Aktuality

PRAJZSKÁ ŘEZBÁŘSKÁ SHOW LETOS UŽ V KVĚTNU
08.05.2023

PRAJZSKÁ ŘEZBÁŘSKÁ SHOW LETOS UŽ V KVĚTNU

Třetí květnový víkend (19. - 21. 5. 2023) bude patřit Prajzské řezbářské show. Řezbáři z blízkého i dalekého okolí se opět sjedou k Hlučínskému jezeru, aby znovu předvedli své řemeslné umění. Návštěvníci mohou v přímém přenosu shlédnout, jak se takové umělecké dílo pomaličku tvoří, a to za zvuku motorových pil, dlátek a dalších řezbářských nástrojů.

TRIO ANEB MISTŘE O ČEM SE NEVÍ?
05.05.2023

TRIO ANEB MISTŘE O ČEM SE NEVÍ?

Druhou květnovou neděli Vás zveme na nový zábavný pořad s Valérií Zawadskou „TRIO aneb MISTŘE O ČEM SE NEVÍ?“. Pořad je obohacen hrou na housle virtuoskou Zuzanou Kožinovou a jejími zážitky z profese.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ -  referent odboru výstavby a životního prostředí
04.05.2023

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - referent odboru výstavby a životního prostředí

Výkon státní správy na úseku vodohospodářském vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vše ve znění pozdějších předpisů.
Výluka na linkách č. 34, 56 a 67
04.05.2023

Výluka na linkách č. 34, 56 a 67

Od soboty 6. května 2023 (7:00) do pondělí 8. května 2023 (17:00), z důvodu opravy povrchu autobusového nádraží v Hlučíně, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 34, 56 a 67, které budou vedeny odklonem po Opavské přes provizorní zastávky Hlučín, aut. nádr.
OPRAVA ZATRUBNĚNÍ PETŘKOVICKÉHO POTOKA FINIŠUJE
04.05.2023

OPRAVA ZATRUBNĚNÍ PETŘKOVICKÉHO POTOKA FINIŠUJE

Oprava zatrubnění Petřkovického potoka se blíží ke svému závěru. Zatrubnění jako vodní dílo bylo kolaudačním souhlasem ze dne 16. 3. uvedeno do provozu. Nyní se stavba zaměřuje na finální dokončení povrchů. Chodníky jsou k dnešnímu dni také dokončeny, a tak zbývá finální pokládka asfaltových vrstev, která bude realizována dle harmonogramu v květnu 2023. Od 12. 5. večera bude zastavena doprava na ulici Hlučínská, tj. od křižovatky s ul. Koblovská po křižovatku s ul. Hraniční.

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků
03.05.2023

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků

Dne 24. 4. 2023 byl ohlášen zvýšený úhyn racků chechtavých na břehu rybníku Skučák v katastru obce Rychvald a na Heřmanickém rybníce v katastrálním území Heřmanice v Ostravě. Dne 25. 4. 2023 byl ohlášen úhyn racků chechtavých v oblasti rybníku Kozinec v katastru Doubrava u Orlové. V souvislosti s výskytem této nákazy Státní veterinární správa doporučuje přijmout určitá opatření, jelikož v této oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí (dále jen ,,chovaní ptáci“). Chovatelům doporučujeme důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVS SVS pro MS kraj, tel.: kontakt +420 596 781 910. Následně bude případ předán k řešení na pracoviště podle místa nálezu uhynulých ptáků.

SENIOŘI, POJEĎTE S NÁMI NA LYSOU HORU
03.05.2023

SENIOŘI, POJEĎTE S NÁMI NA LYSOU HORU

Město Hlučín pořádá pro seniory letos dva celodenní poznávací zájezdy. Zájezdy se uskuteční ve dnech 6. a 8. června 2023. Cena zájezdu činí 650 korun. V ceně zájezdu je výjezd autobusem na Lysou horu a zpět, oběd s prohlídkou Pivovaru Koníček. Zájezd je středně náročný a mohou se přihlásit senioři 60+ s trvalým pobytem v Hlučíně a jeho částech Bobrovníky a Darkovičky.

ZVEME NA KVĚTNOVÉ NA SLOVÍČKO...
02.05.2023

ZVEME NA KVĚTNOVÉ NA SLOVÍČKO...

Přijďte NA SLOVÍČKO... a projednejte s vedením města Vaše nápady, podněty, stížnosti již zítra v komunitním centru na OKD od 17 hodin. Vaše nápady, podněty, stížnosti můžete zasílat i na adresu naslovicko@hlucin.cz. Jdeme Vám naproti!

Za Radu města Hlučína Petra Řezáčová a Pavel Paschek

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE PRIORITOU
28.04.2023

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE PRIORITOU

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si naše město vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL.

NECHYBÍ VÁM?
27.04.2023

NECHYBÍ VÁM?

Nálezy jsou dle zákona uloženy po dobu 3 let. Nahlásit nález či ztrátu můžete na tel. č. 595020375, na e-mailu valusova@ hlucin.cz, případně osobně na podatelně MěÚ Hlučín, budova C, dveře č. 101, p. Valušová. Vlastník musí před převzetím věci prokázat totožnost, prokázat vlastnické právo k věci, sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena, sdělit popis hledané věci. Zhruba 35% nálezů bývá vyzvednuto majiteli. Jedná se hlavně o mobilní telefony a peněženky. Věci jako klíče, ale i hotovost a jízdní kola často zůstávají nevyzvednuty. Věci nepatrné hodnoty bývají zlikvidovány. Nevyzvednuté nálezy, mohou být po 3 letech předány jejich nálezcům.

POŠTA PARTNER NOVĚ VE SPORTOVNÍ HALE
26.04.2023

POŠTA PARTNER NOVĚ VE SPORTOVNÍ HALE

Od 1. května 2023 bude otevřena pošta Partner v bobrovnické sportovní hale na ulici Rekreační. Výhodou nových prostor je snadné parkování a bezbariérový přístup. Pro občany zde budou v nabídce plnohodnotné poštovní služby od příjmu a výdeje zásilek, peněžní služby, základní bankovní služby a prodej poštovních cenin a dalších vybraných služeb a zboží.

PŘIPOJTE SE K MÁJOVÉMU POCHOĎÁČKU
26.04.2023

PŘIPOJTE SE K MÁJOVÉMU POCHOĎÁČKU

Už se stalo tradicí, že se v květnu setkáváme na Májovém pochoďáčku. Sraz je 1. května 2023 v 9 hodin před Kulturním domem v Dolním Benešově, kde se zapisuje startovné a každý účastník obdrží mapku pochoďáčku. Po cestě můžou děti sbírat nebo také pokládat malované kamínky. Cíl je u Kulturního domu v Hlučíně do 12 hodin, kde na každého účastníka čeká malá odměna v podobě klobásky a nápoje. Snad nám počasí bude přát a společně si užijeme krásný sváteční den.

novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 125 starší
load