Rozsah a způsob odděleného soustřeďování komunálního odpadu

Zpráva o rozsahu a způsobu odděleného soustřeďování komunálního odpadu ve městě Hlučíně 

V souladu s § 60 odst. 4 Zákona č. 541 /2020 Sb., o odpadech v platném znění, je obec povinna nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému

Vytvořeno 4.4.2022 16:35:51 - aktualizováno 19.4.2023 13:43:45 | přečteno 1601x | drbusek@hlucin
load