Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
20.5.2022-6.6.2022 Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby vodního díla v Ludgeřovicích Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
20.5.2022-10.6.2022 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 10.06.2022 od 08:00 - 13:00 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
19.5.2022-23.5.2022 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek ČESKÁ POŠTA Hlučín, s.p. Oznámení o uložení zásilek
17.5.2022-2.6.2022 Usnesení o přerušení rozhodnutí rozš. kNN Hlučín Darkovičky, U Rybníku 18RD Městský úřad Hlučín Usnesení
16.5.2022-5.9.2022 Zveřejnění záměru - uzavřít dodatek smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SRA-2021/1 - jedná se o pozemky a nebyt. prostor v areálu Hlučínského jezera Město Hlučín Záměr
16.5.2022-5.9.2022 Zveřejnění záměru - uzavřít dodatek ke smlouvě o část pozemku a části nebytových prostor v areálu Hlučínského jezera Město Hlučín Záměr
16.5.2022-1.6.2022 Ztráty a nálezy - KLÍČE OD VOZU Město Hlučín Ztráty a nálezy
13.5.2022-30.5.2022 Vyrozumění, Oznámení a Vyjádření - Rekonstrukce ulice Výstavní v Děhylově Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
13.5.2022-14.6.2022 Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Hlučínska za rok 2021 Město Hlučín Oznámení
6.5.2022-23.5.2022 Veřejná vyhláška - Výzva, Usnesení o ustanovení opatrovníka Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
6.5.2022-27.5.2022 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín - Darkovičky 27.05.2022 od 08:00 - 16:00 ČEZ Distribuce, a.s. Informace
6.5.2022-24.5.2022 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín - Bobrovníky 24.05.2022 od 07:30 - 17:30 ČEZ Distribuce, a.s. Informace
6.5.2022-23.5.2022 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekolog. jednotek na části k.ú. Darkovičky Krajský úřad Oznámení
5.5.2022-23.5.2022 Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 - 2027 Krajský úřad Informace
5.5.2022-6.6.2022 Vyučtování cena vodného a stočného za rok 2021 Město Hlučín Oznámení
5.5.2022-5.5.2030 Město Hlučín - Zveřejnění výsledků kontrol souhrn 2021 Město Hlučín Oznámení
5.5.2022-23.5.2022 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - MK Hornická, MK Souběžná s ul. Čs. armády, MK Severní , sil. II/ 469 - Hlučín , Darkovičky Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
5.5.2022-23.5.2022 Oznámení - zahájení společného řízení - Rekonstrukce komunikace Jasénky ( Kocibenda) Městský úřad Hlučín Oznámení
4.5.2022-4.5.2030 Zveřejnění záměru - prodat stávajícímu nájemci část pozem. parc. č. 3071/132 - geometr. plánem ozn. jako díl b o výměře 115 m2 , v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
4.5.2022-4.5.2030 Zveřejnění záměru - prodat pozemek parc. č. 2944/101 v k. ú. Hlučín společnosti TS Hlučín s.r.o. Město Hlučín Záměr
4.5.2022-2.6.2022 Usnesení - Elektronická dražba č.j. 193 EXD 11/22 Exekutorský úřad Usnesení
3.5.2022-1.6.2022 Závěrečný účet SOMH 2021 Městský úřad Hlučín Oznámení
2.5.2022-7.6.2022 Usnesení - Elektronická dražba č.j.: 90 EXE 13102/2013-11 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
29.4.2022-20.5.2022 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín - Bobrovníky 20.05.2022 od 07:30 - 17:30 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
29.4.2022-20.5.2022 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín - Darkovičky 20.05.2022 od 08:00 - 16:00 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
27.4.2022-20.5.2022 Výběrové řízení č. 5/2022 - Referent odboru investic Město Hlučín Výběrové řízení
20.4.2022-26.5.2022 Finanční úřad - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k náhlednutí hromadný předpisný seznam - Dań z nemovitých věcí na rok 2022 Krajský úřad Veřejná vyhláška
8.4.2022-26.9.2022 Město Hlučín - Usnesení stanovení počtu Zastupitelstva města Hlučína pro volební období 2022-2026 Město Hlučín Usnesení
8.4.2022-24.5.2022 Dražební vyhláška - elektronická dražba č.j. 220 EX 10213/16-152 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
4.4.2022-31.5.2022 Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 3. 2022 č. 256 o prodloužení nouzového stavu Město Hlučín Usnesení
17.3.2022-17.3.2023 Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob KÚ pro MS kraj Opava Krajský úřad Veřejná vyhláška
10.3.2022-10.3.2030 Zveřejnění záměru - bezúplatného převodu pozemků parc. č. 298/2, 299, 306/1, 308 MS kraji Město Hlučín Záměr
9.3.2022-9.3.2030 Zveřejnění záměru - výpůjčit spolku Dětský ranč Hlučín z.s. část poz. parc. č. 1444/1 a poz. parc. č. 1444/29 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
7.3.2022-7.3.2030 Zveřejnění záměru - směnit část poz. parc. č. 2834/7 za poz. parc. č. 2830/1 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
21.2.2022-21.2.2024 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Město Hlučín Oznámení
17.2.2022-17.2.2030 Zveřejnění záměru - směnit část poz. parc. č. 453/2 za poz. parc. č. 453/3 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Oznámení
9.2.2022-9.2.2030 Zveřejnění záměru - úprava výše nájemného lokalita ul. Na Valech v Hlučíně Město Hlučín Záměr
28.1.2022-12.6.2022 ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2022 - výběrové šetření v domácnostech Krajský úřad Oznámení
14.1.2022-31.12.2026 SPÚ Opava - Pověření ke vstupu a vjezdu na poz. a k výkonu činnosti - komplexní poz. úpravy v k. ú. Darkovičky a části k. ú. Hlučín Krajský úřad Informace
8.12.2021-8.12.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout části poz. parc. č. 3071/404 v k.ú. Hlučín o vým. 23 m2 a parc. č. 3088/35 v k. ú . Hlučín o výměře 4 m2 za účelem umístění prodej. stánku Město Hlučín Záměr
6.12.2021-6.12.2030 Oznámení Svazku obcí mikroregionu Hlučínská Město Hlučín Oznámení
25.10.2021-25.10.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout na dobu neurčitou část nebyt. prostoru pro dočasné ukládání zesnulých v obj. čp. 1896, která je součástí poz. parc. č. 3331/14 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
22.9.2021-22.9.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část nebyt. prostor o vým. 22.30 m2 v přízemí bud. čp. 1915 v k.ú. Hlučín za účelem provozu bufetu Město Hlučín Záměr
15.9.2021-1.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021 Město Hlučín Veřejná vyhláška
29.7.2021-29.7.2031 Oznámení k střednědobým výhledům rozpočtů a rozpočtům příspěvkových organizací města Hlučína Město Hlučín Oznámení
14.4.2021-14.4.2030 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 3100/119 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
28.7.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství Praha - Veřejná vyhláška o lesích a o změně a doplnění lesního zákonu Krajský úřad Veřejná vyhláška
6.4.2020-1.1.2023 Opatření obecné povahy Město Hlučín Oznámení
2.9.2019-3.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Město Hlučín Veřejná vyhláška
7.6.2019-7.6.2030 Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva) Město Hlučín Informace
6.5.2019-6.5.2030 Oznámení SOMH Město Hlučín Oznámení
11.4.2019-11.4.2030 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemků parc. č. 3071/105 a 3071/90 ulice Okrajová , Hlučín Město Hlučín Záměr
4.4.2019-31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Město Hlučín Veřejná vyhláška
7.3.2019-7.3.2030 Zásady realizace projektu participativní rozpočet 2019 "JE TO NA VÁS" Město Hlučín Výzva
7.1.2019-10.10.2030 SOH - Oznámení o vyvěšení dokumentů Město Hlučín Oznámení
4.1.2019-31.12.2023 Informace o uzavření VS s obcí Kozmice obecní policie Město Hlučín Smlouva
20.12.2018-31.12.2022 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti orgány sociálně-právní ochraně dětí Město Hlučín Smlouva
20.12.2018-31.12.2022 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy Město Hlučín Smlouva
10.1.2018-10.10.2030 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu města Hlučína Město Hlučín Oznámení
20.12.2017-10.10.2030 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Hlučín Město Hlučín Oznámení
7.1.2015-10.10.2030 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Město Hlučín Informace
11.7.2013-10.10.2030 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Městský úřad Hlučín Informace
Vytvořeno 21.6.2016 5:55:58 | přečteno 656208x | tana
load