Životní prostředí

Rozsah a způsob odděleného soustřeďování komunálního odpadu

Zpráva o rozsahu a způsobu odděleného soustřeďování komunálního odpadu ve městě Hlučíně 

V souladu s § 60 odst. 4 Zákona č. 541 /2020 Sb., o odpadech v platném znění, je obec povinna nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému

4.4.2022 16:35:51 - aktualizováno 19.4.2023 13:43:45 | přečteno 1233x | drbusek@hlucin | Celý článek
 

Ovzduší – závazná stanoviska

23.10.2012 | přečteno 2774x | tana | Celý článek
 

Životní prostředí - informace

31.5.2016 | přečteno 29209x | ernest | Celý článek
 

Program zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší

16.11.2021 10:27:50 | přečteno 1021x | sona.praskova | Celý článek
 

Publikace Příroda Hlučínska

29.6.2016 10:46:55 | přečteno 2214x | pavel.provaznik | Celý článek
 

Adaptační strategie na změnu klimatu Hlučín

Adaptační strategie na změnu klimatu je dokument, který na místní úrovni reaguje na předpokládané změny klimatu. Ty jsou na Hlučínsku patrné již dnes, jedná se zejména o výskyt extrémních projevů počasí (dlouhodobé sucho či přívalové deště a následné bleskové povodně). Strategie tyto jevy pojmenovává a reaguje na ně výčtem vhodných opatření, která pomohou extrémní jevy mající negativní vliv na zdraví obyvatel, jejich majetek a přírodní prostředí zmírnit nebo eliminovat. Dokument zpracovala společnost CI2 o.p.s. s výrazným přispěním pracovníků Městského úřadu Hlučín a dalších odborných organizací. Celý text dokumentu.: ikona souboruAdaptační strategie  na změnu klimatu pro město Hlučín 

9.6.2017 12:19:13 | přečteno 2127x | sona.praskova | Celý článek
 
load