Dotace pro vlastníky kulturních památek !!!

Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Hlučín, mohou podávat žádosti o dotace (http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429) z programu Ministerstva kultury Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Termín podání žádosti včetně všech povinných příloh je do 31. 10. 2015. Žádosti a podněty předkládejte kontaktní osobě, kterou je Mgr. J. Michna, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování a památkové péče, kanc. B 104, nejlépe v pondělí a středy od 8:00 do 17:00 hod. Nejzásadnější je mít na každou akci závazné stanovisko orgánu státní památkové péče a případné povolení stavebního úřadu. Pokud tyto podklady nemáte vyřízené a nestihnete je obstarat do konce října  letošního roku, ale máte záměr kulturní památku opravit, je ve Vašem zájmu vyřídit si tato povolení co nejdříve, aby se dala uplatnit v rámci žádosti v příštích letech.

 

Mgr. Jaroslav Michna

referent památkové péče

Vytvořeno 8.12.2011 | přečteno 1332x
load