Zápis ze 14. jednání kontrolního výboru ze dne 29.3.2021

Program jednání:

  • Kontrola MŠ Hlučín - Severní

I. Kontrola MŠ Hlučín - Severní

  1. Předsedkyně Kontrolního výboru (KV) zahájila jednání.

  2. Ředitelka MŠ Mgr. Kateřina Boková seznámila KV se situací v organizaci:

- Budova byla postavena v r. 1967.

- Ve funkci ředitelky je Mgr. Boková 11 let.

- Školka prošla za dobu jejího působení celkovou proměnou (zahrada, fasáda, elektroinstalace, obklady, interiér).

- Dříve byla kapacita školky 162 dětí, momentálně je stanovena na 148 dětí; v logopedické třídě je 14 dětí.

- Se záměrem navýšit kapacitu školky provedla KHS na žádost mateřské školy proměření prostor, ovšem byla zjištěna menší výměra a kapacita tak byla naopak snížena na 133 dětí. Řešením by mohla být přístavba nad hospodářskou budovou školy.

- V MŠ Severní je převis žádostí o umístění dítěte, nemohou uspokojit všechny žádosti.

- Velký zájem je o umístění v logopedické třídě: v běžných MŠ pedagogové neumí rozeznat logopedický problém dítěte a do logopedické třídy MŠ Severní se tak dostávají děti starší a později, než by potřebovaly.

- Čtyři učitelky mají logopedickou odbornou způsobilost.

- Členka KV uvedla, že je nárůst logopedických vad obecným trendem. V rodinách se nemluví, IT k rozvoji řeči nepřispívá. Upozorňují rodiče v rámci zápisu dětí do ZŠ.

- V MŠ Severní je pátým rokem zavedeno Montessori vzdělávání, z toho druhým rokem „čistá“ Montessori třída. Zájem je velký. Ne všechny děti z Montessori třídy pokračují do Montessori ZŠ.

- Všechny čtyři třídy MŠ jsou věkově smíšené (děti 3 - 6 let). Jednotlivé věkové skupiny mají rozdílné nároky na výuku, takže je tento systém náročnější na přípravu učitelek. Dítě zůstává po celou dobu docházky do MŠ v jedné třídě.

- Pobočka MŠ na ul. Dr. Ed. Beneše má dvě třídy a 50 dětí. Zástupkyní ředitelky je Mgr. Radomíra Pelková.

- MŠ Severní (odloučené pracoviště na ul. Dr. Ed. Beneše) je tzv. krizovou školou, tzn. školským zařízením určeným hejtmanem MSK k péči o děti rodičů vybraných profesí, především příslušníků složek IZS, zdravotníků, apod. Momentálně školku navštěvuje v tomto režimu 12 dětí.

- Celkem zabezpečuje chod MŠ 21 zaměstnanců. Získat dobrého učitele je problém.

- MŠ se potýká s distančním zápisem dětí.

- MŠ je financována zřizovatelem, tj. Městem Hlučínem.

- V posledních letech školka v rámci tří „šablon“ vyčerpala:

  • 553 tis. Kč a 693 tis. Kč na celkové vybavení MŠ

  • 419 tis. Kč na personální zajištění (asistent na 19 měsíců, všichni učitelé absolvovali vzdělávací kurzy).

  • Z projektu SFŽP realizovala v roce 2020 vybavení zahrady interaktivními herními prvky. 85% bylo hrazeno ze SFŽP.

- Investice: např. elektroinstalace (2017, 2018), zastřešení pískovišť.

- MŠ využívá participativní rozpočet.

- V r. 2006 byla v rámci centralizace přípravy stravy rekonstruována výdejna. Zbývá rekonstrukce hospodářské části objektu na ul. Severní.

- Investice potřebuje objekt na ul. Dr. Ed. Beneše: zavlhlé sklepy, krovy napadené hmyzem. Ředitelka MŠ hledala řešení, ovšem každá firma požadovala finance už jen za posouzení stavu. Firma, která provádí v objektech MŠ deratizaci,  doporučila krovy otryskat, aby mohl být zjištěn jejich skutečný stav a zvolen další postup.

- V rámci snižování rozpočtu z důvodu epidemie byl MŠ rozpočet snížen o 250 tis. Kč, což je problém. Ovlivňují to karanténní opatření, propad příjmů, do MŠ se vrátí předškoláci, kteří neplatí školné.

- O prázdninách se v zajištění provozu mateřské školy střídají.

- Problém má školka s kvalitou vedení účetnictví. Interní auditorka města určila nápravná opatření. Od 1. 1. 2022 bude účetnictví vedeno jiným dodavatelem. Vedení MŠ je v kontaktu s interní auditorkou.

- Vedení MŠ by uvítalo pomoc města při zpracovávání dotačních projektů.

- Na závěr proběhla prohlídka prostor MŠ. Členové KV si prohlédli třídy, herny, odpočinkové prostory, zázemí pro logopedii a Montessori program. Školka má velice dobré vybavení, prostředky a pomůcky pro výuku (dětská kuchyň, dílna, tematické soubory, interaktivní prvky „ve městě“, „na poli“). Ač vybavené množstvím zařízení a předmětů, nejsou prostory přeplněné, naopak zůstávají vzdušné, světlé, příjemné pro pobyt. Kladně byla hodnocena čistota všech prostor.

- Maximum času (min. 2 hodiny denně) tráví děti venku, za každého počasí. Ve školní zahradě jsou umístěny mj. prvky projektu „sběr vody“, záhony.

- MŠ má infrasaunu, což je mezi MŠ výjimečné.

- Prádlo k praní vozí MŠ do prádelny MŠ Cihelní. Ručníky, utěrky si perou sami.

- Nábytek vyrábí hlučínská fa.

- V nejbližší době by v MŠ rádi upravili zelenou pergolu – laťové zastřešení vyměnili za klasickou stříšku. V pergole je bílá dlažba, a pokud na ni svítí slunce, oslňuje. Opravena by měla být také střecha chatky.

Členové KV konstatovali, že je v MŠ vidět spousta dobrých nápadů, práce, aktivity. Poděkovali paní ředitelce za práci, úsilí a příkladné vedení školy.


II. Usnesení


a) Kontrolní výbor vzal na vědomí informace o aktuální situaci a provozu MŠ, specifika a odbornost výuky, investice a plánované záměry MŠ Hlučín, Severní a děkuje ředitelce školky za odvedenou práci.


b) Kontrolní výbor doporučuje nastavit systém pomoci školce s dotačními projekty, výpomoc mezi městem – odborem rozvoje a vedením MŠ.


III. Stanovení programu příštího jednání kontrolního výboru: 


Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 26. 4. 2021 na MěÚ Hlučín.

Program

- Seznam stížností na samosprávu za rok 2020

- Plnění rozpočtu odboru investic za rok  2020, převedené akce a příprava nových investičních akcí

-  rozpočet 2021


Vytvořeno 14.4.2021 11:25:57 | přečteno 143x | natalie.bednarikova
load