Aktuality

Přelaďte včas na nový signál DVB-T2
28.07.2020

Přelaďte včas na nový signál DVB-T2

Přeladění na nový digitální signál DVB-T2 se postupně dotkne všech domácností, které přijímají vysílaní pomocí venkovní či klasické antény nebo společné antény pro bytové domy. Již 27. srpna 2020 vypnou své stávající vysílání ve standardu DVB-T vysílače i v Moravskoslezském kraji.

Úřad práce ČR se distancuje od neoficiálních webových stránek
27.07.2020

Úřad práce ČR se distancuje od neoficiálních webových stránek

Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti a upozornění na obsah internetových stránek, které se tváří jako webové stránky Úřadu práce ČR, považuje ÚP ČR za nutné sdělit k tomu následující:

Veškeré informace spojené s výkonem agendy spadající do jeho působnosti zveřejňuje Úřad práce ČR pravidelně na jediné oficiální webové stránce www.uradprace.cz a na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Za informace a sdělení, která uvádí provozovatelé jiných stránek (např. www.uradyprace.org, www.upcr.cz, www.urad-prace.cz, www.uradpraceteplice.cz, www.uradpracebrno.cz, www.uradpracechomutov.cz, www.uradpracemost.cz, www.uradpraceopava.cz), Úřad práce ČR nezodpovídá a nemá s nimi nic společného. Tudíž ani neručí za jejich obsah, který mnohdy není aktuální.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


Velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora
24.07.2020

Velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora

Stále znovu a znovu se u kontejnerů na komunální nebo separovaný odpad objevují velké kusy odpadů (nábytek, umyvadla, záchody, pytle s odpady a podobně). Informujeme občany, že celoročně lze veškerý velkoobjemový odpad ukládat na sběrný dvůr na ulici Markvartovická. Tato služba je ale určena pouze občanům Hlučína, ne však firmám!

V kontejnerech na separovaný odpad se odpad (kartony, krabice, plastové lahve a další) často vůbec nemačká, kontejnery se tedy brzy zaplní a lidé pak dávají odpad vedle kontejnerů. Technické služby musí několikrát týdně okolí kontejnerů uklízet a Městský úřad Hlučín samozřejmě tuto službu musí platit. Žádáme občany, aby odpady nedávali mimo kontejnery, odpady stlačovaly a důsledně třídili.


Zapojte se do transformace oblasti POHO2030
23.07.2020

Zapojte se do transformace oblasti POHO2030

Vážení obyvatelé kraje,

už více než rok s kolegy pracujeme na programu POHO2030, programu obnovy oblasti známé jako pohornická krajina Karvinska, oblasti mezi městy Karviná, Havířov a Orlová. 

Netvoříme neviditelný program ani něco do šuplíku. Tvoříme program pro obyvatele Moravskoslezského kraje, pro ty, kteří v území žijí, pracují nebo tráví volný čas. Ale i pro Vás všechny, kteří možná v této chvíli máte na oblast svůj názor. Jsme hluboce přesvědčeni, že oblast pohornické krajiny Karvinska má veliký a dosud ne v plné míře využitý potenciál pro rozvoj.

Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2020
21.07.2020

Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2020

Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 12. července již podvanácté Festival kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých i zahraničních písní.


MĚSTSKÁ POLICIE OCENĚNA
17.07.2020

MĚSTSKÁ POLICIE OCENĚNA

Vážený pane starosto, v současnosti procházíme nelehkou dobou v souvislosti s pandemií koronaviru. Tato situace nás zaskočila všechny, a byla obrovskou zkouškou pro pomoc, připravenost a odpovědnost. Dovolte mi, abych Vám, Vašim kolegům a příslušníkům Městské policie Hlučín upřímně poděkoval za pomoc, kterou jste poskytli pracovníkům Zdravotního ústavu v průběhu plošného testování. Velmi si vážím Vaší vstřícnosti, rychlosti a ochoty zapojení se do této společně prospěšné akce. S úctou Vám chci poděkovat za samozřejmou reakci, která potvrdila, že nám všem záleží na ochraně zdraví všech lidí - děkuji nejen za rychlost, ale hlavně za solidaritu a velkou lidskost.

Eduard Ježo

ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

EKO-KOM DĚKUJE OBČANŮM
16.07.2020

EKO-KOM DĚKUJE OBČANŮM

V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu.

Za rok 2019 se v Hlučíně vytřídilo a předalo k využití 1 313 429 tun, a tím Hlučín přispěl ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Děkujeme Vám za dlouholetou spolupráci.

Martina Filipová

ředitelka oddělení regionálního provozu

EKO-KOM, a.s.

TERMÍN ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD JE PRODLOUŽEN
15.07.2020

TERMÍN ÚHRADY POPLATKU ZA ODPAD JE PRODLOUŽEN

Odbor životního prostředí a komunálních služeb, MěÚ Hlučín jako správce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů znovu oznamuje, že s ohledem na stávající situaci spojenou s pandemií koronaviru, bude vyměřování nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020 realizováno až od 1. 11. 2020, tedy že u všech předmětných místních poplatků uhrazených do 31. 10. 2020 nebude účtováno navýšení tohoto poplatku. V praxi to znamená, že lhůta pro zaplacení poplatku je posunuta do 31. 10. 2020.

PROGRAM ANTIVIRUS „A“ SE PRODLOUŽÍ DO KONCE SRPNA
14.07.2020

PROGRAM ANTIVIRUS „A“ SE PRODLOUŽÍ DO KONCE SRPNA

Vláda České republiky schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či  plně omezit svůj provoz. Důvodem tohoto prodloužení je zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž  důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují (veletrhy, kulturní festivaly atd.). Antivirus A se prodlouží až do 31. srpna 2020. Náklady MPSV odhaduje na max. 604, 8 mil. Kč.

Slavíme výročí 200 let od postavení kostela sv. Markéty
13.07.2020

Slavíme výročí 200 let od postavení kostela sv. Markéty

Milí farníci, vážení občané města Hlučína a jeho okolí, v tomto roce si připomínáme 200 let od vysvěcení hřbitovního kostela sv. Markéty. Tento chrám je významnou kulturní památkou, nese prvky regionální barokní architektury a je pro nás cenným dokladem řemeslné zručnosti našich předků. Původně dřevěný kostelík založený roku 1538 Kryštofem ze Zvole, kanovníkem v Olomouci, byl pojmenován podle matky zakladatele – Markéty. Kostel zcela shořel při požáru v roce 1802 a byl nahrazen kostelem zděným postaveným v roce 1820. Ani naše generace nezahálí a usiluje o to, aby kostel sv. Markéty vzkvétal nejen po duchovní stránce, ale také po stránce estetické. Podařilo se nám opravit kostelní věž s bání a také interiér kostela prošel několika změnami - opravili jsme varhany, nainstalovali nové jasanové lavice a zrenovovali šest kněžských hrobů. Věřím, že patronka, sv. Markéta, našemu dílu stále žehná, a proto mi dovolte, abych Vám přiblížil život této světice. Sv. Markéta pocházela z Malé Asie a žila asi ve 3. století. Narodila se jako pohanka, ale chůvu měla křesťanskou a ta Markétě pomohla najít cestu ke Kristu. Zůstala víře věrná, neboť věděla, komu uvěřila a sílu čerpala ze svátostí. Snesla zavržení vlastním otcem, který sloužil modlám a o síle pravého Boha svědčila svým mučitelům a všem, kteří ji radili místo na duši myslet na tělo. Nakonec byla sťata. Sv. Markéta se řadí mezi tzv. 14 svatých pomocníků. Tito svatí před smrtí prosili Boha, aby směli pomoci každému, kdo je o to požádá. Markéta se stala patronkou žen při porodu, neboť těsně před svou smrtí slíbila těhotným ženám, že zajistí, aby jejich děti přišly na svět v pořádku, pokud se k ní budou modlit. Dále budou všechna přání splněna tomu, kdo postaví na její počest kostel nebo bude zapalovat svíce. Také je patronkou dívek a panen, kojných a manželek, rolníků a pastýřů, je uctívána jako patronka polních i jiných plodin, při nemocech obličeje a při neplodnosti. Bývá zobrazena se zabitým drakem, což má symbolizovat vítězství dobra nad zlem. Pro mnohé z nás může být sv. Markéta příkladem odvahy, vytrvalosti a pevné vůle. Můžeme být hrdí na to, že si zakladatel zvolil za patronku kostela právě sv. Markétu. Nejen že je ochránkyní žen v požehnaném stavu, ale její křesťanský svátek, 20. červenec, souvisí s přírodním koloběhem. Kolem tohoto data začínaly žně a zemědělci, rolníci, statkáři se modlili právě k sv. Markétě za dobré počasí. A tak, drazí přátelé, nezapomínejme na sv. Markétu, ani v současné době. Náš kostel je místem pro všechny, je místem setkání člověka s Bohem, je místem, bez kterého si nedovedeme město Hlučín představit. Je to odkaz našich předků pro nás i pro další generace. Naše dvousté výročí oslavíme slavnou mší svatou, která se uskuteční v neděli 19. července 2020 v 10:00. Na tuto oslavu jste všichni srdečně zváni.

Petr Rak, farářCarmen zatančí na úřadě
10.07.2020

Carmen zatančí na úřadě

Ve dvoře Městského úřadu Hlučín odehraje skupina Saltatores dvě představení Carmen pod širým nebem. Jde o taneční site-specific projekt, který pracuje s veřejným prostorem a vnáší do něj nové souvislosti. 

NA SLOVÍČKO…
03.07.2020

NA SLOVÍČKO…

Co takhle projednat s vedením města Vaše nápady, podněty, stížnosti na neformální úrovni? Jdeme Vám naproti!

Jsme tu pro vás 5 dní v týdnu v rámci úřadu, ale nově i vždy jednu středu v měsíci v Zámeckém klubu Muzea Hlučínska od 17 hodin. 

Těšíme se na Vás na první setkání 8. 7. 2020!

Za Radu města Hlučína Petra Řezáčová a Pavel Paschek.


novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 125 starší
load