Výpis článků s tagem: slider

AKTUALIZOVANÝ ODPADOVÝ KALENDÁŘ 2023

DSC 7286
Vážení občané,

v Odpadovém kalendáři 2023 došlo ke změnám některých termínů svozů odpadů. Tímto se omlouváme za chybné uveřejnění v tištěné podobě v Hlučínských novinách v prosinci 2022.

V lednovém tištěném čísle Hlučínských novin bude uveřejněn aktualizovaný Odpadový kalendář na rok 2023.

Tento kalendář je již aktualizovaný a správný.

Děkujeme za pochopení.
2.12.2022 11:24:26 | přečteno 254x | konecna@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

DJI 0029

V měsíci říjnu pokračovaly práce na úpravě koryta Vařešinky, kde jsou prováděny úpravy a zkapacitnění stávajícího koryta potoka, aby při zvýšených průtocích nedocházelo k rozlití vody z koryta. Součástí úpravy koryta je také výměna dvou stávajících propustků. U mostu přes Opavu z Kozmic do Jilešovic pokračují práce na výstavbě nového mostního objektu. V prostoru čelní hráze a prostorů vyčleněných pro skladování výkopové zeminy byly prováděny finální úpravy terénu, sběr kamenů, rozprostření ornice a osetí travním semenem. Na pravobřežní hrázi pokračovaly práce spojené s kosením a odvozem posečené trávy, jež jsou součástí stavebního objektu pro podporu evropsky významného druhu modráska bahenního. Také bylo zahájeno snižování hladiny jezera. Po snížení hladiny budou pokračovat práce na dokončení výpustného objektu, bezpečnostního přelivu a koryta bezpečnostního přelivu, včetně výškového stupně. Nově došlo k posunu termínu ukončení realizace stavby na 30. června 2023. Postup prací je i nadále zaznamenáván pomocí dronu a záběry z něj jsou zveřejňovány na webových stránkách města Hlučína www.hlucin.cz. 

11.8.2020 - aktualizováno 1.12.2022 9:15:14 | přečteno 9874x | skulinova@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

Pošta Darkovičky dočasně omezuje otevírací dobu

posta

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Pošty Partner Darkovičky od 1. 12. do 9. 12. 2022.

30.11.2022 14:24:03 | přečteno 172x | konecna@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘÁD JE POTŘEBA ÚŘADU OZNÁMIT

napojení kanalizace

S ohledem na probíhají odkanalizování městských částí Hlučína - Bobrovníků a Darkoviček upozorňujeme občany na povinnost oznámení záměru stavebnímu úřadu ohledně změny likvidace splaškových vod z objektu, z důvodu napojení na veřejný kanalizační řád. 

25.8.2022 11:00:12 | přečteno 733x | skulinova@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 
load