Změna územní studie Hlučín Bobrovníky - střed

Předmětem dokumentace je změna územní studie Hlučín Bobrovníky střed, která byla zpracována v roce 2005 a schválena jako podklad pro rozhodování v území a zaevidována do evidence územně plánovací činnosti v roce 2012. Změna studie spočívá v úpravě základních tras dopravní a technické infrastruktury potřebných pro obsluhu řešeného území tak, aby se nacházely na pozemcích v majetku města. V souvislosti s touto změnou je řešen i návrh nové parcelace řešeného území tak, aby zde mohlo být umístěno optimální množství rodinných domů. Nová zástavba je navržená tak, aby bylo směrem k ul. Osvoboditelů vytvořeno prostorově jasně definované veřejné prostranství sloužící v budoucnu jako další možné lokální centrum městské části Bobrovníky s možnosti rozvoje služeb občanské vybavenosti.

ikona souboruTextová část

Grafická část
ikona souboruŠirší vztahy
ikona souboruStávající stav
ikona souboruFunkční členení území
ikona souboruHlavní výkres
ikona souboruVeřejná dopravní infrastruktura
ikona souboruVeřejná dopravní infrastruktura - uliční řezy
ikona souboruOvěření dopravních parametrů nových komunikací
ikona souboruVeřejná technická infrastruktura - vodní hospodářství
ikona souboruVeřejná technická infrastruktura - energetika a spoje
ikona souboruUrbanistiky detail - směrné řešení - nástupní prostor před RD
ikona souboruUrbanistiky detail - veřejné prostranství ve styku ulic a pěší stezky
ikona souboruUrbanistiky detail - veřejné prostranství podél ul. Osvoboditelů
ikona souboruVizualizace

Další informace o územní studii jsou uvedeny pod odkazem zde


Vytvořeno 4.6.2018 12:54:08 | přečteno 565x | jan.richter
load