Životní prostředí - informace

Na hřbitovy byly umístěny žluté popelnice na plasty

19.11.2018 13:51:19 | přečteno 978x | sona.praskova | Celý článek
 

Měření kvality ovzduší během hlučínského festivalu ohňostrojů

Na základě usnesení Rady města Hlučína ze dne 21.5.2018 bylo během hlučínského festivalu ohňostrojů provedeno měření vznikajících škodlivin

12.11.2018 15:41:11 | přečteno 493x | sona.praskova | Celý článek
 

Informace o zpětném odběru pneumatik

Na pneumatiky se vztahuje povinnost zpětného odběru.

23.1.2018 9:14:51 | přečteno 400x | sona.praskova | Celý článek
 

Kontroly kotlů na pevná paliva

14.3.2016 | přečteno 841x | sona.praskova | Celý článek
 

Speciální barevné tašky podpoří třídění odpadů v Hlučíně

Tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papíru se staly hitem v celé řadě měst České republiky a přinesly zlepšení tříděného sběru odpadu. Proto se Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM rozhodla ve spolupráci s městem Hlučín podpořit rozšíření těchto praktických žluto-modro-zelených sad tašek na třídění odpadu. Ty má město Hlučín k dispozici pro dva tisíce domácností.

31.8.2015 | přečteno 1921x | sona.praskova | Celý článek
 

Toaleta není odpadkový koš

K čemu slouží kanalizační síť, víte to? Mnoho lidí zřejmě ne, neboť přitékající nečistoty na vstupu do čistírny odpadních vod, jsou toho důkazem. Kanalizace odvádí odpadní vody, nikoliv odpady. Aby nedošlo k ohrožení funkce, stavu či živostnosti stokové sítě a odpadní vody tak byly plynule odváděny, je zapotřebí nevhazovat níže uvedené odpady do kanalizace: zbytky potravin, hadry, provazy, hygienické potřeby, papírové ubrousky, oleje, tuky, stavební materiál, chemikálie, kovové předměty (např. žiletky, dráty,...).

31.7.2015 | přečteno 637x | Celý článek
 

Kdy je třeba žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les je řešena v zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

16.3.2015 | přečteno 1243x | Celý článek
 

Nezhoršujme si kvalitu ovzduší v našem městě

Nejhorší situace je právě v zimním období, kdy přichází topná sezóna a časté inverze. Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji je způsobeno nejen velkými zdroji znečištění ovzduší Ostravské aglomerace a dálkovými přenosy emisí z Polska, ale podstatnou měrou i malými zdroji znečištění ovzduší - lokálními topeništi.

8.11.2011 | přečteno 657x | Celý článek
 

Jakou vodu pijeme

12.2.2010 | přečteno 584x | Celý článek
 
load