Územní studie u ZŠ Generála Svobody

Územní studie řeší možnou dostavbu lokality v centrální části města, jež přímo navazuje na historické centrum. Cílem územní studie je na pozemcích ve vlastnictví města navrhnout dostavbu lokality objekty pro bydlení, případně občanskou vybavenost, vhodného měřítka respektující historickou zástavbu a určit základní prostorové regulativy a podrobně vyřešit dopravní a technickou infrastrukturu. Účelem dostavby lokality je vytvoření atraktivního obytného prostředí historického jádra města v souladu s jeho původním založením, jež by do centra města přilákalo nové obyvatele.

ikona souboruTextová část
ikona souboruGrafická část


Vytvořeno 4.6.2018 12:54:14 | přečteno 794x | jan.richter
load