Kam s odpady v Hlučíně

Město Hlučín v rámci systému nakládání s komunálními odpady, odpady třídí, aby mohly být v maximální míře dále využívány.

Do kontejnerů na plasty (žlutá barva) a do pytlů patří nejen PET láhve. Lze sem vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren, ale i nápojové kartony a drobné kovové odpady. Na druhé straně sem v žádném případě nepatří novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku na Vašem kontejneru.

Do kontejnerů na sklo (bílá nebo zelená barva) můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy i tabulové sklo. Pozor! Do kontejneru na bílé sklo, vhazujte pouze čiré sklo, sklenice apod. Vhodíte-li barevné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Do kontejnerů na papír (modrá barva) můžete ukládat veškerý neznečištěný papír. Patří sem noviny, časopisy, kartony a jakýkoliv ostatní papírový odpad, který není znečištěn např. jídlem, mastnotou či nebezpečnými látkami.

Do kontejnerů na elektroodpad (červená barva) lze vhazovat veškerý drobný elektroodpad.

Do zelených nádob na potravinářské oleje můžeme vhazovat použitý potravinářský olej a tuk a to vždy v uzavřených PVC obalech a PET lahvích

Veškerý velkoobjemový, nebezpečný odpad a elektroodpad (např.motorové, převodové a mazací oleje, akumulátory, zářivky, zbytky barev, lepidel a veškeré elektrozařízení) patří do sběrného  dvoru TS Hlučín, na ulici Markvartovická: http://www.tshlucin.cz/sberny-dvur.html
tel: 595043591.
Elektroodpad je třeba v maximální míře odevzdávat nepoškozený, likvidace takového odpadu je pro město zdarma.
Otevírací doba:
Po-Pá: 8,00-18,00
So:  8,00-15,00

Papír a železné i neželezné kovy lze odevzdat ve Sběrných surovinách – RITSCHNY Kovošrot na ulici Ostravská (u Dřevařských závodů).
tel:. 724890347
Otevírací doba:
Po: 8 – 12,00 12,30 – 15,00
Út –Pá: 8 – 12,00 12,30 – 16,15
So: 9 – 12,00 (vždy 2.a 4.sobota v měsíci)

Pneumatiky lze bezplatně odevzdat v nejbližším autoservisu, pneuservisu či jiném místě prodeje pneumatik bez ohledu na to, kde jste předtím danou pneumatiku koupili. Od počátku roku 2021 se pak zpětný odběr pneumatik řídí zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Sběrné dvory již pneumatiky nemusí zdarma přijímat. V Hlučíně je můžete odevzdat např. v Autocentru PIERAN nebo v Pneu OK na ul. Markvartovické.
Vytvořeno 3.8.2011 - aktualizováno 8.6.2022 9:07:47 | přečteno 2901x | sona.praskova
load