteno 114x | hana.pitrikova | Celý článek
 

CYKLOSTEZKAMI PO LINII OBJEKTŮ OPEVNĚNÍ

PD 2021

Termín zahájení prací: 2012
Předpokládaný termín ukončení prací: 
Rozpočet: 300 000,00
Technický dozor stavby: Helena Rozsívalová

E-mail: rozsivalova@hlucin.cz

13.1.2022 10:01:51 | přečteno 143x | rozsivalova@hlucin | Celý článek
 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ DARKOVIČKY

Lokace protipovodňového opatření Darkovičky

Termín zahájení prací: 3-4/2022
Předpokládaný termín ukončení prací: 10-11/2022
Rozpočet: 2 500 000,00
Technický dozor stavby: Hana Pitříková
E-mail: pitrikova@hlucin.cz

12.1.2022 13:40:00 | přečteno 125x | hana.pitrikova | Celý článek
 

REKONSTRUKCE PROSTRANSTVÍ ZA KD DARKOVIČKY

KOORDINAČNÍ SITUACE PROSTRANSTVÍ ZA KD DARKOVIČKY

Termín zahájení prací: 12.8.2021
Předpokládaný termín ukončení prací: 29.11.2021
Rozpočet: 851 674,- Kč vč. DPH, realizace mlatového chodníku a veřejného osvětlení
Technický dozor stavby: Ing. Pavla Holibková
E-mail: holibkova@hlucin.cz

PD vypracoval: Ing. arch. Pavel Ksenič K Lomům 383/9, 748 01 Hlučín

10.1.2022 13:22:01 | přečteno 119x | pavla.holibkova | Celý článek
 

Oprava chodníku podél ul. Celní

Termín zahájení prací: 04/2022
Předpokládaný termín ukončení prací: 07/2022
Rozpočet: 3 981 055,- Kč vč. DPH
Technický dozor stavby: Ing. Pavla Holibková
E-mail: holibkova@hlucin.cz

10.1.2022 13:25:48 | přečteno 158x | pavla.holibkova | Celý článek
 
Vytvořeno 22.3.2017 8:47:28 | přečteno 2537x | pavel.provaznik
load