Aktuality

DEMOLICE HOSPODY ZAHÁJENA
07.07.2023

DEMOLICE HOSPODY ZAHÁJENA

Z důvodu havarijního stavu objektu bývalé restaurace v Darkovičkách bylo Radou města Hlučína rozhodnuto o jeho odstranění. Na základě projektové dokumentace byla v polovině června tohoto roku demolice zahájena. Prašné a hlučné práce na odstranění samotné budovy, která bude oplocena, budou zahájeny 12. července. Práce ovlivní průchod i průjezdnost ulicí Jandova v dotčené části, kde bude umístěn semafor pro regulaci bezpečné dopravy. Aktuální zastávka autobusu je po dobu realizace posunuta o 160 metrů dál, směrem k obchodu. Případné další změny dopravní obsluhy v dané lokalitě sledujte na informačních kanálech dopravce. Omlouváme se za zvýšenou hlučnost, prašnost i nezbytné dopravní omezení.

OMEZENÍ PROVOZU POŠTY PARTNER V DARKOVIČKÁCH
05.07.2023

OMEZENÍ PROVOZU POŠTY PARTNER V DARKOVIČKÁCH

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny 748 02 Darkovičky, Nový svět 302/2, Darkovičky. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen ve dnech 11. 7. 2023 a 25. 7. 2023 z provozních důvodů a to na dobu od 9:30 do 12:30, v odpoledních hodinách bude pobočka uzavřena.

PRVNÍ ETAPA SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA  DOKONČENA
04.07.2023

PRVNÍ ETAPA SANACE HLUČÍNSKÉHO JEZERA DOKONČENA

Koncem června byla dokončena první etapa projektu „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. Cílem první etapy je zajištění protipovodňové ochrany, vyčlenění lokality z aktivní zóny záplavového území, a tím umožnění dalšího rozvoje této lokality, rekonstrukce funkčních objektů Hlučínského jezera a jejich dimenzování na bezpečné převedení průtoku, revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku, odstranění starých ekologických škod a obnova přirozeného vodního režimu. Pro druhou etapu nyní město Hlučín připravuje podklady. V rámci projektu se již podařilo realizovat veškeré vodohospodářské stavby, navýšit hráze na řece Opavě nad stoletou vodu, upravit břehy a vybudovat nové funkční objekty na Hlučínském jezeře nebo vystavět dvě lávky pro cyklisty a pěší přes potok Juliánka a přes řeku Opavu,” uvedl starosta Pavel Paschek. Těžbou štěrkopísku došlo v minulosti v okolí Hlučínského jezera k devastaci přírody a krajiny. Byl přeložen a narovnán původně přírodně meandrující tok řeky Opavy. Ovlivnění režimu spodních vod mělo negativní dopad na okolní zdroje vody. Byly zlikvidovány vzrostlé stromy, louky a tůně, které sloužily jako úkryt pro zvěř a ptactvo. Nositelem projektu je Město Hlučín, podílí se na něm také obce Kozmice, Dobroslavice, Jilešovice a Děhylov, Povodí Odry, s. p., Správa silnic Moravskoslezského kraje a Moravskoslezský kraj. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě i realizaci podíleli a nadále podílí. Připravovaná 2. etapa má za cíl obnovu zničených a poškozených komunikací, obnovu narušené a zničené infrastruktury, vybudování chybějící dopravní a technické infrastruktury, obnovu krajiny a zeleně a využití řešeného území pro rekreační účely. 

Nositel projektu: Město Hlučín
Investor: Ministerstvo financí ČR
Garant projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Vynaložené náklady: 789 292 035,41 korun včetně DPH

VĚRA BEDRUNKOVÁ OSOBNOSTÍ ROKU 2022
03.07.2023

VĚRA BEDRUNKOVÁ OSOBNOSTÍ ROKU 2022

Dovolte nám představit výrazné osobnosti a reprezentanty města Hlučína za rok 2022, kteří byli vyhodnoceni členy rady města Hlučína, na základě 29 podaných návrhů a vyjádření odborných komisí města. Pro oblast kulturní bylo podáno 9 návrhů, v oblasti sportu 16 návrhů a 4 nominace na osobnost města.

INFORMACE K ZŠ A MŠ HLUČÍN - BOBROVNÍKY
03.07.2023

INFORMACE K ZŠ A MŠ HLUČÍN - BOBROVNÍKY

Dne 30. června 2023 se uskutečnila schůzka s rodiči, pedagogy, budoucím ředitelem a vedením města na téma organizace školního roku 2023/2024. Cílem schůzky bylo podat informace o aktuálním i budoucím dění v bobrovnické mateřské i základní škole.Setkání svolala a zahájila místostarostka města Mgr. Petra Řezáčová, kde uvedla na pravou míru práva a povinnosti zřizovatele a ředitele školy a vysvětlila úlohu a postavení školské rady. Objasnila a vyvrátila mylné informace, které se šířily mezi rodiči, neboť nebyla dostatečná informovanost ze strany školy. Pro upřesnění uvádíme, že záměrem města není zrušení ZŠ a MŠ Bobrovníky, ale naopak je prioritou města kvalitní vzdělávání dětí, žáků a nalezení nejlepšího efektivního řešení pro budoucnost bobrovnické mateřské a základní školy. Následně byl rodičům oficiálně představen nastupující ředitele Mgr. Zdeněk Ševčík, který je zároveň ředitelem ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín. Ten povede bobrovnickou školu od 1. září 2023 na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele po řádném konkurzu. Ředitel Ševčík představil své vize, které plánuje od 1. září 2023 a to včetně personálního složení v jednotlivých třídách, personálních změn v předškolním vzdělávání, které jsou žádoucí s ohledem na řádné vzdělávání v souladu se školskou legislativou. Jeho cílem je také tvorba nového školského vzdělávacího programu a prodloužení provozní doby ve školní družině a v mateřské škole. Původně navržená zástupkyně ředitele do školy nenastoupí, pozice zástupce je v řešení. Příští setkání s rodiči bude svoláno ředitelem školy v přípravném týdnu (28. srpna – 1. září 2023), kdy budou rodiče informováni o konkrétní podobě nového školního roku.„Děkujeme všem, kdo se setkání zúčastnili a věříme, že se díky otevřené vzájemné komunikaci podaří zajistit klidný průběh školního roku ke spokojenosti rodičů, ale hlavně dětí,“ uvedla místostarostka Petra Řezáčová.
DOČASNÁ ZMĚNA PARKOVÁNÍ U POLIKLINIKY
03.07.2023

DOČASNÁ ZMĚNA PARKOVÁNÍ U POLIKLINIKY

Od 15. 7. do 15. 11. 2023 budou realizovány stavební práce na nové autobusové zastávce naproti polikliniky v Hlučíně. V rámci stavby bude do 30. 9. 2023 uzavřen jeden jízdní pruh na ulici Čs. armády a doprava bude řízena semaforem. Omezeno bude i parkování před poliklinikou, kdy nebude možné vyjíždět z parkoviště na ulici Čs. armády. Náhradní parkování bude v termínu od 17. 7. 2023 do 27. 8. 2023 zajištěno na parkovišti Odborného učiliště a Praktické školy, Hlučín (za jeho budovou). Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Seniorfest na Hlučínsku bude mít druhý ročník
02.07.2023

Seniorfest na Hlučínsku bude mít druhý ročník

V úterý 4. července 2023 od 15 hodin se na prostranství fotbalového hřiště v Závadě bude konat „2. Seniorfest na Hlučínsku“ s podtitulem „Senioři na Hlučínsku se baví“, a to v předvečer Obecních slavností, které jsou pro místní dlouholetou tradicí.Festival kultury a hlučínských řemesel je opět tady
01.07.2023

Festival kultury a hlučínských řemesel je opět tady

Festival kultury a hlučínských řemesel se koná 2. července 2023 od 14:00 hodin na Mírovém náměstí v Hlučíně. Těšit se můžete na folklorní soubory a kapely z Hlučínska a na jarmark regionálních výrobků a řemesel.

OD ČERVENCE BUDE POBOČKA FINANČNÍHO ÚŘADU ZRUŠENA
30.06.2023

OD ČERVENCE BUDE POBOČKA FINANČNÍHO ÚŘADU ZRUŠENA

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že Územní pracoviště v Hlučíně bude od 1. července 2023 zrušeno. Občanům Hlučína a okolních obcí nabídne finanční úřad rozšířené služby včetně výjezdů do obcí v období tzv. daňových kampaní.

novější1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 132 starší
load