Aktuality

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PAVLA JOSEFA VEJVANOVSKÉHO HLUČÍN SLAVÍ 70 LET
08.09.2022

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PAVLA JOSEFA VEJVANOVSKÉHO HLUČÍN SLAVÍ 70 LET

Prvního září, přesně před 70 lety, v odpoledních hodinách, nastal v budově gymnázia v Hlučíně na tehdejší Gottwaldově ulici do té doby neobvyklý ruch. Ve třídách přidělených nově vzniklé hlučínské hudební škole bylo ve 14 hodin slavnostně zahájeno vyučování… A tak se začala psát historie školy, která je dnes neodmyslitelnou součástí kulturně vzdělávacího dění města. Pojďme tedy nahlédnout do historie této jubilující instituce. 

ZVEME JUBILANTY NA SETKÁNÍ V KULTURNÍM DOMĚ HLUČÍN
06.09.2022

ZVEME JUBILANTY NA SETKÁNÍ V KULTURNÍM DOMĚ HLUČÍN

Do 7. září se mohou oslavenci z Hlučína a jeho městských částí Darkoviček a Bobrovníků, kteří letos dovrší 80 a více let, přihlásit na odboru rozvoje a školství u paní Křižákové na telefonním čísle 595 020 238, nebo 720 040 415 a registrovat se na letošní setkání jubilantů. Akci s bohatým programem každoročně pořádá město Hlučín. Letos se setkání uskuteční 14. září od 15 hodin v Kulturním domě Hlučín.


PRVNÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA JE NOVĚ I V HLUČÍNĚ
05.09.2022

PRVNÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA JE NOVĚ I V HLUČÍNĚ

Čtrnáct dětí v letošním roce poprvé nastoupilo do přípravné třídy na Základní škole Rovniny. Program v přípravné třídě je stejný jako v posledním ročníku mateřských škol. Děti se učí dovednosti, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. P
FESTIVALOVÉ COLLEGIUM MARIANUM USKUTEČNÍ HUDEBNÍ SOUBOJ BAROKNÍCH TITÁNŮ
04.09.2022

FESTIVALOVÉ COLLEGIUM MARIANUM USKUTEČNÍ HUDEBNÍ SOUBOJ BAROKNÍCH TITÁNŮ

Svatováclavský hudební festival letos uskuteční 33 prvotřídních koncertů jak v Hlučíně, tak v Ostravě, ale i v těch nejmenších obcích regionu. Jeden okouzlující barokní projekt přiveze i do hlučínského kostela sv. Jana Křtitele. V pondělí 5. září v 18 hod. rozezní orchestr starých nástrojů Collegium Marianum s absolutní interpretační špičkou ve hře na barokní housle Lenkou Torgersen a fenomenální flétnistkou Janou Semerádovou jejich virtuózní program „Souboj titánů“. Zazní koncerty opravdových mistrů skladatelů – Händela, Vivaldiho, Tartiiho i Telemanna, a to v podání opravdu stylovém!
PŘIJĎTE PROJEDNAT NÁVRHY PARO 2022
02.09.2022

PŘIJĎTE PROJEDNAT NÁVRHY PARO 2022

Veřejné projednání návrhů občanů participativního rozpočtu se uskuteční 3. září 2022 od 10 do 11 hodin na Mírovém náměstí v Hlučíně. Letošními návrhy jsou “Zámecký park – příjemná zóna nejen pro rodiče s dětmi”, “Workoutové hřiště v Bobrovníkách” a “Relax pro všechny Na Závodí”. JE TO NA VÁS! Participativní projekt je podporován v rámci Zdravého města Hlučín a místní agendy 21.

POZVÁNÍ NA ZASTUPITELSTVO
01.09.2022

POZVÁNÍ NA ZASTUPITELSTVO

Přijměte pozvání na 29. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, které se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2022 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je veřejné, projednávání se mohou zúčastnit všichni občané.


AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA
01.09.2022

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

Přehled prací začneme u nového mostu z Kozmic do Jilešovic přes řeku Opavu. Zde byly vybudovány základové betonové opěry, kolem kterých byla provedena úprava břehů lomovým kamenem. Samotná ocelová konstrukce mostu byla připravována samostatně v těsné blízkosti a po dokončení byla jeřábem umístěna na připravené opěry. Na opačné straně jezera je prováděna úprava stávajícího mostního objektu nad korytem bezpečnostního přelivu, jejímž záměrem je rozšíření stávající mostní konstrukce pro převedení plánované cyklostezky podél komunikace II/469 z Hlučína směrem do Děhylova. Na objektech v prostoru břehů jezera, což je bezpečnostní přeliv a výpustný objekt, budou dokončeny práce po letních měsících, kdy bude opět snížena hladina na výšku potřebnou k dokončení prací. Tyto části břehů jezera jsou uzavřeny a proto apelujeme na návštěvníky jezera, aby dodržovali zákaz vstupu do označených a zajištěných částí staveniště. Během následujícího měsíce budou opět zahájeny práce v prostoru koryta bezpečnostního přelivu, který bude oddělen betonovým výškovým stupněm od potoka Vařešinka, v jehož spodním úseku ústícím do řeky Opavy bude provedeno zkapacitnění stávajícího koryta odstraněním nánosů sedimentů. Postup prací je i nadále zaznamenáván pomocí dronu a záběry z něj jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hlučína www.hlucin.cz. 

HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ JIŽ ZA 3 DNY
31.08.2022

HLUČÍNSKÝ KRMÁŠ JIŽ ZA 3 DNY

Krmáš bude i letos realizován na dvou místech – na Mírovém náměstí, kde bude připraveno posezení pro návštěvníky, stánky nejen s občerstvením a také velké pódium pro naše hudební hosty, kterých ani letos nebude málo. Druhá část Krmáše bude probíhat u Hlučínského jezera, kde najdete spoustu zábavných atrakcí, střelnice a stánky, které k tradiční pouti patří. Více informací s časovým harmonogramem najdete na našich stránkách www.sak-hlucin.cz nebo na sociálních sítích.


ZVEME NA VERNISÁŽ VÝSTAVY DAVIDA PEŠATA
30.08.2022

ZVEME NA VERNISÁŽ VÝSTAVY DAVIDA PEŠATA

Vernisáž výstavy Davida Pešata se uskuteční 1. září v 17:00 v Červeném kostele. Malíř David Pešat je absolventem pražské AVU (2007) u profesora Jiřího Sopka. "Výstava je ohlédnutím do budoucnosti.“ Pešatova gestická malba plná rozporných významů i hutné barvy je pastvou pro divákovo oko i duši. Výstava potrvá do 30. září, a to vždy ve středy, pátky a neděle od 15 do18 hodin. 

novější1 [...] 5 6 7 8 9 10 11 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 110 starší
load