Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
11.8.2022-15.8.2022 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek ČESKÁ POŠTA Hlučín, s.p. Oznámení o uložení zásilek
11.8.2022-29.8.2022 Veřejná vyhláška - stanov. místní úpravy provozu na poz. komunikacích - sil. III/4671, MK Krátká, U trati, Střední, Budovatelská v Dolním Benešově Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
11.8.2022-29.8.2022 Oznámení - zahájení společného řízení - Rekonstrukce ulice Výstavní v k.ú. Děhylov Městský úřad Hlučín Oznámení
10.8.2022-19.9.2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Darkovice Městský úřad Hlučín Oznámení
10.8.2022-12.8.2022 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek ČESKÁ POŠTA Hlučín, s.p. Oznámení o uložení zásilek
9.8.2022-25.8.2022 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - sil. I/56, III/46819, MK nám. Cypriána Lelka, Poštovní , 1. máje, Pivovarská v Dolním Benešově Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
8.8.2022-8.9.2022 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekolog. jednotek na části k. ú. Markvartovice Krajský úřad Oznámení
8.8.2022-24.8.2022 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - II/469-ul. Porubská, III/4673-ul. Zemědělská, III/46614-ul. Dobroslavická v obci Plesná Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
8.8.2022-30.8.2022 ČEZ Distribuce. a.s. - přerušení dodávky elektřiny Hlučín 29.08.2022 od 08:0 - 17:00 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
5.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí územní o umístění stavby - Darkovičky, U Rybníku, 18RD, rozš. kNN Hlučín, Darkovičky Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-15.9.2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Hat´ Městský úřad Hlučín Oznámení
4.8.2022-22.8.2022 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - MK Rekreační, Požárnická, K Olšině, Spodní, Lesní v Hlučíně -Bobrovníky Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Bělá Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Bohuslavice Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Darkovice Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Děhylov Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Dobroslavice Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Hať Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - město Hlučín Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Kozmice Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Markvartovice Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Píšť Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Šilheřovice Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Vřesina Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Závada Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
4.8.2022-22.8.2022 Rozhodnutí o odmítnutí registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - obec Šilheřovice Městský úřad Hlučín Rozhodnutí
3.8.2022-19.8.2022 Územní plán Markvartovice - změna č. 5 Město Hlučín Veřejná vyhláška
2.8.2022-18.8.2022 Oznámení - zahájení správního řízení - dodatku č.2 kanaliz. řádu - Kanalizační řád stokové sítě obce Šilheřovice Městský úřad Hlučín Oznámení
2.8.2022-20.9.2022 Usnesení - Elektronická dražba č.j. 220 EX 14937/13-390 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
1.8.2022-17.8.2022 MSK - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Krajský úřad Oznámení
28.7.2022-15.8.2022 Ztráty a nálezy - PÁNSKÝ BATOH A DEŠTNÍK Město Hlučín Ztráty a nálezy
28.7.2022-13.9.2022 Dražební vyhláška - č.j. 139EX 25689/19-081 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
27.7.2022-27.7.2030 Zveřejnění záměru - prodat v k.ú. Hlučín část poz. parc.č. 3100/119 v druhu trvalý travní porost- účel zajištění přístupu a příjezdu k pozemku Město Hlučín Záměr
27.7.2022-27.7.2030 Zveřejnění záměru - vypůjčit Dětskému ranči z.s. v Hlučíně soubor dočasných staveb a movitých věcí Město Hlučín Záměr
25.7.2022-25.7.2030 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 230/3 - geometr. plánem ozn. jako poz. parc. č. 230/7 o výměře 156 m2, v k.ú. Hlučín-Darkovičky Město Hlučín Záměr
22.7.2022-21.9.2022 Usnesení - Elektronická dražba č.j. 024 EX 87/22-62 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
20.7.2022-26.9.2022 Město Hlučín - stanovení počtu zvláštních prostorů pro úpravu hlasovacích lístků pro volby do zastup. obcí konané ve dnech 23. a 24.9.2022 Městský úřad Hlučín Informace
20.7.2022-26.9.2022 Město Hlučín - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastup. obcí konané ve dnech 23. a 24.9.2022 Městský úřad Hlučín Informace
20.7.2022-26.9.2022 Město Hlučín - poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastup. obcí konané ve dnech 23. a 24.9.2022 Městský úřad Hlučín Informace
19.7.2022-19.8.2022 Oznámení - zahájení vodoprávního řízení - Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšt´- II. etapa Městský úřad Hlučín Oznámení
22.6.2022-1.9.2022 Zveřejnění záměru - prodat v k.ú. Bobrovníky poz. p.č. 42/8 a 42/29 Město Hlučín Záměr
20.6.2022-20.6.2030 Oznámení SOMH Město Hlučín Oznámení
24.5.2022-26.9.2022 Volby - SEZNAM OBECNÍCH ÚŘADŮ pro volby do zastupitelstva obcí konané ve dnech 23.-24.9.2022 Město Hlučín Oznámení
24.5.2022-26.9.2022 Volby - Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran pro volby do zastup. obcí konané ve dnech 23.-24.9.2022 Město Hlučín Oznámení
5.5.2022-5.5.2030 Město Hlučín - Zveřejnění výsledků kontrol souhrn 2021 Město Hlučín Oznámení
8.4.2022-26.9.2022 Město Hlučín - Usnesení stanovení počtu Zastupitelstva města Hlučína pro volební období 2022-2026 Město Hlučín Usnesení
17.3.2022-17.3.2023 Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob KÚ pro MS kraj Opava Krajský úřad Veřejná vyhláška
9.3.2022-9.3.2030 Zveřejnění záměru - výpůjčit spolku Dětský ranč Hlučín z.s. část poz. parc. č. 1444/1 a poz. parc. č. 1444/29 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
21.2.2022-21.2.2024 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Město Hlučín Oznámení
17.2.2022-17.2.2030 Zveřejnění záměru - směnit část poz. parc. č. 453/2 za poz. parc. č. 453/3 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Oznámení
9.2.2022-9.2.2030 Zveřejnění záměru - úprava výše nájemného lokalita ul. Na Valech v Hlučíně Město Hlučín Záměr
14.1.2022-31.12.2026 SPÚ Opava - Pověření ke vstupu a vjezdu na poz. a k výkonu činnosti - komplexní poz. úpravy v k. ú. Darkovičky a části k. ú. Hlučín Krajský úřad Informace
8.12.2021-8.12.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout části poz. parc. č. 3071/404 v k.ú. Hlučín o vým. 23 m2 a parc. č. 3088/35 v k. ú . Hlučín o výměře 4 m2 za účelem umístění prodej. stánku Město Hlučín Záměr
22.9.2021-22.9.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část nebyt. prostor o vým. 22.30 m2 v přízemí bud. čp. 1915 v k.ú. Hlučín za účelem provozu bufetu Město Hlučín Záměr
15.9.2021-1.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021 Město Hlučín Veřejná vyhláška
29.7.2021-29.7.2031 Oznámení k střednědobým výhledům rozpočtů a rozpočtům příspěvkových organizací města Hlučína Město Hlučín Oznámení
28.7.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství Praha - Veřejná vyhláška o lesích a o změně a doplnění lesního zákonu Krajský úřad Veřejná vyhláška
6.4.2020-1.1.2023 Opatření obecné povahy Město Hlučín Oznámení
2.9.2019-3.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Město Hlučín Veřejná vyhláška
7.6.2019-7.6.2030 Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva) Město Hlučín Informace
6.5.2019-6.5.2030 Oznámení SOMH Město Hlučín Oznámení
11.4.2019-11.4.2030 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemků parc. č. 3071/105 a 3071/90 ulice Okrajová , Hlučín Město Hlučín Záměr
4.4.2019-31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Město Hlučín Veřejná vyhláška
7.3.2019-7.3.2030 Zásady realizace projektu participativní rozpočet 2019 "JE TO NA VÁS" Město Hlučín Výzva
7.1.2019-10.10.2030 SOH - Oznámení o vyvěšení dokumentů Město Hlučín Oznámení
4.1.2019-31.12.2023 Informace o uzavření VS s obcí Kozmice obecní policie Město Hlučín Smlouva
20.12.2018-31.12.2022 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti orgány sociálně-právní ochraně dětí Město Hlučín Smlouva
20.12.2018-31.12.2022 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy Město Hlučín Smlouva
10.1.2018-10.10.2030 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu města Hlučína Město Hlučín Oznámení
20.12.2017-10.10.2030 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Hlučín Město Hlučín Oznámení
7.1.2015-10.10.2030 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Město Hlučín Informace
11.7.2013-10.10.2030 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Městský úřad Hlučín Informace
Vytvořeno 21.6.2016 5:55:58 | přečteno 686265x | tana
load