Aktuality

POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
07.02.2023

POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Přijměte pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva města Hlučína, které se uskuteční mimořádně v úterý 14. února 2023 od 15 hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Jednání je veřejné, projednávání se mohou zúčastnit všichni občané.

MÍŘÍME SPOLEČNĚ ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM
07.02.2023

MÍŘÍME SPOLEČNĚ ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

V červenci 2021 vznikla v Hlučíně nová základní škola Via Montessori, se sídlem Tyršova 1062/2. Jedná se o výuku ve smíšených ročnících dle Montessori pedagogiky, kdy je kladen důraz na autonomii dítěte a individuální přístup. Oproti klasické výuce nabízí otevřenější způsoby vzdělávání podporující samostatnost a individualitu. Již v prvním roce do ní nastoupilo 102 žáků a zájem o tento typ vzdělávání stále roste. Zájem o alternativu klasického vzdělávání ve spojení se stoupající celorepublikovou populační křivkou jsou jasnými argumenty pro podporu a rozšiřování možnosti tohoto jedinečného vzdělávání na Hlučínsku.


JARNÍ PRÁZDNINY V BRADAVICÍCH
06.02.2023

JARNÍ PRÁZDNINY V BRADAVICÍCH

DDM Hlučín se o jarních prázdninách promění na Bradavickou školu čar a kouzel. Zveme všechny kouzelníky a kouzelnice na týden plný magie a dobrodružství! Jedná se o příměstský tábor bez spaní, který bude probíhat od 27. 2. do 3. 3. 2023. Na tábor se můžete přihlásit od 23. 1. přes  klientské centrum na stránkách www.ddmhlucin.cz, kolonka přihlášky.

PLES SENIORŮ BUDE UŽ PŘÍŠTÍ PÁTEK
03.02.2023

PLES SENIORŮ BUDE UŽ PŘÍŠTÍ PÁTEK

Tanec, zpěv, zábava i štědrá tombola. Přesně v tomto duchu se ponese pohádkový ples seniorů, který se uskuteční v pátek 10. února 2023 od 15 hodin v Kulturním domě Hlučín. Zváni jsou členové hlučínských klubů seniorů a přihlásit se mohou také zájemci, kteří dosáhli věku 60+. Vstupné činí 100 korun. V ceně je teplá večeře, káva nebo čaj, voda, víno, zákusek a lístek do bohaté tomboly. K tanci i poslechu bude hrát Taneční a swingový orchestr Zdeňka Pukovce.

KDYŽ ČÁP PŘILETÍ DŘÍVE
02.02.2023

KDYŽ ČÁP PŘILETÍ DŘÍVE

Vše začalo chobotničkami, které jako první uháčkovala Jana Valušová z Městského úřadu Hlučín společně s Petrou Pelkovou, kronikářkou města. Tak vznikla myšlenka zapojit se v rámci dobrovolnictví do projektu „Háčkujeme chobotničky“ pro předčasně narozené děti. Postupně se do projektu zapojovaly další šikovné dámy nejen z Hlučína a okolí, ale také z dalších vzdálených měst. V loňském roce vznikl originální obraz, který nakreslily děti a občané na Dni zdraví.

ZVEME NA POLOLETNÍ KONCERT BALETU
31.01.2023

ZVEME NA POLOLETNÍ KONCERT BALETU

Srdečně Vás zveme na pololetní koncert Baletu Hlučín, který se uskuteční 2. února 2023 od 17 hodin v Kulturním domě Hlučín. Pořadatelem akce jsou Balet Hlučín a ZUŠ P. J. Vejvanovského.


NA SLOVÍČKO...
30.01.2023

NA SLOVÍČKO...

Přijďte NA SLOVÍČKO... a projednejte s vedením města Vaše nápady, podněty, stížnosti již tuto středu v Zámeckém klubu Muzea Hlučínska od 17 hodin. Vaše nápady, podněty, stížnosti můžete zasílat na adresu naslovicko@hlucin.cz. Jdeme Vám naproti!

Za Radu města Hlučína Petra Řezáčová a Pavel Paschek


ZÚČASTNILI JSME SE KONFERENCE NSZM ČR 2023
27.01.2023

ZÚČASTNILI JSME SE KONFERENCE NSZM ČR 2023

Ve dnech 26. a 27. ledna 2023 se místostarostka města Petra Řezáčová a vedoucí odboru rozvoje a školství Městského úřadu Hlučín Darina Krejzlová zúčastnily dvoudenní Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 2023, kde byla řešena témata jako investice obcí versus inflace, spolupráce s developery v obcích a krajích, partnerství veřejného a soukromého sektoru či energetika – projekty a úspory. Cílem konference byla komunikace a sdílení zkušeností a inspirací napříč městy. Na brněnské konferenci se sešly na dvě stovky zástupců měst, obcí a regionů i odborných institucí z celého Česka. Mezi řečníky se objevili Petr Valouch, proděkan Masarykovy univerzity, Hana Pejpalová, ředitelka Státního fondu podpory investic, Lukáš Trčka z Technologického inovačního centra Zlín či Vít Čermák z CzechInvestu, ale i mnozí další významní hosté.
Hlučín se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC
26.01.2023

Hlučín se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

Během ledna až července 2023 probíhá v Hlučíně prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní společně s více než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství.


Dočasné uzavření pošty v Bobrovníkách
25.01.2023

Dočasné uzavření pošty v Bobrovníkách

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny pošta partner Bobrovníky, Požárnická 129/32, Bobrovníky, 748 03. Provozovna bude uzavřena ve dnech 27. 2.  až 3. 3. 2023 z provozních důvodů. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošta Hlučín na adrese Školní 1076/4, Hlučín 74801, Hlučín.

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU DR. ED. BENEŠE 1068/3
25.01.2023

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU DR. ED. BENEŠE 1068/3

Rada města Hlučína rozhodla o záměru pronájmu bytu č. 5 v Hlučíně, Dr. Ed. Beneše 1068/3 o velikosti 1+1 formou výběrového řízení obálkovou metodou s určenou minimální cenou nájemného za 1 m2 započitatelné plochy bytu, započitatelná plocha je 47,8 m2, (včetně sklepu), s minimální cenou 100 korun/ m2/ měsíc započitatelné plochy bytu + cena za zařizovací předměty dle schváleného ceníku Rady Města Hlučína. Termín ukončení podávání nabídek je stanoven na 8. 2. 2023. 

1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 115 starší
load