Město Hlučín

Oficiální stránky města Hlučín

Vyhledávání

Kategorie sekce

Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
26.11.2021 - 29.11.2021 Oznámení pro osoby s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Hlučín (Mírové nám. 23, 74801 Hlučín) o uložení doporučených zásilek ČESKÁ POŠTA Hlučín, s.p. Oznámení
26.11.2021 - 26.12.2021 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU Město Hlučín Usnesení
24.11.2021 - 10.12.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - MK Nad Tratí- Ludgeřovice Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
24.11.2021 - 15.1.2022 Usnesení - Dražební vyhláška - Burdzik Marek, roč. 1972 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23.11.2021 - 9.12.2021 Oznámení zahájení územního řízení - MUDr. Daniel Gavliček, Šilheřovice Městský úřad Hlučín Oznámení
23.11.2021 - 9.12.2021 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a veřejná vyhláška - Kateřina Černá, Dobroslavice Městský úřad Hlučín Oznámení
22.11.2021 - 22.11.2025 Zveřejnění záměru města Hlučína - pronajmout část pozemku parc. č. 1706/2 a 1706/12 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
22.11.2021 - 22.11.2025 Zveřejnění záměru města Hlučína - prodloužení doby trvání nájemní smlouvy sportovního zařízení SK FC Hlučín na dobu určitou do 31.12.2040 Město Hlučín Záměr
22.11.2021 - 8.12.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Hlučín - Hať, Šilheřovice Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
22.11.2021 - 21.12.2021 Usnesení - Václav Košař, roč. 1973 - určení data úmrtí Město Hlučín Usnesení
18.11.2021 - 6.12.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - MK Dlouhoveská, MK Růžová - Hlučín Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
18.11.2021 - 8.12.2021 Zveřejnění záměru města Hlučína - pronajmout bytovou jednotku č. 41 na adrese Hlučín, 1. máje 852/1 Město Hlučín Záměr
16.11.2021 - 20.12.2021 Program pro hodnocení a poskytování dotací ve formě grantů z ropočtu města Hlučína pro rok 2022 Město Hlučín Oznámení
16.11.2021 - 1.1.2030 Zveřejnení záměru města - prodej pozemku parc. č. 1706/256, Hlučín Město Hlučín Záměr
15.11.2021 - 1.12.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení Krajský úřad Veřejná vyhláška
15.11.2021 - 1.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 Město Hlučín Oznámení
15.11.2021 - 1.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 Město Hlučín Oznámení
12.11.2021 - 29.11.2021 Veřejná vyhláška - stanov. přechodné úpravy prov. na poz. komun. - sil. III/46611 ul. Hlučínská a sil. III/4697 ul. Markvartovická v Ludgeřovicích Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
9.11.2021 - 21.12.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřej. projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Děhylov Městský úřad Hlučín Veřejná vyhláška
9.11.2021 - 1.12.2021 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2022 Město Hlučín Návrh
9.11.2021 - 8.12.2021 Usnesení - Dražba původní č.j. 53 Ex 04856/2007 Dražebník Dražební vyhláška
8.11.2021 - 7.12.2021 Návrh Střednědobého výhledu SOH do roku 2025 Městský úřad Hlučín Návrh
8.11.2021 - 7.12.2021 Návrh rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2022 Městský úřad Hlučín Návrh
8.11.2021 - 17.12.2021 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Markvartovice Městský úřad Hlučín Oznámení
8.11.2021 - 8.12.2021 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. : 183 EX 676/19-23 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
4.11.2021 - 4.11.2030 Zveřejnění záměru - prodat pozemek parc. č. 2043/1 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
2.11.2021 - 7.12.2021 Usnesení - Dražební vyhláška č.j. : 139EX 16020/20-076 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
27.10.2021 - 29.11.2021 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ Darkovičky Město Hlučín Oznámení
25.10.2021 - 25.10.2030 Zveřejnění záměru - uzavřít dod. č. 1, který bude ukončen pronájem části poz. parc. č. 77/2 v k. ú. Hlučín a pronájmout poz. parc. č. 77/1 a pronajmout poz. par. č. 77/2 v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
25.10.2021 - 25.10.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout na dobu neurčitou část nebyt. prostoru pro dočasné ukládání zesnulých v obj. čp. 1896, která je součástí poz. parc. č. 3331/14 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
21.10.2021 - 2.12.2021 OZNÁMENÍ o konání II. opakovaného veřej. projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Hlučína Městský úřad Hlučín Oznámení
22.9.2021 - 22.9.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout část nebyt. prostor o vým. 22.30 m2 v přízemí bud. čp. 1915 v k.ú. Hlučín za účelem provozu bufetu Město Hlučín Záměr
15.9.2021 - 1.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021 Město Hlučín Veřejná vyhláška
31.8.2021 - 31.8.2026 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Město Hlučín Oznámení
18.8.2021 - 18.8.2030 Zveřejnění záměru - prodat pozemek parc.č. 1706/283 v k.ú. Hlučín vlastníkovi stavby garáže bez č.p/č.e., stojící na předmětném pozemku Město Hlučín Záměr
29.7.2021 - 29.7.2031 Oznámení k střednědobým výhledům rozpočtů a rozpočtům příspěvkových organizací města Hlučína Město Hlučín Oznámení
5.5.2021 - 5.5.2023 Oznámení Svazku obcí mikroregionu Hlučínska Město Hlučín Oznámení
14.4.2021 - 14.4.2030 Zveřejnění záměru - prodat část poz. parc. č. 3100/119 v k. ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
9.3.2021 - 9.3.2023 Kontrolní řád za rok 2020 Město Hlučín Oznámení
18.12.2020 - 31.12.2021 Program pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína na rok 2021 Město Hlučín Oznámení
28.7.2020 - 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství Praha - Veřejná vyhláška o lesích a o změně a doplnění lesního zákonu Krajský úřad Veřejná vyhláška
6.4.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy Město Hlučín Oznámení
2.9.2019 - 3.1.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Město Hlučín Veřejná vyhláška
21.8.2019 - 21.8.2030 Zveřejnění záměru - pronajmout stávajicímu uživateli část poz. parc.č. 453/2 o výměře 135m2 v Hlučíně Město Hlučín Záměr
7.6.2019 - 7.6.2030 Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu města Hlučína (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva) Město Hlučín Informace
6.5.2019 - 6.5.2030 Oznámení SOMH Město Hlučín Oznámení
11.4.2019 - 11.4.2030 Zveřejnění záměru - pronájem části pozemků parc. č. 3071/105 a 3071/90 ulice Okrajová , Hlučín Město Hlučín Záměr
4.4.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Město Hlučín Veřejná vyhláška
7.3.2019 - 7.3.2030 Zásady realizace projektu participativní rozpočet 2019 "JE TO NA VÁS" Město Hlučín Výzva
5.3.2019 - 5.3.2030 Záměr směny pozemků Města Hlučín v k.ú. Hlučín za pozemky ČR SPÚ v k.ú. Hlučín Město Hlučín Záměr
7.1.2019 - 10.10.2030 SOH - Oznámení o vyvěšení dokumentů Město Hlučín Oznámení
4.1.2019 - 31.12.2023 Informace o uzavření VS s obcí Kozmice obecní policie Město Hlučín Smlouva
20.12.2018 - 31.12.2022 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti orgány sociálně-právní ochraně dětí Město Hlučín Smlouva
20.12.2018 - 31.12.2022 Informace o uzavření Veřejnoprávní smlouvy Město Hlučín Smlouva
2.7.2018 - 10.10.2030 Zveřejnění záměru Města Hlučína - Směnit části poz. parc.č. 367 a 370/2 za část poz. parc.č. 387 v k.ú. Hlučín ( ul. U Bašty ) Město Hlučín Záměr
10.1.2018 - 10.10.2030 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu města Hlučína Město Hlučín Oznámení
20.12.2017 - 10.10.2030 OZNÁMENÍ - střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Hlučín Město Hlučín Oznámení
7.1.2015 - 10.10.2030 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů podle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Město Hlučín Informace
11.7.2013 - 10.10.2030 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Městský úřad Hlučín Informace
21.6.2016 5:55:58 | přečteno 621930x | tana

Navigace

Úřad a samospráva

 

* Přímý odkaz na stránky

 

Městský úřad Hlučín

Telefon: 595 020 211
URL: www.hlucin.cz
Email: podatelna@hlucin.cz

Novinky na mail

 
load