Územní studie


Územní studie Sídelní zeleně Hlučín

21.7.2021 16:05:57 | přečteno 413x | jan.richter | Celý článek
 

Územní studie Závada - lokalita Z13

6.11.2019 14:42:04 | přečteno 352x | jan.richter | Celý článek
 

Územní studie Hlučín - Darkovičky US1

6.11.2019 14:42:12 | přečteno 1080x | jan.richter | Celý článek
 

Územní studie Kozmice - lokalita Z19

6.11.2019 14:42:22 | přečteno 574x | jan.richter | Celý článek
 

Změna územní studie HLUČÍN BOBROVNÍKY - STŘED

26.1.2018 14:10:01 | přečteno 1548x | jan.richter | Celý článek
 

Územní studie Kozmice - lokalita Z23

18.10.2017 10:55:36 | přečteno 821x | jan.richter | Celý článek
 

Územní studie Děhylov - lokalita Z13

13.7.2016 11:59:20 | přečteno 1718x | jan.richter | Celý článek
 

Územní studie Darkovice - Na Rozhraní

Cílem studie je návrh využití ploch pro individuální bydlení v dané lokalitě, včetně vjezdů na pozemky a řešení technické infrastruktury. Územní studie respektuje stávající limity v území přírodního i technického charakteru (reliéf terénu, vzrostlé stromy, ochranná pásma inţenýrských sítí, apod.).

11.9.2013 | přečteno 835x | Celý článek
 
Vytvořeno 31.5.2016 | přečteno 3397x | tana
load