Územní studie Sídelní zeleně Hlučín

Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení strategií a plánování (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") pořídil, v souladu s § 30 odst. 2) stavebního zákona na základě podnětu - usnesení Rady města Hlučína č. 48/9f ze dne 15.8.2016 Územní studii sídlení zeleně Hlučín.

Pořizovatel na základě § 30 odst. 5) a § 25 stavebního zákona schválil 21.7.2021 možnost využití této územní studie, která bude dle § 25 stavebního zákona sloužit
jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn a pro rozhodování v území.

V souladu s § 166 odst. 3 stavebního zákona je do územní studie možné nahlížet na těchto stránkách a na níže uvedených místech:

- na městském úřadě Hlučín, Mírové náměstí 23, Hlučín
- u pořizovatele a na stavebním úřadě v Hlučíně, odbor výstavby, Mírové náměstí 23, Hlučín
- na krajském úřadě Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, Ostrava

Územní studie sídelní zeleně Hlučín

Územní studie sídelní zeleně je strategický a koncepční dokument rozvoje ploch zeleně sídla, který eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídlech a jeho ekologické stability. Studie kategorizuje veškeré plochy zeleně v sídle dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality. Na základě rozboru zeleně sídla studie doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie, dělí plochy do intenzivních tříd údržby, stanovuje rámcové zásady rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci rekonstrukce, realizace a dalších úprav zeleně. Studie je odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost města i pro správu (ochranu a údržbu) zeleně na jejím území.
Zpracovatelem je autorizovaná osoba v oboru „krajinářská architektura“ Ing. Petr Ondruška.

ikona souboruSchválení možnosti využití, ikona souboruRegistrační list

1 Textová část
ikona souboruÚSSZ HLUČÍN - ZHODNOCENÍ STAVU SÍDELNÍ ZELENĚ
ikona souboruÚSSZ HLUČÍN - NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

2 Tabulková část
ikona souboruÚSSZ HLUČÍN - ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ ZELENĚ A NÁVRHY OPATŘENÍ,ikona souboru LEGENDA
ikona souboruÚSSZ HLUČÍN - NÁVRH NOVÝCH PLOCH ZELENĚ

3 Výkresová část

Analytická část
ikona souboruA.1 Prostorové vztahy 1 : 50 000
ikona souboruA.2 Schéma urbanistické struktury a sídelní zeleně 1 : 12 000
ikona souboruA.3 Přehled zeleně podle typu 1 : 12 000
ikona souboruA.4 Plochy zeleně členěné podle přístupnosti 1 : 12 000
ikona souboruA.5 Vlastnictví a spoluvlastnictví pozemků města Hlučína - plochy
veřejné a omezeně přístupné zeleně 1 : 12 00
0
ikona souboruA.6.1 Zastoupení typů zeleně v zájmovém území (FKJZ) 1 : 5 000
ikona souboruA.6.2 Zastoupení typů zeleně v zájmovém území (FKJZ) 1 : 5 000
ikona souboruA.6.3 Zastoupení typů zeleně v zájmovém území (FKJZ) 1 : 5 000

Návrhová část
ikona souboruB.1.1 Návrh systému sídelní zeleně 1 : 5 000
ikona souboruB.1.2 Návrh systému sídelní zeleně 1 : 5 000
ikona souboruB.1.3 Návrh systému sídelní zeleně 1 : 5 000
ikona souboruB.2.1 Návrh etapizace tvorby a obnovy sídelní zeleně 1 : 5 000
ikona souboruB.2.2 Návrh etapizace tvorby a obnovy sídelní zeleně 1 : 5 000
ikona souboruB.2.3 Návrh etapizace tvorby a obnovy sídelní zeleně 1 : 5 000

Vytvořeno 21.7.2021 16:05:57 | přečteno 545x | jan.richter
load