Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Životní prostředí

Ovzduší – závazná stanoviska

23.10.2012 | přečteno 1594x | tana | Celý článek
 

Životní prostředí - informace

31.5.2016 | přečteno 24095x | ernest | Celý článek
 

Program zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší

16.11.2021 10:27:50 | přečteno 88x | sona.praskova | Celý článek
 

Publikace Příroda Hlučínska

29.6.2016 10:46:55 | přečteno 1545x | pavel.provaznik | Celý článek
 

Plán odpadového hospodářství města Hlučína

Plán odpadového hospodářství je zpracován v souladu se závaznou částí plánu Moravskoslezského kraje. Tento plán je povinna v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, zpracovat každá obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného nebo více než 1000 t  ostatního odpadu. Účelem plánu je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a povinnostmi ze zákona stanovit výhled pro systém odpadového hospodářství města nejméně na období 5 let (2017 - 2022) a zejména cíle a opatření pro předcházení a omezování odpadů. Celé znění dokumentu: ikona souboruPlán odpadového hospodářství města Hlučína

9.6.2017 12:21:35 | přečteno 1289x | sona.praskova | Celý článek
 

Adaptační strategie na změnu klimatu Hlučín

Adaptační strategie na změnu klimatu je dokument, který na místní úrovni reaguje na předpokládané změny klimatu. Ty jsou na Hlučínsku patrné již dnes, jedná se zejména o výskyt extrémních projevů počasí (dlouhodobé sucho či přívalové deště a následné bleskové povodně). Strategie tyto jevy pojmenovává a reaguje na ně výčtem vhodných opatření, která pomohou extrémní jevy mající negativní vliv na zdraví obyvatel, jejich majetek a přírodní prostředí zmírnit nebo eliminovat. Dokument zpracovala společnost CI2 o.p.s. s výrazným přispěním pracovníků Městského úřadu Hlučín a dalších odborných organizací. Celý text dokumentu.: ikona souboruAdaptační strategie  na změnu klimatu pro město Hlučín 

9.6.2017 12:19:13 | přečteno 1218x | sona.praskova | Celý článek
 

Navigace

Úřad a samospráva

 

* Přímý odkaz na stránky

 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load