Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Tiskové zprávy

Nabízíme pomoc seniorům s registrací k očkování

očkování

Senioři – zájemci o očkování proti onemocnění COVID-19, kteří nemají možnost se sami přihlásit do Centrálního rezervačního systému, případně nemají nikoho z blízkých osob, kdo by je mohl přihlásit, se mohou obrátit s žádostí o pomoc na sociální pracovnici odboru sociálních věcí Mgr. Bc. Markétu Kašnou, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel. 702 001 439), kancelář C 209. K registraci je potřeba občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění.

 https://crs.uzis.cz/

Od 17. ledna je možné se v Hlučíně otestovat na COVID-19 v odběrovém místě na adrese Hornická 3. Registraci proveďte na www.reservatic.com.
15.1.2021 8:02:27 - aktualizováno 17.12.2021 7:19:06 | přečteno 931x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

HLUČÍNSKÉ PRAŽSKÉ JEZULÁTKO OPRAVENO

20210225 103708

V nedávné době jsme opravili sochu našeho hlučínského Pražského jezulátka z kostela sv. Jana Křtitele, která je zhotovená ze sádry. Hlavu zdobí korunka vytvořená z mosazi a z barevných skleněných kamínků. Součástí korunky je křížek se skleněnými kamínky a perletí. Koruna byla značně zkřivená a chybělo jí, stejně jako křížku, několik kamínků. Také perleť byla ve špatném stavu. Korunku a křížek restauroval pan Pavel Orság. Socha byla rekonstruovaná paní Mgr. art. Olgou Sopčákovou, která sádrou vytmelila poškozená místa a následně je vyretušovala. Celý inkarnát tak dostal nový nádech. Roucho dostalo bílou lazuru a tím z ikonografického hlediska čistotu. Jablíčko bylo pozlaceno plátkovým zlatem a barevně dozdobeno tmavší modrou lazurou, která je příznačnější pro říšské jablko. Socha byla následně zalakována šelakovým lakem. Velké poděkování patří paní Mgr. art. Olze Sopčákové z Opavy a panu Pavlu Orságovi z Hrabyně. Celková renovace proběhla za finanční podpory farníků z Hlučína. Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať.

11.12.2021 | přečteno 148x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

ZAŽÁDEJTE SI O GRANT Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA

K podpoře jednorázových kulturních a sportovních akcí pro veřejnost ve městě je z rozpočtu města určen předpokládaný celkový objem peněžních prostředků ve výši 350 000 korun na poskytnutí dotací formou grantů na konkrétní projekty. Podání žádostí o granty je možné v termínu od 21. prosince 2021 do 15. ledna 2022. Žádost je nutno podat ve dvou podobách, a to v tištěné podobě na podepsaném originále (včetně příloh) a také elektronicky e-mailem na granty@hlucin.cz. Na jeden projekt je možno poskytnout maximálně 30 000 korun. O grant mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, jiné právnické a fyzické osoby, vykonávající činnost na území města Hlučína, případně realizující projekt na území města Hlučína. Poskytnutí grantů je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2022 zastupitelstvem města.


10.12.2021 - aktualizováno 10.12.2021 10:24:26 | přečteno 148x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Odpadový kalendář 2022

DSC 5980

Souhrnné informace o svozu odpadu pro rok 2022.

10.12.2021 8:46:21 | přečteno 256x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Pozvání na 23. zasedání Zastupitelstva města Hlučína

KD Hlučín

Přijměte pozvání na veřejné 23. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, které se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2021 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně.

8.12.2021 11:02:57 | přečteno 138x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Dotace pro včelaře je tu

včelí plástev

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" (RRC/06/2022). Ten je zaměřen na poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2022, kterým může být:

  1. obnova včelích úlů,

  2. pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn,

  3. podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství.

Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 3. 1. 2022 od 9:00 hodin do dne 14. 1. 2022 do 12:00 hodinVíce informací jsou uvedeny na webových stránkách https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/ .

 9.12.2021 | přečteno 175x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

NA KUS ŘEČI S DONUTILEM

MD   přesun
AKTUÁLNÍ TERMÍN ZRUŠEN A PŘESUNUT NA JARO!
Vstupenky je možné vrátit v místě zakoupení.
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil Vás navštíví 10. 12. od 19 hodin v KD Hlučín, se svojí one man show Na kus řeči. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů. Umělec bude nejen vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze svého života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.
8.12.2021 | přečteno 133x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Autorské čtení Hedviky Jandové

Hedvika Jandová 8 12  (1) (1)
Ve středu 8. prosince od 17 hodin se můžete těšit na autorské čtení Hedviky Jandové z její prvotiny nazvané "Za štreku". Knížka obsahuje drobné povídky a vzpomínky na dětství. Autorka ji doplnila o postřehy, které doprovázely zvláštní atmosféru roku 2021. Na místě bude možné si knihu také koupit. Akce se bude konat v Zámeckém klubu hlučínského zámku.
7.12.2021 | přečteno 157x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

zimní údržba TS

Zimní údržba místních komunikací v Hlučíně, Bobrovníkách a Darkovičkách bude v zimním období 2021 - 2022 probíhat podle Operačního plánu zimní údržby, který schválila na svém zasedání Rada města Hlučína dne 18. října 2021. Zimní údržbu zajišťují TS Hlučín s.r.o., Úzká 3, Hlučín. Dispečerská služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně, včetně dnů pracovního klidu. Pro zvýšení operativnosti při řešení případných nenadálých kalamitních situací uvádíme kontaktní telefonní čísla, na která můžete volat. V pracovní dny volejte v čase od 7 do 14 hodin na tel.: 595 043 591 (dvůr TS Hlučín), nebo 595 041 445 (správa TS Hlučín). Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu volejte na číslo 595 020 202 (Městská policie Hlučín). Zimní údržbu na státních komunikacích Technické služby nezajišťují. Na silnici Ostravské (I/56) a Opavské zajišťuje zimní údržbu ŘSD ČR a na silnicích ČS. armády, Vřesinská, Jandova, Celní, Písečná a Osvoboditelů Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje. Všechny řidiče motorových vozidel, tak jako každoročně, důrazně žádáme, aby v zimním období neodstavovali svá vozidla na komunikacích mimo vyznačená místa pro parkování a na chodnících, protože tímto značně ztěžují a často i znemožňují správcům komunikací řádné provádění zimní údržby.

6.12.2021 | přečteno 85x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Na on-line Den pečujících zve hlučínská Charita

Letak A4 Den pecujisich 3 H online
Zveme vás na Den pečujících, který se uskuteční 9. prosince on-line na webových stránkách https://www.charitahlucin.cz/ od 15 do 17 hod. Akce je určena všem, koho zajímá domácí péče nebo ji aktivně poskytuje.


6.12.2021 | přečteno 146x | skulinova@hlucin | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 5 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 291 další >
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load