Životní prostředí - informace

Harmonogram svozu plastů, nápojových kartonů a drobných kovových odpadů na III. a IV. čtvrtletí roku 2023

Mapka svoz plastů
15.6.2009 - aktualizováno 22.3.2023 12:25:58 | přečteno 10594x | drbusek@hlucin | Celý článek
 

Mobilní svoz velkých kusů na jaře 2023

kovový odpad

Jarní mobilní svoz velkoobjemového odpadu bude letos probíhat od 13. 3. do 5. 4. 


V dubnu r. 2023 dojde v Darkovičkách a Bobrovníkách k pilotnímu projektu systému sběru velkoobjemového odpadu, tzv. velkých kusů. Kontejnery budou v místních částech města přistaveny na třech místech vždy po jednom dni, a to od 10:00 do 17:30 hod. Na odběr odpadu bude dohlíženo zaměstnanci TS Hlučín tak, aby nedocházelo k ukládání nežádoucího odpadu do kontejnerů. Mobilní svoz není určen pro odpad, který se běžně odevzdává do kontejnerů umístěných v tzv. kontejnerových hnízdech. Jedná se o odpad, na který kontejner není nebo se do těchto kontejnerů nevejde.

Nebude odebírán následující odpad: pneumatiky, ořezy a bioodpad, nebezpečné látky (motorové oleje, eternit, lepenka..), suť a odpad ze staveb, léky, autodíly, autovraky.

Ke změně bylo přistoupeno z důvodu požadavku na zvýšení poměru tříděného odpadu ve městě. Pokud se tato změna ujme, bude systém na podzim zaveden na území celého města. Tento systém svozu odpadu doplňuje systém ukládání odpadu na městském sběrném dvoře, který je občanům města otevřen bez omezení.


30.1.2023 14:30:54 - aktualizováno 21.3.2023 14:29:06 | přečteno 1529x | drbusek@hlucin | Celý článek
 

Svoz bioodpadů v roce 2023

22.3.2023 13:16:44 | přečteno 385x | drbusek@hlucin | Celý článek
 

Kam s odpady v Hlučíně

3.8.2011 - aktualizováno 8.6.2022 9:07:47 | přečteno 4006x | sona.praskova | Celý článek
 

Jak správně topit a ušetřit

ikona souboruJak správně topit a ušetřit.pdf

Od 1. září 2024 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3. emisní třídy

11.10.2021 10:55:16 | přečteno 466x | drbusek@hlucin | Celý článek
 

Svoz BIOodpadů v roce 2022

15.3.2016 | přečteno 9516x | sona.praskova | Celý článek
 

Od října 2021 jsou ve městě Hlučíně rozmístěny nové kontejnery na použitelný textil, obuv a hračky

25.8.2021 16:27:55 - aktualizováno 6.6.2022 10:25:27 | přečteno 796x | drbusek@hlucin | Celý článek
 

Likvidace zeleného odpadu ze zahrádek pro občany Hlučína

Město Hlučín zajišťuje celoročně svým občanům možnost bezplatně zlikvidovat zelený odpad ze zahrádek na dvoře TS Hlučín s.r.o. na ulici Markvartovická

5.3.2013 | přečteno 783x | sona.praskova | Celý článek
 
load