Doručování zásilek osobám s údajem o místě trvalého pobytu na ohlašovně Městského úřadu Hlučín

Upozorňujeme občany, kterým byl rozhodnutím Městského úřadu v Hlučíně zrušen údaj o místě trvalého pobytu a jejichž novým místem trvalého pobytu se stala ohlašovna,  tj.  Hlučín, Mírové náměstí 24/23,  že Město Hlučín nepřebírá žádnou korespondenci pro tyto občany. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

 Doručování své korespondence musí tito občané řešit přímo s Českou poštou s. p., případně s odesílateli (např. pojišťovny, banky, mobilní operátoři, atd.), popřípadě mají možnost podle § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o evidenci obyvatel), na svou žádost zavést adresu pro doručování písemností. V tomto případě bude v informačním systému evidence obyvatel  kromě údaje o místě trvalého pobytu také  veden údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti. Doručovací adresa může být evidována jen tehdy, pokud si o ni občan požádá na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.

Občan si může rovněž zřídit na pracovišti CZECH POINT datovou schránku, do které mu bude doručováno elektronicky.

Vytvořeno 7.10.2009 | přečteno 3765x
load