Kontakty

Kontaktní adresa

Město Hlučín - městský úřad

Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01
e-mail: podatelna@hlucin.cz
tel. spojovatelka: 595 020 211, 595 020 221
IČ: 00300063 DIČ: CZ00300063
ID datové schránky: mfpbhkb
Starosta: Mgr.Pavel Paschek tel.: 595 020 214
Místostarostka: Mgr. Petra Řezáčová tel.: 595 020 300
Tajemník: JUDr. Petr Čegan tel.: 595 020 300
Tisková mluvčí: Mgr. Kristina Skulinová tel.: 595 020 303

Telefonní seznam

Starosta - Paschek, Pavel, Mgr.
 Místostarostka - Řezáčová, Petra, Mgr.
 Interní audit - Piatková, Gabriela, Ing.
 Tajemník - Čegan, Petr, JUDr., MBA
  Odbor správních agend
   Vedoucí odboru správních agend - Mrázková, Liběna, Ing.
    Matrika - Klímková, Jitka, Ing.; Kočí, Marie, Mgr.
    Evidence obyvatel - Kuchařová, Lydie, Bc.; Plačková, Petra
    Občanské průkazy, pasy - Hazuchová, Lenka; Hrubá, Dana, Bc.; Majerová, Alena; Schejoková, Marie, Bc.; Strachotová, Sabina, Bc.
    Živnostenský úřad - Horbalová, Monika; Klingerová, Monika, Mgr.; Tietz, Leonard, Ing.
  Odbor dopravy
   Vedoucí odboru dopravy - Vojkůvka, Jaromír, Bc.
    Evidence řidičů, řidičské průkazy - Adamčíková, Martina; Gottwaldová, Šárka, Ing.
    Evidence přestupků, bodové hodnocení
    Registr vozidel - Bajgerová, Irena, Ing.; Tač, Kamil, Bc.; Tumová, Kateřina, Bc.
    Zkušební komisař - Bilý, Petr, Ing.; Kuchař, Radomír, Mgr.; Matýsek, Zdeněk
    Oddělení dopravních přestupků
     Vedoucí oddělení dopravních přestupků - Heikenwälderová, Iveta, Bc.
      Dopravní přestupky - Hanslíková, Aneta, Ing.; Juhaniaková, Barbora, Ing.; Lasáková, Barbora, Ing.; Struhalová, Jarmila, Ing.; Suchánková, Zuzana, Ing.
  Odbor výstavby a životního prostředí
   Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí - Křižák, Pavel, Ing.
    Podací místo stavebního úřadu, povolování staveb - Hermanová, Iva
    Povolování staveb - Holušová, Alena; Klišová, Dana, Ing.; Tchurzová, Božena
    Ochrana přírody a krajiny - Dedková, Eva
    Ochrana ovzduší,odpady - Marzolová, Simona, Ing.
    Lesnictví, myslivost, rybářství - Rymerová, Martina, DiS
    Vynětí ze zemědělského půdního fondu - Vařechová, Iveta, Mgr.
    Komunální odpady - Vjačková, Martina, DiS.
    Komunální služby - Drbušek, Jan, Bc.
    Oddělení strategií a plánování
     Vedoucí oddělení strategií a plánování - Richter, Jan, Ing. Arch.
      Územní plánování, pořizování ÚPD - Kuchař, Martin, Ing., Ph.D.
      Památková péče - Augustynková, Marie, Mgr.; Mrázková, Magdaléna, Mgr. et Mgr.
    Oddělení silničního hospodářství
     Vedoucí oddělení silničního hospodářství - Vlach, Lukáš, Ing.
      Speciální stavební úřad a silniční správní úřad - Beranová, Lenka, Ing.; Lasáková, Eva
      Koordinátor závazných stanovisek - Važíková Latková, Jana, Mgr.
    Oddělení vodohospodářské
     Vedoucí oddělení vodohospodářského
      Vodohospodářství - Horňáková, Monika, Ing.; Koldová, Hana, Ing.; Sněhotová, Adéla, Ing.
  Odbor sociálních věcí
   Vedoucí odboru sociálních věcí - Petermannová, Lenka, Ing.
    Veřejný opatrovník - Chlappková, Radka, Mgr.; Kremserová, Jana, Bc., DiS.; Lukešová, Karin, Mgr.
    Kurátor pro dospělé, sociální pracovník - Kašná, Markéta, Mgr. Bc.
    Sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro mládež - Poběžalová, Jana, Mgr.; Stočková, Judita, Bc.
    Sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče - Čičáková, Lenka, Bc., DiS.; Kremrová, Martina, Bc.
    Sociálně-právní ochrana dětí - Chudá, Monika, Mgr.; Lasotová, Kateřina, Mgr.; Rončková, Barbora, Mgr.
  Odbor městského majetku
   Vedoucí odboru městského majetku - Fojtíková, Renata, Ing.
    Převody nemovitostí - Janošová, Regina, Ing.; Kosmová, Jiřina; Šebestíková, Barbora, Ing.; Zmrzlík, Miroslav, Ing.
  Odbor rozvoje a školství
   Vedoucí odboru rozvoje a školství - Krejzlová, Darina, Mgr.
    Školství, kultura a sport - Křižáková, Ingrid; Lange, Monika, Ing.
    Regionální rozvoj - Baránková, Svatava, Ing.; Barátová, Lucie, Mgr.
    Komunitní plánování - Šimánková, Tereza, Ing
  Odbor vnitřních věcí
   Vedoucí odboru vnitřních věcí - Plura, Zbyněk, Mgr. Ing.
    Sekretariát starosty - Tvarůžková, Jarmila
    Sekretariát místostarostky a tajemníka - Šoferová, Michala, Mgr.
    Tisková mluvčí - Skulinová, Kristina, Mgr.
    Úsek tiskové mluvčí - grafik - Konečná, Kateřina, Ing.
    Tvorba předpisů, metodik, platový úsek - Miklasová, Jana, Ing.
    Personální úsek - Suchánková, Dagmar
    Platový úsek - Glumbíková, Hana; Miklasová, Jana, Ing.
    Podatelna - Odziomková, Hana, Mgr. Bc.; Valušová, Jana
    Czech Point - Löwová, Darja
    Podatelna a CzechPoint - Hahnová, Michaela
    Správa spisoven
    Pojištění majetku města, správa spisoven - Kubisová, Stanislava
    Krizové řízení a požární ochrana, BOZP - Harazinová, Jarmila, Ing.
    Administrativní pracovník, zásobovač - Anderková, Kateřina; Bohdalová, Martina, Ing.
  Odbor právní
   Vedoucí odboru právního - Volný, Tomáš, Mgr.
    Právník - Němčíková, Hana, Mgr.; Plačková, Sylvie, Mgr.
    Pohledávky - Retková, Veronika, Ing.
    Přestupky - Nicklová, Sylvie
  Odbor financí
   Vedoucí odboru financí - Pavlištíková, Alena, Ing.
    Účtárna, fondy města - Bednaříková, Natálie, Ing.
    Pokladna, místní poplatky - Štědroňová, Kateřina
    Účtárna, dotace
    Účtárna - příjmový účet - Holubková, Jana
    Účtárna - výdajový účet - Mikesková, Věra
    Pokladna - Antončíková, Ludmila
    Účtárna - Hájková, Andrea; Tomasová, Dana
  Odbor investic
   Vedoucí odboru investic - Dihlová, Gabriela, Ing.
    Bytový a investiční technik - Mutinová, Danuše
    Investiční technik - Holibková, Pavla, Ing.; Pitříková, Hana; Rozsívalová, Helena
    Bytový úsek - Kolodějová, Daniela
  Odbor informatiky
   Vedoucí odboru informatiky - Provazník, Pavel, Ing.
    Informatik - správa sítí - Králíček, Martin
    Informatik - správa sítí PO - Vitásek, Kamil, Mgr.
    Informatik - správa informačních systémů - Kaniová, Lucie
 Městská policie
  Velitel městské policie - Prejda, Lumír, Mgr.
   Zástupce velitele městské policie - Kološová, Monika


Vytvořeno 31.5.2016 | přečteno 286404x | tana
load