Právní předpisy obce

 Ev. č.
 Název vyhlášky
 1. měnící předpis
2. měnící předpis        
 1/2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  
 3/2021Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  
 3/2020Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  
 2/2020Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místních poplatcích ve městě Hlučíně  
 4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Hlučínem


 
 3/2019Nařízení č. 3/2019, kterým se vymezuje oblast města Hlučína, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

ikona souboruCeník

 
 2/2018Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Hlučína a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území města Hlučína   
 1/2018Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcík zajištění veřejného pořádku   
 1/2017Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o regulaci provozování hazardních her na území města Hlučína  
 5/2016Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  
 4/2016Nařízení města Hlučína č. 4/2016, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov  
 2/2016    
 1/2016 Nařízení č. 1/2016 kterým se stanovuje zákaz pochůzkového a podomního prodeje    
 2/2013 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlučínem Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hlučínem ze dne 19.09.2013
 1/2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o spalování suchého rostlinného materiálu    
 8/2012 Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 10/1998 (původní označení č. 32/1998), o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“, ve znění obecně závazné vyhlášky 3/2009, a obecně závazná vyhláška č. 8/2000 (původní označení č. 48/2000), o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“, ve znění obecně závazné vyhlášky 3/2009    

 5/2012

 7/2012

Obecně závazná vyhlška č. 5/2012 požární řád města Hlučína Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Požární řád města Hlučína  
 1/2011 Obecně  závazná vyhláška č. 1/2011 k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně    
 6/2009 Nařízení č. 6/2009, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí    
 2/2006


 8/2004


15/2004


 1/2001


    
    
13/1997


load