Tiskové zprávy

Zápisy dětí do základních a mateřských škol

Od ledna je možné přihlašovat děti do 1. tříd základních škol pro školní rok 2012/2013. Od března pak probíhá zápis do mateřských škol.

4.1.2012 | přečteno 271x | Celý článek
 

Změna ve vyhlášce o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne 15. 11. 2011 usneslo vydat s účinností od 1. 1. 2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích ve městě Hlučíně.

4.1.2012 | přečteno 118x | Celý článek
 

Ulici Severní zkrášlila nová alej

dd0.jpg

13. prosince 2011 byla za přítomnosti vedení města a zástupců ČEZ slavnostně otevřena nová alej na ulici Severní v Hlučíně. Hlučín se tak stal jednou ze 117 lokalit v České republice, který oživil své ulice novou zelení. Využil k tomu Projekt Stromy 2011, který vyhlásila Nadace ČEZ.

13.12.2011 | přečteno 123x | Celý článek
 

Mateřská škola na ulici Cihelní má nový pavilon

yy00.jpg

Dne 14.12.2011 byl za přítomnosti vedení města slavnostně otevřen nový pavilon mateřské školy na ulici Cihelní v Hlučíně. Celková kapacita školky se tak rozšířila na 150 míst.

13.12.2011 | přečteno 304x | Celý článek
 

Informace občanům města

Informace občanům města ohledně stanoviska Města Hlučína k záměru "Úprava soustřeďovacího místa odpadů v Hlučíně".

9.12.2011 | přečteno 186x | Celý článek
 

Stavba rozšířené kanalizace na Rovninách a intenzifikace čističky odpadních vod proběhla úspěšně.

vv0.jpg

Dne 16.11.2011 proběhla za přítomnosti vedení města, vedení VaK Hlučín, s r.o. a zhotovitelů stavby slavnostní ukončení stavby "Rozšíření kanalizace Hlučín - Rovniny a intenzifikace ČOV Hlučín - Jasénka".

16.11.2011 | přečteno 271x | Celý článek
 

Den veteránů v Hlučíně

ve0.jpg

9. listopadu 2012 uctilo vedení města Den veteránů.

11.11.2011 | přečteno 195x | Celý článek
 

Multiplex 3 na Ostravsku přelaďuje a diváci získají lepší kvalitu příjmu televizního signálu

Czech Digital Group, a.s. (CDG), provozovatel třetího zemského digitálního multiplexu (MUX 3), v noci z 11. na 12. listopadu přeladí na Ostravsku multiplex 3 z 51. kanálu na finální 48. Divákům se tak zlepší kvalita přijímaného televizního signálu a budou již moci sledovat pozemní vysílání programů vysílaných ve všech třech multiplexech digitálně.

9.11.2011 | přečteno 267x | Celý článek
 

Úspěch v soutěži Ekologicky zodpovědný kraj 2011

so0.jpg

Moravskoslezský kraj vyhlásil první ročník soutěže "Ekologicky zodpovědný kraj 2011" a naše město hned napoprvé obsadilo třetí místo. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 8.11.2011 v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

9.11.2011 | přečteno 148x | Celý článek
 

Pasy a občanské průkazy - důležité informace pro veřejnost

V souvislosti s odstávkou systému pro vydávání elektronických dokladů, která je naplánovaná kvůli technické úpravě systému, zveřejňujeme důležité informace pro občany.

7.11.2011 | přečteno 484x | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 291 [...] 300 [...] 303 další >
load