Architektonické soutěže

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U KOSTELA SV. JANA KŘITELE A ZÁMKU V HLUČÍNĚ

VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

Město Hlučín vyhlásilo 29.12.2021  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů architektonicko krajinářskou soutěž na zpracování  návrhu na řešení území v okolí kostela sv. Jana Křtitele, zámku, fary a farské zahrady v Hlučíně. Dne 31.5.2022 proběhlo hodnotící zasedání poroty. Vyhlašovatel nyní představuje výsledky této soutěže.

2.9.2022 16:29:20 | přečteno 2442x | jan.richter | Celý článek
 

VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA REVITALIZACI VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA

Město Hlučín vyhlásilo dne 20.12.2016 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů otevřenou, projektovou, jednofázovou architektonicko – urbanistickou soutěž na zpracování návrhu revitalizace veřejného prostranství v okolí Červeného kostela v Hlučíně. Dne 23.2.2017 proběhlo hodnotící zasedání poroty. Vyhlašovatel nyní představuje výsledky této soutěže.

8.3.2017 10:41:38 | přečteno 2202x | jan.richter | Celý článek
 
Vytvořeno 15.12.2016 13:20:40 | přečteno 1992x | jan.richter
load