Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
1.12.2022-5.12.2022 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín) o uložení doporučených zásilek ČESKÁ POŠTA Hlučín, s.p. Oznámení o uložení zásilek
1.12.2022-19.12.2022 Ztráty a nálezy - DÁMSKÁ ČERNÁ LEDVINKA Město Hlučín Ztráty a nálezy
30.11.2022-30.11.2030 Oznámení k střednědobým výhledům rozpočtů a rozpočtům příspěvkových organizací města Hlučína Městský úřad Hlučín Oznámení
29.11.2022-29.11.2030 Oznámení SOMH Městský úřad Hlučín Oznámení
29.11.2022-29.11.2030 Návrhu rozpočtů PO města Hlučína na rok 2023 a SVR na období let 2024 až 2025 Městský úřad Hlučín Informace
28.11.2022-14.12.2022 MVČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Město Hlučín Oznámení
28.11.2022-28.11.2030 Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Hlučína na rok 2024 - 2028 Městský úřad Hlučín Informace
28.11.2022-28.11.2030 Návrhu rozpočtu města Hlučína na rok 2023 Městský úřad Hlučín Informace
24.11.2022-12.12.2022 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o spojení řízení - Vodoprojekty-JHP s.r.o. a obec Píšť Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
23.11.2022-9.12.2022 Oznámení - zahájení správního řízení - Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci obce Darkovičky Městský úřad Hlučín Oznámení
23.11.2022-20.12.2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska do roku 2026 Město Hlučín Návrh
23.11.2022-20.12.2022 NÁVRH ROZPOČTU Sdružení obcí Hlučínska na rok 2023 Město Hlučín Návrh
23.11.2022-23.11.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část poz. parc. č. 3071/200 v k.ú. Hlučín o výměře 144 m2 pro zahradkářské účely Město Hlučín Záměr
23.11.2022-23.11.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část pozemku parc. č. 2088/49 a část poz. parc. č. 2088/318 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
22.11.2022-7.12.2022 Zveřejnění záměru - pronájmout byt. jednotku č. 3 na adrese Hlučín , Dr. Ed. Beneše 953/10 - obálkovou metodou Město Hlučín Záměr
22.11.2022-7.12.2022 Zveřejnění záměru - pronájmout byt. jednotku č. 2 na adrese Hlučín , Dr. Ed. Beneše 1069/5 - obálkovou metodou Město Hlučín Záměr
22.11.2022-8.12.2022 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - sil. III/4698 ul. Dlouhá, MK Březová - Darkovice Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
16.11.2022-7.12.2022 Výběrové řízení č. 6/2022 - Referent odboru výstavby a životního prostředí Město Hlučín Výběrové řízení
10.11.2022-30.1.2023 Volby - Stanovení počtu zvláštních prostorů pro vložení hlasov. lístku do obálky pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Hlučín Informace
10.11.2022-30.1.2023 Volby - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Hlučín Informace
10.11.2022-30.1.2023 Volby - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 Městský úřad Hlučín Informace
9.11.2022-13.12.2022 Dražební vyhláška - č. D21150 Dražebník Dražební vyhláška
9.11.2022-7.2.2023 Program pro poskytování dotací formou grantů z rozpočtu města Hlučína na rok 2023 Město Hlučín Oznámení
4.11.2022-15.12.2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Markvartovice Městský úřad Hlučín Oznámení
3.11.2022-5.12.2022 MZE Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Lesní zákon Krajský úřad Veřejná vyhláška
19.10.2022-13.12.2022 Usnesení - Elektronická dražba č.j. 139 EX 18467/21-138 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
2.9.2022-2.9.2030 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Krajský úřad Seznam
25.7.2022-25.7.2030 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 230/3 - geometr. plánem ozn. jako poz. parc. č. 230/7 o výměře 156 m2, v k.ú. Hlučín-Darkovičky Město Hlučín Záměr
5.5.2022-5.5.2030 Město Hlučín - Zveřejnění výsledků kontrol souhrn 2021 Město Hlučín Oznámení
17.3.2022-17.3.2023 Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob KÚ pro MS kraj Opava Krajský úřad Veřejná vyhláška
9.3.2022-9.3.2030 Zveřejnění záměru - výpůjčit spolku Dětský ranč Hlučín z.s. část poz. parc. č. 1444/1 a poz. parc. č. 1444/29 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
17.2.2022-17.2.2030 Zveřejnění záměru - směnit část poz. parc. č. 453/2 za poz. parc. č. 453/3 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Oznámení
9.2.2022-9.2.2030 Zveřejnění záměru - úprava výše nájemného lokalita ul. Na Valech v Hlučíně Město Hlučín Záměr
14.1.2022-31.12.2026 SPÚ Opava - Pověření ke vstupu a vjezdu na poz. a k výkonu činnosti - komplexní poz. úpravy v k. ú. Darkovičky a části k. ú. Hlučín Krajský úřad Informace
15.9.2021-1.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021 Město Hlučín Veřejná vyhláška
28.7.2020-31.12.2022 Ministerstvo zemědělství Praha - Veřejná vyhláška o lesích a o změně a doplnění lesního zákonu Krajský úřad Veřejná vyhláška
6.4.2020-1.1.2023 Opatření obecné povahy Město Hlučín Oznámení
2.9.2019-3.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Město Hlučín Veřejná vyhláška
7.6.2019-7.6.2030 Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva) Město Hlučín Informace
11.4.2019-11.4.2030 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemků parc. č. 3071/105 a 3071/90 ulice Okrajová , Hlučín Město Hlučín Záměr
4.4.2019-31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Město Hlučín Veřejná vyhláška
7.3.2019-7.3.2030 Zásady realizace projektu participativní rozpočet 2019 "JE TO NA VÁS" Město Hlučín Výzva
7.1.2019-10.10.2030 SOH - Oznámení o vyvěšení dokumentů Město Hlučín Oznámení
4.1.2019-31.12.2023 Informace o uzavření VS s obcí Kozmice obecní policie Město Hlučín Smlouva
20.12.2018-31.12.2022 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti orgány sociálně-právní ochraně dětí Město Hlučín Smlouva
20.12.2018-31.12.2022 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy Město Hlučín Smlouva
10.1.2018-10.10.2030 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu města Hlučína Město Hlučín Oznámení
7.1.2015-10.10.2030 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Město Hlučín Informace
11.7.2013-10.10.2030 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Městský úřad Hlučín Informace
Vytvořeno 21.6.2016 5:55:58 | přečteno 775455x | tana
load