Aktuality

KNIHOVNA ZAHÁJILA ROZVOZ KNIH
03.02.2021

KNIHOVNA ZAHÁJILA ROZVOZ KNIH

Knihovna je sice zavřená, ale nezoufejte. Po dobu úplného uzavření knihovny, kdy není v provozu ani výdejní okénko, vám můžeme knihy doručit až domů.

Jak služba funguje?

Vyberete si knihy prostřednictvím online katalogu na našich webových stránkách. Zavoláte do knihovny nebo si objednáte knihy e-mailem, připojíte svou adresu, telefonní číslo a den doručení (pondělí nebo čtvrtek) a vyčkáte potvrzení objednávky. Knihy rozvážíme v pondělí v 13-15 hodin a ve čtvrtek v 9-11 hodin. V den doručení buďte na uvedené adrese a my vám objednávku v daném časovém rozmezí přivezeme. Zazvoníme a vyčkáme s objednanými knihami venku před domem, kde si je také vyzvednete. Vracené výpůjčky můžete odložit do připraveného košíku a my je odvezeme. Výměna knih probíhá bezkontaktně. Služba je určena pro registrované čtenáře Městské knihovny Hlučín (nikoli poboček) s bydlištěm v Hlučíně či jeho městských částech a je zdarma. Poplatky za registrace a rezervační poplatky budou uhrazeny až po otevření knihovny. Rozvoz knih funguje pouze po dobu, kdy jsou v platnosti omezení 5. stupně PES.

Aktuální informace o poskytovaných službách a o tom, zda je knihovna otevřená, najdete vždy na stránkách www.knihovnahlucin.cz a na našem facebooku, případně se můžete informovat na telefonním čísle 558 270 106.

Lucie Kostková, vedoucí knihovny

Květiny lze nově obdivovat i na webu
29.01.2021

Květiny lze nově obdivovat i na webu

Vážení,

v roce 2020 jsme nepořádali žádnou výstavu a proto jsme se rozhodli, dle návrhu Norberta Kotyrby, ukázat naše pěstované květiny na webu Iris. Oslovení pěstitelé přispěli  fotkami květin k uspořádání "výstavy". Na vše se můžete podívat na webu    https://www.zahradkari.cz/szo/iris/index.php?str=6989).

Děkuji Norbertovi  za výborný nápad, Zdeňkovi za realizaci na webové stránky a všem, kteří přispěli svými pěstitelskými ukázkami. Už se těšíme, až se v roce letošním sejdeme u pořádání výstavy v Hlučíně.

Věřím, že si užijete krásu květin.


Josef Chlebiš

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Iris HlučínO OSOBNÍ ASISTENCI
27.01.2021

O OSOBNÍ ASISTENCI

Osobní asistence je jednou ze sociálních služeb domácí péče Charity Hlučín. Jejím cílem je poskytnout podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností, aby mohli žít plnohodnotně v jejich přirozeném prostředí.

Mohou to být lidé s handicapem či senioři, kteří potřebují podporu při zvládání každodenních úkonů. Podle ředitele Charity Hlučín Pavla Sobola je o službu velký zájem: „Kapacitu služby ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, městy a obcemi průběžně navyšujeme. Aktuálně ji v naší Charitě poskytuje 5 osobních asistentek. Snažíme se vyhovět všem, ale ne vždy je to možné. Setkáváme se s prosbami o asistenci v rozsahu 12 i 24 hodin denně, což není v našich možnostech. Těm nejpotřebnějším ale pomůžeme vždy.“

Více o Osobní asistenci i celé domácí péči poskytované Charitou Hlučín se dozvíte na www.charitahlucin.cz.

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCH ZŠ HORNICKÉ
25.01.2021

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCH ZŠ HORNICKÉ

Našemu eTwinningovému projektu Let´s get on board, který byl realizován v rámci výuky anglického jazyka v loňském školním roce, bylo letos v září uděleno ocenění certifikát Quality Label. Tento Quality Label je udělován pouze inovativním projektům, které splňují kritéria kvality a které tak mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe. Vedle toho byl také oceněn Evropským certifikátem kvality, což je důkazem toho, že naše celoroční práce odpovídala vysokým evropským měřítkům. Tento projekt získal na podzim 2020 také Národní cenu eTwinning 2020 v kategorii projektů realizovaných na základních školách v ČR.

Toto ocenění znamená, že náš projekt byl vyhodnocen v kategorii základních škol jako nejlepší z celé země! Z vítězných eTwinningových projektů všech kategorií realizovaných v roce 2020 byl vybrán náš projekt a získal Cenu Domu zahraniční spolupráce (DZS) 2020. Zástupci DZS přijeli osobně žákům poblahopřát a předali jim také dárky. Bližší podrobnosti a video naleznete na tomto odkaze: https://www.etwinning.cz/

O vítězích Cen DZS se dozvíte více zde: https://www.dzs.cz/

Jana Losíková, pedagog


Požádejte si o dotaci z rozpočtu města
22.01.2021

Požádejte si o dotaci z rozpočtu města

Připomínáme, že od 15. ledna 2021 je možné podat žádost o dotaci z rozpočtu města Hlučína na rok 2021, a to do 15. 2. 2021.

O dotaci mohou požádat fyzické nebo právnické osoby, působící v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Vyplněné formuláře žádosti o dotaci musí být podány na podatelně Městského úřadu Hlučín ve lhůtě od 15. 1. 2021 do 15. 2. 2021.

Požadované tiskopisy žádosti jsou od 6. 1. 2021 k dispozici na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách https://www.hlucin.cz/, záložka „Formuláře“ – „Finance - poplatky, dotace, granty, zápůjčky“.

Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2021 je k nahlédnutí na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách https://www.hlucin.cz/, záložka „Úřad a samospráva“ – „Dotace a granty“ – „Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2021“.

Veškeré potřebné informace k dotacím podá odbor financí, budova B, 1. poschodí, č. dv. B154 (pí. Hájková: e-mail: hajkova@hlucin.cz, tel.: 595 020 244).


PODĚKOVÁNÍ
20.01.2021

PODĚKOVÁNÍ

Mezinárodní program osobního rozvoje DofE letos poprvé pořádá roadshow ‚‚DofE jede za Vámi!‘‘. Výkonný ředitel DofE, programový ředitel DofE a regionální manažeři rozvážejí certifikáty a odznaky po celé ČR, aby se i letos, za těchto neobvyklých a ztížených podmínek, mohla veškerá ocenění dostat do rukou těch, kdo si je za své úsilí zaslouží. Ve čtvrtek 3. 12. 2020 tato ocenění dorazila i k nám na Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně, kde byli oceněni dva bronzoví a pět stříbrných dofáků, na které jsme právem velmi hrdí! Mimo tuto malou neformální ceremonii proběhla 16. 12. 2020 prostřednictvím online streamu hlavní ceremonie, jejíž součástí byly například fotografie z akce ‚‚DofE jede za Vámi‘‘, příspěvky zajímavých hostů a překvapení v podobě člena britské královské rodiny. 

Amálie Benešová, studentka

Tereza Wachtarczyková, pedagog

Online veletrh škol
19.01.2021

Online veletrh škol

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na našem gymnáziu, 
vzhledem k tomu, že ani současný stav nedovoluje, abyste nás navštívili osobně, rozhodli jsme se zapojit do projektu Moravskoslezského kraje Veletrh středních škol, ve kterém Vám naše gymnázium představíme alespoň on-line. 
V rámci veletrhu Vám budou zástupci gymnázia k dispozici 25. 1. a 3. 2. 2021 vždy od 10:00 do 18:00. Odkaz k připojení:veletrh-skol.msk.cz
Využít můžete i dříve avizovaný termín uvedený v tisku a na našich webových stránkách, a to v úterý 26. 1. 2021 od 15:00 do 18:00 hodin. Odkaz k připojení prostřednictvím MS Teams bude zveřejněn na webu a sociálních sítích v den konání on-line schůzky.
Těšíme se na Vás a jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy.
Charlotta Grenarová
ředitelka
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p.o.

https://youtu.be/pm2l7HXWGqM


GRATULUJEME K VÝZNAMNÉMU OCENĚNÍ
18.01.2021

GRATULUJEME K VÝZNAMNÉMU OCENĚNÍ

Cena Patria Nostra byla letos udělena za realizaci areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať, a to díky manželům Gogolínovým, Werneru Vyletělkovi, Danielu Kozlovi a Stanislavu Mikovi. Cena Patria Nostra je každoročně udělována hejtmany krajů za příkladný architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v letech 1990 - 2020. Na výjevech symbolické cesty sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista pracoval rohovský umělecký malíř a řezbář Stanislav Mika půl roku. 

Rodina hlučínského radního pana Rudolfa Gogolína pochází právě z Hati. Jako patriot a člověk s otevřenou myslí i srdcem se spolu se svou ženou Zuzanou rozhodli, že rodné obci darují pamětihodnost, která by zároveň současné i budoucí generaci veřejně sloužila. Místní farnost i starosta obce Werner Vyletělek nápad přijali s nadšením. Osobní postoje a životní zkušenosti manželů Gogolínových se i díky autorovi zhmotnily v tomto unikátu a vzniklo tak místo k rozjímání nejen pro věřící. Každý tady může popřemýšlet o svém životě, propojit jeho složitosti třeba právě se čtrnácti zastaveními a uvědomit si, že na strasti a bolesti života nejsme na světě sami. Záměrem manželů bylo, aby byla křížová cesta vizuálně netradiční. Jednotlivá díla jsou vyrobená ze speciálního betonu a vytvářejí kruh, v jehož středu je umístěn altánek s posezením. Všech 14 zastavení křížové cesty je umístěno nedaleko haťského kostela a hřbitova. Z důvodu koronavirové pandemie se neuskutečnilo letošní předávání cen ve Španělském sále Pražského hradu, ale bylo předáno přímo v Hati u křížové cesty. Jsme velmi hrdí na tento unikátní lidský i umělecký počin a gratulujeme k významnému ocenění.

SCHVÁLEN PROGRAM PRO HODNOCENÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ FORMOU GRANTŮ
13.01.2021

SCHVÁLEN PROGRAM PRO HODNOCENÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ FORMOU GRANTŮ

Na granty určené pro konkrétní projekty je vyčleněno pro rok 2021 z rozpočtu města celkem 350 000 korun. Podání žádostí o granty je možné v termínu od 25. ledna do 7. února 2021. Na jeden projekt je možné poskytnout maximálně 30 000 korun. Jde o doplňkový zdroj financování, jímž se bude město spolupodílet na realizaci  schválených projektů, které významně reprezentují Hlučín, nebo zahrnují aktivity, na nichž má město zájem.

Jedná se zejména o kulturní, sportovní a další akce pořádané na území města Hlučína pro širokou veřejnost, popřípadě propagující město. Podrobnější informace lze získat na odboru rozvoje a školství MěÚ Hlučín, e-mail krejzlova@hlucin.cz, telefon 595 020 295. Podmínky udělení grantu, jak je schválila rada města, jsou uvedeny na internetových stránkách městav záložce Úřad a samospráva - Granty a dotace - Program pro hodnocení a poskytování grantů 2021.

CENA VODY STAGNUJE NA ÚROVNI ROKU 2017
08.01.2021

CENA VODY STAGNUJE NA ÚROVNI ROKU 2017

Cena jednoho kubíku vodného a stočného je od 1. ledna 2021 pro odběratele stanovena ve výši 76,55 korun včetně DPH. Cena se zvyšuje přesně o celou jednu korunu, přesto je její výše stále na úrovni roku 2017, a to zejména díky snížení DPH. „Klademe maximální důraz, aby cena vodného a stočného pro naše odběratele rostla v minimální možné míře a myslím, že se nám to daří”, říká ředitel Vodovodů a kanalizací Hlučín, s.r.o. Petr Schimánek. „Postupně zavádíme nové úsporné technologie do čistírenských procesů, optimalizujeme vodárenskou a stokovou síť, posilujeme vlastní zdroje vody a především pečlivými opravami udržujeme nízké ztráty vody, které jsou v roce 2020 rekordně nízké a to pod úrovní 3%. Poměrně zajímavým faktem je, že dlouhodobě ceny vodného a stočného v naší společnosti kopírovaly ceny Ostravských vodovodů a kanalizací, a.s. a Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s., to ovšem platilo do roku 2018. Od té doby se rozdíl v celkových cenách vodného a stočného začal diametrálně rozcházet. U Ostravských vodovodů a kanalizací a.s., a Vodovodů a kanalizací Hlučín, s.r.o., se během tří let zvýšil tento rozdíl cen vodného a stočného z původních 0,32 korun na 8 korun. Ještě větší cenový rozdíl vznikl za tři roky ve srovnání se společností Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s., a to z původních 4 korun na 14 korun, a to v náš prospěch”, dodává ředitel.

TERMÍNY ZIMNÍ LIGY JÍZDY ZRUČNOSTI PŘESUNUTY
06.01.2021

TERMÍNY ZIMNÍ LIGY JÍZDY ZRUČNOSTI PŘESUNUTY

V souvislosti s pandemickými opatřeními, se v hlučínském automotoklubu rozhodli přesunout termíny konání jednotlivých kol druhého ročníku jízdy zručnosti o putovní pohár starosty. Aktuální termíny zatím stanoveny nejsou, sledujte prosím informace na webových stránkách klubu soutěžních jezdců automobilové orientační soutěže www.aoscz.info.


novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 110 starší
load