Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí mimo Městskou památkovu zónu Hlučín mohou vždy v termínu do 28. 2. podávat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu kulturní památky. Kompletně vyplněnou žádost, včetně všech příloh podávejte přímo kontaktní osobě, Mgr. Jaroslav Michna, kanc. B 104. Formulář žádosti a seznam povinných příloh naleznete na www.mkcr.cz v oddílu dotace: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

Vytvořeno 20.2.2014 | přečteno 1032x
load