Výpis článků s tagem: slider

Mobilní svoz velkých kusů na jaře 2023

kovový odpad

Jarní mobilní svoz velkoobjemového odpadu bude letos probíhat od 13. 3. do 5. 4. 


V dubnu r. 2023 dojde v Darkovičkách a Bobrovníkách k pilotnímu projektu systému sběru velkoobjemového odpadu, tzv. velkých kusů. Kontejnery budou v místních částech města přistaveny na třech místech vždy po jednom dni, a to od 10:00 do 17:30 hod. Na odběr odpadu bude dohlíženo zaměstnanci TS Hlučín tak, aby nedocházelo k ukládání nežádoucího odpadu do kontejnerů. Mobilní svoz není určen pro odpad, který se běžně odevzdává do kontejnerů umístěných v tzv. kontejnerových hnízdech. Jedná se o odpad, na který kontejner není nebo se do těchto kontejnerů nevejde.

Nebude odebírán následující odpad: pneumatiky, ořezy a bioodpad, nebezpečné látky (motorové oleje, eternit, lepenka..), suť a odpad ze staveb, léky, autodíly, autovraky.

Ke změně bylo přistoupeno z důvodu požadavku na zvýšení poměru tříděného odpadu ve městě. Pokud se tato změna ujme, bude systém na podzim zaveden na území celého města. Tento systém svozu odpadu doplňuje systém ukládání odpadu na městském sběrném dvoře, který je občanům města otevřen bez omezení.


30.1.2023 14:30:54 - aktualizováno 21.3.2023 14:29:06 | přečteno 561x | drbusek@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita
 
 

PODEJTE NOMINACE ZA ROK 2022

081

Město Hlučín spolu s Komisí pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže a Komisí pro kulturu zveřejňuje výzvu k nominaci na ocenění jednotlivců, kolektivů a výrazných osobností města Hlučína v oblasti sportu, kultury a dalších součástí veřejného života za rok 2022.

3.3.2023 - aktualizováno 16.3.2023 14:03:27 | přečteno 226x | skulinova@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

Od 6. 3. 2023 do 31. 3. 2023 budou upraveny úřední hodiny živnostenského úřadu

DSC 7536

Dovolujeme si Vás informovat o upravených úředních hodinách živnostenského úřadu od 6. 3. 2023 do 31. 3. 2023 z provozních důvodů.

Pondělí: 8:00 – 12:00  a 13:00 – 17:00

Úterý: 8:00 – 14:00

Středa: 8:00 – 12:00  a 13:00 – 17:00

Čtvrtek: 8:00 – 14:00

Pátek: 8:00 – 11:00,  11:00 – 13:00 po předchozí telefonické domluvě


Děkujeme za pochopení.

6.3.2023 9:30:47 | přečteno 51x | konecna@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

Svoz odpadu během velikonočních svátků 2023

popelnice
2.3.2023 12:33:29 | přečteno 521x | drbusek@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita
 
 

AKTUALITY ZE SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA

DJI 0029

Ač se most mezi Kozmicemi a Jilešovicemi zdá téměř dokončen a někteří z Vás ho začínají využívat, není tomu tak, a proto Vás chci požádat o dodržování přechodného dopravního značení. Jak jistě víte, za mostem v Kozmicích již několikrát prováděla kontrolu i policie. Práce na mostním objektu jsou v současné době přerušeny z důvodu úpravy projektové dokumentace navazujícího stavebního objektu, jehož součástí jsou i tzv. předpolí mostu. Tato úprava se dělá za účelem zajištění širšího dopravního pásu na kozmické straně mostu a tím zajištění plynulejší dopravy po otevření. Očekávané zahájení prací na tomto objektu bylo v polovině února. S dokončením obou stavebních objektů je počítáno k 30. června 2023. Od začátku roku nám přálo počasí a tak zdárně pokračujeme v realizaci stavebních prací jak na nedokončených, tak i posledních nových stavebních objektech. Naši rekapitulaci začneme na nově zahájeném stavební objektu bezpečnostního přelivu – přemostění, kde bylo provedeno bourání původní konstrukce a po provedení výkopových prací byly zahájeny práce na železobetonových konstrukcích. Dále pokračují práce na úpravě a zkapacitnění stávajícího koryta potoka Vařešinky. Souběžně pokračují práce i na realizaci dvou nových propustků v horním úseku potoka. Nově byly zahájeny práce také na stavebním objektu polní cesty, který se nachází v kozmické části a kopíruje trasu nové cyklostezky vedoucí po čelní hrázi. Tento objekt dotváří celkovou koncepci dopravní obsluhy lokality „Osikovec“ v celkové délce 435 m. V kozmické části pokračují dokončovací práce na rekonstrukci mostu přes řeku Opavu a na něj přímo navazující úprava komunikace Jilešovice - Kozmice. V následujících týdnech budou zahájeny práce i na dokončení zbývajících stavebních objektech. Závěrem bych Vás opět všechny rád požádal o dodržování přechodného dopravního značení, kdy zejména v kozmické části stavby, ale také na Celní ulici, dochází k nebezpečným situacím zejména z důvodu neukázněných řidičů. Postup prací je i nadále zaznamenáván pomocí dronu a záběry z něj jsou zveřejňovány na www.hlucin.cz. Petr Vojtíšek, Gardenline s.r.o.

11.8.2020 - aktualizováno 28.2.2023 7:27:22 | přečteno 11202x | skulinova@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

Využívejte rezervační systém, vyhnete se nejen frontám

výměna ŘP

Na odboru dopravy Městského úřadu Hlučín se v těchto dnech začínají opět vytvářet velké fronty klientů, kteří si zde vyřizují výměnu řidičského průkazu. Žádáme proto občany, aby zvážili, zda je nutno vyměnit řidičský průkaz s velkým předstihem, a aby více využívali rezervační systém, který jim umožní přes webové stránky města objednat termín na vyřízení požadovaného úkonu. Vyhnete se tak nejen zbytečnému čekání na chodbách úřadu, ale také riziku, že v daný den bude kapacita systému vyčerpána a na vás se vůbec nedostane.


17.1.2023 14:50:37 - aktualizováno 17.1.2023 14:53:47 | přečteno 237x | skulinova@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 

NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘÁD JE POTŘEBA ÚŘADU OZNÁMIT

napojení kanalizace

S ohledem na probíhají odkanalizování městských částí Hlučína - Bobrovníků a Darkoviček upozorňujeme občany na povinnost oznámení záměru stavebnímu úřadu ohledně změny likvidace splaškových vod z objektu, z důvodu napojení na veřejný kanalizační řád. 

25.8.2022 11:00:12 | přečteno 785x | skulinova@hlucin | Celý článek
Štítky: slider , aktualita , sdílení_fb_tw
 
 
load