Aktuality

Použité potravinářské oleje se v Hlučíně sbírají již více než rok
26.03.2021

Použité potravinářské oleje se v Hlučíně sbírají již více než rok

Celkem 2 115 tun použitého potravinářského oleje se v roce 2020 v Hlučíně “nasbíralo” do specializovaných nádob. Proto budou ke stávajícím 13 zeleným nádobám o objemu 240 l na použité potravinářské oleje přidány další čtyři, a to u točny autobusu č. 34 v Bobrovníkách, u obchodu na ulici Vinohradská, na ulici Svornosti a u Patorie v Darkovičkách.

Osadní výbory mají na rok 2021 štědré finanční prostředky
24.03.2021

Osadní výbory mají na rok 2021 štědré finanční prostředky

V lednu a únoru proběhly osobní setkání se zástupci osadních výborů. Diskutovali jsme o proběhlých akcích, ale také jsme jednali o plánech pro příští rok. Vedení města spolupracuje nejen s předsedy osadních výborů i s jejich členy tak, aby přidělené finanční prostředky byly využity co nejefektivněji. S ohledem na pandemii koronaviru a nouzový stav v ČR byly loňské plánované investice a aktivity osadních výborů města Hlučína omezeny. O přidělené prostředky pro rok 2020 však nepřišly.

Radosti a starosti letošní zimy
19.03.2021

Radosti a starosti letošní zimy

Přestože nemohou být na všech místech najednou, jsou tu vždy pro nás. Kdo? Přece zcela nepostradatelní zaměstnanci Technických služeb Hlučín. Ti jsou v pohotovosti 7 dní v týdnu, 24 hodin denně připraveni zajistit údržbu komunikací na území našeho města, včetně Bobrovníků a Darkoviček, a to i v extrémních klimatických podmínkách. Přednostně se snaží zajistit zimní údržbu na rizikových komunikacích, nebo v místech, kde jsou prudší svahy komunikací.

Hlučín se opět připojí k Hodině země
17.03.2021

Hlučín se opět připojí k Hodině země

K celosvětové kampani Hodina Země, která upozorňuje na potřebu ochrany životního prostředí a na nebezpeční změn klimatu, se letos opět symbolicky připojí i město Hlučín. Konat se bude sobotu 27. března od 20:30 do 21:30. Vypnuté bude veřejné osvětlení na Mírovém náměstí, nasvětlení kostela sv. Jana Křtitele, nasvětlení Červeného kostela a nasvětlení kříže u hřbitova na ul. Školní.

Ze spolku? Od žida!
16.03.2021

Ze spolku? Od žida!

V době, kdy se nedá nic dělat, se nedá nic dělat! Ovšem nebyli bychom to my, abychom nevymýšleli stále něco nového. A když nejde hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře. Připravujeme pro vás novou tanečně činoherní video inscenaci. V autorském zpracování uvedeme jedno z nejslavnějších českých dramat - Maryšu. Na motivy bratří Mrštíků nyní vzniká představení, jehož konec může leckdo znát, ovšem příběh má vždy co říct. Premiéra bude ve čtvrtek 25. března ve 20 hodin. Abychom mohli do této inscenace dát to nejlepší, spojili jsme síly, a celý projekt je v koprodukci skupiny Saltatores a Sportu a Kultury Hlučín. Sledovat premiéru můžete na našem youtube kanále, na stránkách Sportu a Kultury Hlučín a dalších sítích.

František Solař, skupina Saltatores

Zdroj: Hlučínské noviny



Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek a nabízí finanční pomoc
12.03.2021

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek a nabízí finanční pomoc

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek. Během roku budou - dovolí-li koronavir - po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc vážkám. Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem zachovalých vodních ploch a mokřadů, kterých je i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále větší nedostatek. 

Pozor na správnou úhradu odpadů
10.03.2021

Pozor na správnou úhradu odpadů

Při platbě za komunální odpady je vždy nutné uvádět správné variabilní symboly. Každému poplatníkovi je přidělen jedinečný variabilní symbol a vlastní složenku. Při placení poplatku za odpady je velice důležité tento variabilní symbol napsat správně. Zároveň není možné posílat více plateb na jeden variabilní symbol (za celou rodinu). Následně dojde k tomu, že poplatník, který má uhrazeno více částek na svém variabilním symbolu má evidovaný přeplatek, ale ostatním členům domácnosti platba schází a mají nedoplatek. Následně dochází k situacím, že občané, kteří mají přeplatek, dostávají  složenky s jinou částku nebo složenku nedostanou vůbec. Následné dohledávání a přeúčtování plateb je velmi složité. Poplatek za likvidaci komunálních odpadů v roce 2021 činí 600 korun. Poplatek je potřeba uhradit jednorázově na pokladně MěÚ, složenkou či převodem a je splatný nejpozději do 30. června 2021 (den splatnosti poplatku).


Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!
09.03.2021

Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!

Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandémii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP na jarní úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na poznávání přírody. Více na www.uklidmesvet.cz.

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1.  dubna 2021
08.03.2021

Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1.  dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 3. května 2021.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2021. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání vyplněné a občanem podané pomocí aplikace na www.daneelektronicky.cz bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis lze finančnímu úřadu  doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.


Zahájena stavba „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky“
04.03.2021

Zahájena stavba „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky“

Dnes byla zahájena největší investiční akce obchodní společnosti města Hlučína Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Jedná se o stavbu „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín – Darkovičky“, jejímž zhotovitelem je sdružení společností Staspo s.r.o. a Subland- Tech s.r.o. Celková investice je stanovena na 112 mil., kdy cca 71 mil korun přispěje na realizaci Státní fond životního prostředí ČR. Předpokládaný termín dokončení je stanoven na září roku 2022. Omlouváme se tímto za omezení v dopravě, zvýšenou hlučnost a prašnost při provádění prací a prosíme o zvýšenou bezpečnost v lokalitách stavby.
Jarní svoz velkoobjemového odpadu
02.03.2021

Jarní svoz velkoobjemového odpadu

Kontejnery budou přistaveny v průběhu prvního dne svozu, během termínu budou po naplnění odvezeny, znovu přistaveny, poslední odvoz bude poslední den mezi 7 a 12 hodinou. Do kontejnerů lze ukládat výhradně velkoobjemový odpad. Kontejnery nepřeplňujte a neukládejte do nich nebezpečný odpad, který můžete denně, včetně sobot, uložit ve sběrném dvoře v areálu TS Hlučín s.r.o. na Markvartovické ulici. Do kontejnerů je přísně zakázáno ukládat jakýkoliv stavební odpad. Svoz velkých kusů je určen pouze pro občany - nepodnikající fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území města Hlučín! Právnické osoby a podnikající fyzické osoby řeší likvidaci odpadů na své vlastní náklady!


V NOVÉM GRANTOVÉM PROGRAMU
01.03.2021

V NOVÉM GRANTOVÉM PROGRAMU "NEZISKOVKY" BYLY MORAVSKOSLEZSKÉ ORGANIZACE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ Z CELÉ ČR

Každý den se starají o staré, nemocné, nemohoucí, tělesně či duševně handicapované, o rodiny v náročné situaci nebo o lidi, kteří všechno ztratili a nemají, kam jít. Veškeré získané peníze investují do lepší péče o své klienty. Nový grant Neziskovky 2020 jim ale umožní na chvíli se soustředit i na sebe: osvojit si nové dovednosti, zlepšit se v těch stávajících, odborně se posunout. V loňském roce takto Nadace ČEZ podpořila 58 neziskových organizací z celé republiky celkovou částkou 4.996.950 korun, určenou na jejich profesionalizaci. Nejvíce podpořených žadatelů (15) pochází z Moravskoslezského kraje.


novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 132 starší
load