Sociálně-právní ochrana dětí

 Kontakty na pracovníky úseku sociálně-právní ochrany dětí

Jméno pracovníka Pozice Pevná linka e-mail
 Bc. Jana Vahylovásociální pracovnice595 020 246 vahylova@hlucin.cz
 Bc. Alexandra Gřešová,Dis.sociální pracovnice595 020 247

 gresova@hlucin.cz

 Bc. Martina Kremrová

náhradní rodinná péče

595 020 301 kremrova@hlucin.cz
 Bc. Lenka Čičáková, DiS.

náhradní rodinná péče

595 020 302  cicakova@hlucin.cz
 Mgr. Marcela Buryová

sociální pracovnice

kurátorka pro mládež

595 020 245  buryova@hlucin.cz
 Bc. Judita Stočková

sociální pracovnice

kurátorka pro mládež

595 020 236 

 stockova@hlucin.cz

 Mgr. Jana Poběžalová sociální pracovnice 595 020 234

 pobezalova@hlucin.czRozdělení agendy sociálně-právní ochrany dětí podle trvalého pobytu dětí

Jméno pracovníka  Č. dveříObvod 
 Bc. Jana Vahylová  C 206Sociální pracovnice: Hlučín G-M, Darkovice, Hať, Píšť
 Bc. Alexandra Gřešová,Dis C 206Sociální pracovnice: Hlučín A-F, Darkovičky, Děhylov, Dobroslavice, Kozmice, Markvartovice, Šilheřovice
 Mgr. Jana Poběžalová C 208Sociální pracovnice: Hlučín N-Ř, Bělá, Bohuslavice, Dolní Benešov, Ludgeřovice, Zábřeh, Závada
 Bc. Martina Kremrová C 205

Náhr. rodinná péče: Hlučín A-M, Bělá, Dolní Benešov, Kozmice, Ludgeřovice, Vřesina, Zábřeh, Závada, Markvartovice, Hať, Dobroslavice

 Bc. Lenka Čičáková, DiS. C 205

Náhr. rodinná péče: Hlučín N-Ž, Bobrovníky, Bohuslavice, Darkovice, Darkovičky, Děhylov, Píšť, Šilheřovice

 Mgr. Marcela Buryová C 207


Kurátorka pro mládež: Hlučín A-M, Bobrovníky, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Ludgeřovice

Sociální pracovnice: Vřesina, Hlučín S-Ť, Bobrovníky

 Bc. Judita Stočková C 207

Kurátorka pro mládež: Hlučín N-Ž, Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Darkovičky, Děhylov, Kozmice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada

Sociální pracovnice: Hlučín U-Ž


Sociálně-právní ochrana dětí

  • sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, případně jsou jinak ohroženy, na děti, které vykazují výchovné problémy či vyrůstají v náhradní rodinné nebo ústavní péči,
  • jedná se o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, a to prostřednictvím sociální práce, sociálního poradenství a zákonem daných úředních postupů,
  • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezení působení těchto vlivů, za tímto účelem spolupracuje s ostatními orgány sociálně-právní ochrany dětí,
  • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
  • poskytuje pomoc při podávání návrhů týkajících se dítěte k soudu,
  • navrhuje výchovná opatření u nezletilých a mladistvých s problematickou výchovou a sleduje a vyhodnocuje jejich účinnost, podává soudu návrhy na nařízení ústavní a ochranné výchovy, sleduje vývoj dětí umístěných v ústavní a ochranné výchově, spolupracuje se zařízeními pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, navštěvuje rodiče dětí, u kterých byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, působí na zlepšení podmínek v rodinách, svým působením napomáhá možnosti návratu dětí do rodinného prostředí,
  • vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie a jiných orgánů, provádí na základě žádosti výše uvedených orgánů komplexní sociální šetření poměrů nezletilých a podává těmto orgánům zprávy, činí návrhy, opatření, odvolání proti rozhodnutí soudů I. stupně,
  • ukládá rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení,
  • je-li život, zdraví nebo příznivý vývoj dítěte ohrožen, podává soudu návrhy na nařízení předběžného opatření o zatímním umístění dítěte mimo biologickou rodinu.Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

ikona souboruPrůvodce standardů sociálně-právní ochrany dětí

ikona souboruStandard č. 1
ikona souboruStandard č. 3
ikona souboruStandard č. 7
ikona souboruStandard č. 13
ikona souboruStandard č. 14

ikona souboruPřehled zařízení

ikona souboruLeták OSPOD

ikona souboruLeták OSPOD pro dětiVytvořeno 8.6.2009 | přečteno 11595x | marcela.buryova
load