Tiskové zprávy

DOTACE PRO VČELAŘE JE TU

včelí plástev

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji" (RRC/06/2022). Ten je zaměřen na poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace (neboli též projekt) provedený v roce 2022, kterým může být: 1. obnova včelích úlů, 2. pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn, 3. podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství. Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 3. 1. 2022 od 9:00 hodin do dne 14. 1. 2022 do 12:00 hodin. Více informací jsou uvedeny na webových stránkách http://www.msk.cz/cs/temata/%20dotace/podpora-vcelarstvi-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2022-9553/ .

10.1.2022 | přečteno 168x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR MÁ NOVÉHO VELITELE

Jmenování prezidentem České republiky do hodnosti brigádního generála, říjen 2020

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky má nového velitele. Dne 1. 12. 2021 generální ředitel HZS ČR generálmajor Vladimír Vlček uvedl do funkce nového velitele Záchranného útvaru HZS ČR. Stal se jím brigádní generál David Kareš, dosavadní zástupce velitele útvaru pro záchrannou činnost. „Je pro mě čest, že jsem byl jmenován do funkce velitele Záchranného útvaru HZS ČR. Kromě výrazu důvěry to vnímám také jako velký závazek. Jsem přesvědčen, že mým jmenováním se pro směřování útvaru nic podstatného nezmění, a i nadále bude útvar pevnou součástí HZS ČR. Pevně věřím, že přestože před námi stálo v uplynulém období nemálo úkolů, a to jak ve spojitosti s tornádem na jižní Moravě, tak s pandemií Covid-19, naším společným cílem vždy bylo a nadále zůstane to, aby se veřejnost na nás mohla i v těch nejtěžších chvílích spolehnout,“ uvedl nový velitel ZÚ HZS ČR brig. gen. David Kareš.

7.1.2022 | přečteno 831x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

ŽÁDOST O GRANT JE MOŽNÉ PODAT DO POLOVINY LEDNA

hodnocení grantu na rok 2022

Podání žádostí o granty k podpoře jednorázových kulturních a sportovních akcí pro veřejnost ve městě je možné v termínu od 21. prosince 2021 do 15. ledna 2022. Z rozpočtu města je určen předpokládaný celkový objem peněžních prostředků ve výši 350 000 korun na poskytnutí dotací formou grantů na konkrétní projekty. Žádost je nově nutné podat ve dvou podobách, a to v tištěné podobě na podepsaném originále (včetně příloh) a také elektronicky e-mailem na granty@hlucin.cz. Na jeden projekt je možno poskytnout maximálně 30 000 korun. O grant mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, jiné právnické a fyzické osoby, vykonávající činnost na území města Hlučína, případně realizující projekt na území města Hlučína. Bližší informace lze získat na odboru rozvoje a školství MěÚ Hlučín, budova B, 2. patro, na emailu krejzlova@hlucin.cz, telefon 595 020 295. Program pro hodnocení a poskytování grantů, včetně příloh, je uveden na internetových stránkách města www.hlucin.cz.

6.1.2022 | přečteno 324x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

KDYŽ NA KARNEVAL, TAK S HOPSALÍNEM

POHÁDKOVÝ KARNEVAL S HOPSALÍNEM 9  1  2022

Oblíbený maškarní ples pro děti s klaunem Hopsalínem opět v kulturním domě v Hlučíně! Začínáme v 15:00 hod. Vstupenky jsou v předprodeji v pokladně kulturního domu nebo na místě.

5.1.2022 | přečteno 366x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

Co se stalo, u kafeja povědalo...

cosestaloukafeA3leden2022

Dvě lednové středy od 9:30 hodin se můžete těšit na setkání a autorské čtení s paní Janou Schlossarkovou. 4.1.2022 | přečteno 229x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

PŘIJĎTE NA SLOVÍČKO...

Na slovíčko 5 1  2022 a dále
Přijďte NA SLOVÍČKO... a projednejte s vedením města Vaše nápady, podněty, stížnosti již tuto středu v Zámeckém klubu Muzea Hlučínska od 17 hodin. Vaše nápady, podněty, stížnosti můžete zasílat na adresu naslovicko@hlucin.cz. Jdeme Vám naproti!

Za Radu města Hlučína Petra Řezáčová a Pavel Paschek


3.1.2022 | přečteno 179x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

ŽÁCI ZUŠ HLUČÍN SBÍRAJÍ OCENĚNÍ U NÁS I V ZAHRANIČÍ

Aneta Michňová, výřez ze soutěžní práce Art Freud

V Základní umělecké škole P. J. Vejvanovského jsme měli i koncem roku mnoho práce. S našimi žáky jsme se během prvního pololetí zúčastnili několika soutěží. Uveďme například Múzy Ilji Hurníka, kde žáci Mia Pravňanská, Patricie Gajdová, Vanda Peterková, Matěj Glac, Jan Poštulka, Erik Hrubý, Viktor Hrubý a Tomáš Postulka získali Zlaté pásmo. Ocenění za zvláštní pedagogické vedení v této soutěži získal i jeden z našich pedagogů - pan Bohumír Stoklasa. Daří se i výtvarnému oboru. Na výše zmíněné soutěži získaly Zlaté pásmo Lenka Jalůvková a Alžběta Korpasová. Nela Bednaříková a Ema Leciánová obdržely i Cenu poroty! Hodnoceno bylo celkem 196 prací, kde pouze 9 děl získalo navíc toto mimořádné ocenění. V soutěži Dětské mapy Barbary Petechnik získaly žákyně Viktorie Švrčková 2. místo a Lenka Jalůvková 3. místo. V této národní soutěži se sešlo 800 prací, avšak pouze 6 prací postoupilo do mezinárodního kola soutěže. Obě tyto výtvarné práce byly vybrány pro reprezentaci České republiky při příležitosti konání Mezinárodní kartografické konference v prosinci 2021 v italské Florencii. V červnu se žáci našeho výtvarného oboru zúčastnili prvního ročníku soutěže "Art Freud", pořádané Rodným domem Sigmunda Freuda a Městem Příbor. Tématem prací byly fantaskní světy a portréty Sigmunda Freuda. První místo ve své kategorii si odnesla Aneta Michňová. 

2.1.2022 | přečteno 234x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

PF 2022

PF 2022

Vážení občané, přejeme Vám a Vašim blízkým vše dobré v novém roce. Zároveň děkujeme za Vaši přízeň v roce letošním a věříme, že se nám i v roce novém podaří realizovat připravené projekty a nové nápady na zlepšení života v Hlučíně.

Petra Řezáčová, místostarostka a Pavel Paschek, starosta
31.12.2021 | přečteno 303x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

PROJEKTY OBČANŮ SE DOČKAJÍ REALIZACE

JE TO NA VÁS!

Do třetího ročníku participativního rozpočtu bylo podáno 7 návrhů, 2 nebyly podány kompletní a navrhovatel odmítl jejich doplnění. 3 byly vyřazeny, protože byly posouzeny jako nerealizovatelné. Do hlasování veřejnosti postoupily 2 nápady. Jejich veřejná prezentace proběhla 8. 9. 2021 na Mírovém náměstí, čímž bylo také zahájeno hlasování. Občané města Hlučína a jeho městských částí Darkoviček a Bobrovníků mohli podpořit svého favorita do 22. 10. 2021. Každý občan starší 15 let mohl udělit maximálně dva kladné a jeden záporný hlas. Hlasování bylo možné v písemné formě do boxů umístěných v Infocentru a v budově A MěÚ Hlučín nebo elektronicky zasláním hlasovacího lístku na e-mail. Komise Zdravého města Hlučína zasedala 1. 11. 2021, zkontrolovala odevzdané hlasovací lístky a provedla kontrolu platnosti udělených hlasů. Celkem bylo odevzdáno 123 hlasovacích lístků, 9 z nich bylo vyhodnoceno jako neplatné (nízký věk hlasujících, duplikované hlasovací lístky). Celkem bylo uděleno 169 kladných hlasů a 18 záporných. S ohledem na kladný výsledek u obou projektů a celkovou finanční alokaci, budou realizovány oba projekty. V roce 2022 se tak můžete těšit na Dětské hřiště ”22” a Naučnou stezku na Malánky! Děkujeme všem předkladatelům i hlasujícím, kteří se tímto aktivně zapojili do zlepšení života v Hlučíně.

30.12.2021 | přečteno 248x | skulinova@hlucin | Celý článek
 

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT

ZUŠ Hlučín

Hlučínská základní umělecká škola Vás srdečně zve na Novoroční koncert, který se uskuteční dne 16. 1. 2022 ve 14:30 v kostele svatého Jana Křtitele v Hlučíně. Můžete se těšit na skladby Vivaldiho, Bacha, ale také Bártoka i mnohých dalších v podání žáků, bývalých žáků, učitelů a přátel školy. Koncert připomene i odložené výročí Komorního orchestru Vejvanovský, které nemohlo být z důvodu pandemie uskutečněno v předmětném roce. Věříme, že se v daném termínu budeme moci setkat a společně prožít krásné okamžiky během koncertu tak, jak jsme bývali zvyklí. Těšíme se na Vás.

Jan Huszár, ředitel ZUŠ P. J. Vejvanovského

29.12.2021 | přečteno 197x | skulinova@hlucin | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 187 188 189 190 191 192 193 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 309 další >
load