Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
27.3.2023-29.3.2023 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 74801 Hlučín) o uložení doporučených zásilek ČESKÁ POŠTA Hlučín, s.p. Oznámení
27.3.2023-27.3.2026 ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTA HLUČÍNA - pronajmout část neb. prostor č.p. 1915 v k.ú. Hlučín - provozování bufetu Město Hlučín Záměr
27.3.2023-12.4.2023 VV - MONITOROVACÍ KALENDÁŘ - KOUPACÍ SEZÓNA 2023 - JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Město Hlučín Veřejná vyhláška
24.3.2023-13.4.2023 Pozvánka na úvodní jednání - zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Darkovičky a části k. ú. Hlučín Město Hlučín Oznámení
24.3.2023-20.4.2023 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Darkovičky a části k. ú. Hlučín Město Hlučín Oznámení
21.3.2023-6.4.2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - MK Jilemnického, V. Vančury, I. Olbrachta, M. Majerové Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
20.3.2023-5.4.2023 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Vytvoření biotopu a revitalizace vodního toku Bečva Městský úřad Hlučín Oznámení
15.3.2023-1.5.2023 Závěrečný účet SOMH 2022 Městský úřad Hlučín Oznámení
15.3.2023-1.5.2023 Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Hlučínska za rok 2022 Městský úřad Hlučín Oznámení
1.3.2023-31.3.2023 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu OOP - místní úprava provozu na pozemních komunikacích - Dlouhoveská Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
28.2.2023-30.3.2023 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu OOP - místní úprava provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
23.2.2023-2.1.2024 UZSVM - Metodický materiál seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků Krajský úřad Informace
22.2.2023-17.4.2023 Zveřejnění záměru - pronajmout poz. parc.č. 47 v k.ú. Hlučín a nebyt. prostory budovy čp. 19 - prostory bývalé restaurace Hlučínská pivnice Město Hlučín Záměr
22.2.2023-22.2.2030 Zveřejnění záměru - směnit část poz. parc.č. 1608/51 v k.ú. Hlučín za část poz. parc.č. 1706/2 v k.ú. Hlučín - Přemístění autob. zastávky na ul. Čs.armády Město Hlučín Záměr
22.2.2023-3.4.2023 Městská policie Hlučín - pracovní místo STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE Město Hlučín Oznámení
20.2.2023-20.2.2030 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Krajský úřad Informace
15.2.2023-30.3.2023 Usnesení - Elektronická dražba č.j. 139EX 00470/20-158 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
13.2.2023-13.2.2030 Zveřejnění záměru - změnit nájemní smlouvu č. 2021/1/000094/SML-5-17/2021/Pa-2021 Město Hlučín Záměr
13.2.2023-13.2.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část poz. parc. č. 2950/2 v k. ú. Hlučín - umístění reklamního banneru Město Hlučín Záměr
13.2.2023-13.2.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část poz. p. č. 1300/5 v k. ú. Hlučín - umístění prodejního stánku Město Hlučín Záměr
13.2.2023-13.2.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část nebyt. prostor v bud. čp. 394 v Hlučíně Bobrovníky - Pošta Partner Město Hlučín Záměr
24.1.2023-24.1.2030 Zveřejnění záměru - směnit pozemek parc. č. 6 garáž za pozemky parc. č. 736/1 a 736/2 vše v k. ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
16.12.2022-31.3.2023 VaK Hlučín - Cena vodného a stočného pro rok 2023 Město Hlučín Informace
30.11.2022-30.11.2030 Oznámení k střednědobým výhledům rozpočtů a rozpočtům příspěvkových organizací města Hlučína Městský úřad Hlučín Oznámení
29.11.2022-29.11.2030 Oznámení SOMH Městský úřad Hlučín Oznámení
23.11.2022-23.11.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část poz. parc. č. 3071/200 v k.ú. Hlučín o výměře 144 m2 pro zahradkářské účely Město Hlučín Záměr
23.11.2022-23.11.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část pozemku parc. č. 2088/49 a část poz. parc. č. 2088/318 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
25.7.2022-25.7.2030 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 230/3 - geometr. plánem ozn. jako poz. parc. č. 230/7 o výměře 156 m2, v k.ú. Hlučín-Darkovičky Město Hlučín Záměr
5.5.2022-5.5.2030 Město Hlučín - Zveřejnění výsledků kontrol souhrn 2021 Město Hlučín Oznámení
9.3.2022-9.3.2030 Zveřejnění záměru - výpůjčit spolku Dětský ranč Hlučín z.s. část poz. parc. č. 1444/1 a poz. parc. č. 1444/29 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
17.2.2022-17.2.2030 Zveřejnění záměru - směnit část poz. parc. č. 453/2 za poz. parc. č. 453/3 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Oznámení
9.2.2022-9.2.2030 Zveřejnění záměru - úprava výše nájemného lokalita ul. Na Valech v Hlučíně Město Hlučín Záměr
14.1.2022-31.12.2026 SPÚ Opava - Pověření ke vstupu a vjezdu na poz. a k výkonu činnosti - komplexní poz. úpravy v k. ú. Darkovičky a části k. ú. Hlučín Krajský úřad Informace
7.6.2019-7.6.2030 Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva) Město Hlučín Informace
11.4.2019-11.4.2030 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemků parc. č. 3071/105 a 3071/90 ulice Okrajová , Hlučín Město Hlučín Záměr
7.3.2019-7.3.2030 Zásady realizace projektu participativní rozpočet 2019 "JE TO NA VÁS" Město Hlučín Výzva
7.1.2019-10.10.2030 SOH - Oznámení o vyvěšení dokumentů Město Hlučín Oznámení
4.1.2019-31.12.2023 Informace o uzavření VS s obcí Kozmice obecní policie Město Hlučín Smlouva
10.1.2018-10.10.2030 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu města Hlučína Město Hlučín Oznámení
7.1.2015-10.10.2030 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Město Hlučín Informace
11.7.2013-10.10.2030 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Městský úřad Hlučín Informace
Vytvořeno 21.6.2016 5:55:58 | přečteno 794009x | tana
load