Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Tiskové zprávy

Upozornění na povodňovou aktivitu

povodně
Dnes v 1:57 bylo dosaženo II. stupně povodňové aktivity (SPA) na hlásném profilu A v Děhylově, tj. 265 cm. Ihned nato byl vyhlášen II. SPA. V 10:00 byla výška hladiny na 275 cm a zároveň v tomto čase zasedal povodňový štáb Povodňové komise ORP Hlučín.
O II. SPA byly informovány všechny obce ORP Hlučín, Městská policie Hlučín průběžně kontroluje situaci v terénu, zejména na ohrožených místech – Kraví Důl, u Loděnice, Na Závodí a v Darkovičkách kolem Jasénky a na dalších místech. Vzhledem k pokračujícímu dešti a postupnému dotoku vod ze směru od Jeseníků je pravděpodobnost dosažení III. SPA na profilu v Děhylově. Město Hlučín bude mít k dispozici 200 ks pytlů a sypkého materiálu pro případ potřeby.
HZS odstraňuje naplaveniny pod Děhylovským mostem, aby byl zajištěn volný průtok, průběžně monitoruje ohrožené oblasti.
Tímto nabádáme občany k obezřetnosti a zabezpečení zdraví a majetku.

https://www.pod.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=300020254&oid=1&fbclid=IwAR2-mMt4gEltP04cq7WRLOQHuYVF4lN3yv0-cR4iYiGnyyRhqKAiNX_lDyY

14.10.2020 15:10:38 | přečteno 324x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Krizový štáb města řeší koronavirus

koronavirus

Od 25. září 2020 je starostou města aktivován Krizový štáb ORP Hlučín, který aktivně řeší epidemiologickou situaci města a okolních obcí. Dne 7. října 2020 svolal starosta města zasedání redukovaného krizového štábu a odborníků. Na zasedání byla projednána epidemiologická situace na území města i správního obvodu ORP Hlučín a připravenost na vývoj nákazy: ochranné prostředky, desinfekce, organizace práce městského úřadu a složek zřizovaných městem, příprava na volby, situace ve školách, bezpečnostní situace a dodržování mimořádných opatření, organizace plánovaných akcí a zasedání, aj. Následně 12. října 2020 svolal starosta města zasedání Bezpečnostní rady ORP Hlučín. Na zasedání byla projednána epidemiologická situace, organizace práce městského úřadu, především problémy se zahlcením přepážkových úseků odboru dopravy klienty i z okolních obcí s rozšířenou působností, v souvislosti s omezením úředních hodin i uzavřením úseků, režim práce MP Hlučín, informace Hasičského záchranného sboru MSK k zásahům a k provádění desinfekce objektů, situace ve školách včetně ZUŠ, problém s vytipováním objektu pro umístění osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí v izolaci a v karanténě. 


14.10.2020 11:09:11 - aktualizováno 14.10.2020 12:17:08 | přečteno 246x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Schůze Osadních výborů ZRUŠENY

Schůze Osadních výborů, které se měly uskutečnit v Darkovičkách dne 20. října 2020 v 17 hodin a v Bobrovníkách dne 21. října v 17 hodin jsou zrušeny.
O novém termínu budeme informovat. 
Děkujeme za pochopení.

14.10.2020 16:30:03 | přečteno 139x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

INFORMACE O OPATŘENÍCH V DOMOVĚ POD VINNOU HOROU

Domov pod Vinnou horou

Vážení rodinní příslušníci,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace a v souvislosti s nákazou COVID-19 jsme přijmuli opatření, abychom snížili šíření nákazy. V případě nákazy zaměstnanců zůstávají tito doma po dobu určenou lékařem. V případě nákazy klienta je rodina informována. Po domluvě s hygienickou stanicí používáme nařízené ochranné pracovní pomůcky, zavedli jsme zvýšený hygienický režim, bariérová opatření, stále máme ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

13.10.2020 12:34:18 | přečteno 237x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Zasaďte s městem 58 třešní! ODLOŽENO NA JARO 2021

třešně

Vzhledem k aktuálním opatřením vlády (možný pohyb osob max. ve skupinkách po 6) město Hlučín odkládá plánovanou výsadbu 58 kusů třešní, která měla být výsadbou komunitní, na jaro 2021. Děkujeme za pochopení.

Město Hlučín bude za účasti veřejnosti, ve spolupráci se spolky Žít s krajinou – Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky z.s. a Agri-Nostra z.s. vysazovat v sobotu 24. října od 9 hodin v Darkovičkách na ul. Kozmická celkem 58 kusů třešní. Bude se jednat o původní místní odrůdy třešní. Stromy se budou vysazovat po obou stranách ulice Kozmická na katastru Darkoviček. Výsadba však bude probíhat pouze tam, kde s výsadbou stromů souhlasili vlastníci sousedních pozemků. Pozemek města bohužel není tak široký, aby splňoval vzdálenost nově vysazované dřeviny od sousedního pozemku, která by měla být 3 metry. Geodetická firma před vlastní výsadbou provede vytyčení pozemků, kde bude moci být výsadba realizována. Město zajišťuje dodávku dřevin, úvazků, kůlů i ochrany oproti okusu. Odborným garantem výsadby bude zahradnice města Hlučína, která je zaměstnankyní TS Hlučín s.r.o. Spolky přislíbily zajistit při výsadbě účast svých členů a výsadby se rovněž zúčastní i někteří členové Komise pro městskou zeleň. Všem účastníkům předem za pomoc děkujeme!

23.9.2020 16:22:16 - aktualizováno 14.10.2020 8:39:46 | přečteno 288x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

PAVLA FLÁMOVÁ A MICHAL BÁRTA PODPOŘÍ VYSTOUPENÍM VARHANY V ČERVENÉM KOSTELE

Červený kostel, autor: Nikol Švihorová

Je nám ctí, že v rámci benefičního koncertu na podporu obnovy varhan v Červeném kostele vystoupí regionální umělci Pavla Flámová a Michal Bárta, kteří jsou významnými hosty evropských pódií a navíc mají blízký vztah k našemu městu. Koncert se uskuteční 8. 11. 2020 v 17 hodin v Červeném kostele v Hlučíně.

Na koncertě zazní písně F. Schuberta a F. Mendelssohna-Bartholdyho, které budou proloženy dvěma velmi efektními klavírními sóly. V poslední třetině koncertu budou předneseny árie W. A. Mozarta. Písňové recitály jsou v České republice uváděny zřídkakdy. A to je pro posluchače velká škoda. Písně jsou překrásným dialogem mezi klavírem a sopránem a velmi často vypráví příběhy všedního života nebo vyjadřují emoce všeho druhu. Klavír není pouhým doprovodem, jak by se mohlo zdát, zastává neodmyslitelnou roli. Především Mendelssohn dává klavíristovi prostor ukázat brilantní techniku. Každé slovo má svůj význam a je až překvapivé, jak kontrastuplné písně jsou i přes jejich menší jednodušší formu. Právě ona jednoduchost, zároveň však kontrast, emocionální vyjádření a lehkost je tím, proč jsou tak oblíbené téměř u všech posluchačů, i u těch, pro které jsou některá díla klasické hudby příliš komplikovaná.

Vstupenky můžete zakoupit v pokladně Kulturního domu a Informačním centru Hlučín, nebo před začátkem vystoupení.

Jana Kameníčková, Sport a kultura Hlučín


13.10.2020 9:27:14 | přečteno 167x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

HLASUJTE - VAŠE HLASY ROZHODNOU

JE TO NA VÁS!

Společný projekt Zastupitelstva města Hlučína a obyvatel města Hlučína včetně městských části s názvem JE TO NA VÁS! má své finalisty. Pro projekty je možné hlasovat až do 16. října 2020.

Pravidla pro hlasování:

a) Hlasovat může každý obyvatel města Hlučína, který nejpozději poslední den hlasování dosáhl věku 15 let.

b) Hlasovat bude možné pouze prostřednictvím hlasovacích lístků v tištěné podobě vhozením do urny (Informačním centru Hlučín a vestibul budovy A Městského úřadu Hlučín), nebo naskenovaným hlasovacím lístkem zaslaným e-mailem na adresu jetonavas@hlucin.cz.

c) Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy, a to tak, že bude možné udělit dva hlasy kladné a jeden záporný.

d) Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však může udělit maximálně jeden hlas.

Více na http://zdrave-mesto.hlucin.cz/cs/participativni-rozpocet/aktualne/

13.10.2020 8:27:57 | přečteno 416x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Slavíme sté výročí hlučínského gymnázia

Profesorský sbor 1937

Dne 4. září se od devíti hodin začaly scházet v kanceláři okresní školní rady na zámku v Hlučíně děti v doprovodu vždy alespoň jednoho dospělého, aby mohly vykonat přijímací zkoušku a zapsat se na nově zřízené státní reálné gymnázium. Psal se rok 1920. Byl nejvyšší čas, protože školní rok už v podstatě začal, dříve ale zápis a přijímací zkoušky zorganizovat nešlo. Vždyť nově založená škola oficiálně vznikla teprve 6. srpna, a to ministerským výnosem číslo 49 333. O jejím vytvoření se sice začalo uvažovat už v březnu 1920 na jednáních zemské politické správy v Opavě (hlavním iniciátorem byl tehdejší zemský školní inspektor Ferdinand Pavelek), ale úřední schvalování se protáhlo.

15.10.2020 | přečteno 322x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Hlučínští florbalisté slavili úspěch

Florbal Hlučín (FBC Hlučín)   Muži A, Muži B a Junioři

Koncem srpna se konal v Ostravě v areálu Nové Karoliny tradiční neligový turnaj, který stabilně pořádá organizace Český florbal. Na tomto „open air“ turnaji kluci hráli na venkovních hřištích, na která jsou zvyklí z hlučínské štěrkovny, kde hrají pravidelně 3x3 na malé branky. Zúčastnění florbalisté po celé léto řádně trénovali a jejich cílem byl právě tento turnaj pořádaný Českou Florbalovou Unií.

12.10.2020 | přečteno 362x | konecna@hlucin | Celý článek
 

Hlučínský sbor na luhačovickém Cantate 2020

Cantate 2020

Hlučínský pěvecký sbor úspěšně reprezentoval naše město na přehlídce sborů Cantate 2020 pořádaném organizací Orel ve spolupráci se Zlínským krajem v lázních Luhačovice.

9.10.2020 9:44:44 | přečteno 240x | konecna@hlucin | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 291 další >
 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load