Zdroje rizik

Pro odpovídající přípravu na řešní krizových situací je nutné znát hrozby v teritoriu, které mohou způsobit krizovou situaci.Hrozbou se rozumí jev s možností ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí.
 
Konkrétně pro správní obvod ORP Hlučín byly jako nejpravděpodobnější vytipovány následující hrozby:
  • přirozená povodeň
  • sněhová kalamita
  • epidemie - hromadné nákazy osob (pandemie chřipky)
  • epizootie - hromadné nákazy zvířat (chřipka ptáků)
  • únik nebezpečné chemické látky
  • narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně
  • narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
  • narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu (dlouhotrvající vedro a sucho)
  • větrná bouře
  • nekontrolovatelný výstup důlních plynů na povrch.

Pro jednotlivé hrozby jsou zpracovány plány a postupy řešení.

Vytvořeno 8.11.2013 | přečteno 1095x
load