VOLBY do zastupitelstev obcí 2022 - oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

O z n á m e n í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Hlučína

 

Starosta města Hlučína podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e:

 

1. Volby do zastupitelstva města Hlučína se uskuteční

 

v pátek dne 23. září  2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 24. září  2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1

je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní, Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na Valech, Na Krásné vyhlídce, Opavská, Ostravská, Pode Zdí, Promenádní, Průchozí, Růžová, U Bašty, U Cihelny, Úzká, Zámecká a v objektu určeného pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jemuž je přiděleno číslo evidenční 209

ve volebním okrsku č.2

je volební místnost v budově Základní školy dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v  ulicích Dr. Ed. Beneše, Gen. Svobody, Hluboká, K Pile, Komenského,  Na Včelínku, Školní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní

ve volebním okrsku č.3

je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava Seiferta, Okrajová, Přímá, Viléma Balarina

ve volebním okrsku č.4

je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická, Družební, Kosmonautů, Lelkova, Mánesova, Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská, Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č.5

je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Bobrovníkách, Lesní 174/14, Hlučín - Bobrovníky

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích Hrabová a Malánky a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční na katastrálním území Bobrovníky a na katastrálním území Hlučín, jemuž je přiděleno číslo evidenční  26

ve volebním okrsku č.6

je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích 28. října, Ivana Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové, Okružní, Písečná, Vladislava Vančury a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 1-13,15-17,27,28,201-203,206,211,212,217-219,222,224,225,228,230

ve volebním okrsku č.7

je volební místnost v budově Kulturního domu v Hlučíně, Ostravská 124/18, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka, Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovická, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní, Zátiší a v objektech určených pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, jímž je přiděleno číslo evidenční 19-22,89,110,150,154,163,164,169,175,176,185,204,205,207,208,210,213-216,220,221,223,226, 227, 229

ve volebním okrsku č.8

je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu, K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět, Pěkníkova, Pionýrská, Polní, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č.9

je volební místnost v budově Základní školy v Hlučíně - Darkovičkách, Jandova 9/7, Hlučín - Darkovičky

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší, Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č.10

je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní, Vařešinky

ve volebním okrsku č.11

je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích 1. máje, Boženy Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná, Pekařská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č.12

je volební místnost v budově Základní školy Hlučín - Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. armády, Hornická, Pavla Strádala, Ve Statku

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve dnech voleb do zastupitelstva obce okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

 

 

V Hlučíně dne 08.08.2022   Mgr. Pavel  Paschek


Vytvořeno 15.9.2022 9:41:17 | přečteno 1438x | lydie.kucharova
load