Založení města Hlučína

Nejstarší dějiny města je třeba hledat na listinách o hradu Landeku...

Nejstarší dějiny města je třeba hledat na listinách o hradu Landeku, neboť naše město v těchto nejstarších dobách k tomuto hradu náleželo. Předpokládá se, že zakládací listinu vydal český král Přemysl Otakar II. K založení města Hlučína došlo pravděpodobně v roce 1256, kdy český král přijel na Opavsko aby se zúčastnil v Opavě obecního sněmu, na kterém se mino jiné též řešily pohraniční spory mezi Moravou a knížectvím opolským. Spory o rozsáhlé lesy a vesnice jež existovaly mnoho let, a proto se hledaly cesty, jek vyřešit tento pohraniční spor mírovou cestou. Král se zdržel na Opavsku v měsíci červnu a červenci roku 1256 a této královy přítomnosti bylo jistě využito k vydání zakládací listiny města. Protože tato listina se nedochovala, nemůžeme říci o jeho založení nic bližšího.
Nejstarší dochovaná listina je z 28. ledna 1303, která jasně dává najevo že Hlučín je městem, že má svého fojta, právo vlastní a řemeslníky. V této listině landecký pán, pán našeho města Siegfrid (Žibřid) Baruch potvrzuje městu vlastnictví pastvin při řece Opavici, zvaných "Granysyna = Hraničina", které již dříve král Přemysl Otakar II. městu daroval.


Použitá literatura:
(Wanderburg, U.: Historie města Hlučína I.)
Vytvořeno 30.5.2006 | přečteno 9180x
load